Hyvän strategian peruspilareita

Hyvän strategian peruspilareita

Jaa myös muille

Aiemmassa kirjoituksessani totesin strategian olevan riippuvainen siitä, mistä näkökulmasta sitä katsoo. En tosin ottanut kantaa, siihen millainen sitten on hyvä strategia – nyt teen sen.

Strategia määritetään yleensä organisaatiossa ylemmässä portaassa ja sen tulisi ohjata organisaation suuntaa. Strategia lähteekin ensin oikeiden kysymyksien löytämisestä ja sitten niihin vastaamisesta (Denil Sazal 2017).

Mitä, miten ja miksi?

Hyvä strategia

ARC-asiakaspäivässämme Kiss Consultingin Maarika Maury otti strategiaan kantaa toteamalla huonon strategian olevan liian pitkä ja epäselvä. Strategian ei kuuluisi olla monen sadan sanan dokumentti, johon on vaikea palata jo valmiiksi kiireisessä työarjessa.

Hyvä strategia on lyhyt, ytimekäs ja selkeästi ymmärrettävä jokaisessa työroolissa ja työtehtävässä.

Vain täten se johdon määrittämä koko organisaation suunnan toteuttaminen on edes mahdollista.

Jos palataan ensimmäisen kirjoitukseni ajatukseen eri näkökulmista, niin eikö hyvä strategia ole sellainen, että jokainen toimija sen ymmärtää omaa positiota ja katselukohtaa huomioimatta.

Tulisiko ensin miettiä itseasiassa kysymystä alkamaan sanoilla Kuka tai Ketkä?

Lähdin googlaamaan eri toimijoiden strategioita, joihin viitata tässä tekstissä esimerkin omaisesti. Poliisin yksi strategisista tavoitteista on hyvät palvelut. Rikospoliisi voisi nähdä tämän oman toimintansa kautta toimina, jossa hän tarkkailee tilanteita, ennaltaehkäisee vaaratilanteita ja rikollisuutta taaten hyvää palvelua meille suomalaisille. Poliisilaitoksen virkailija, joka luovuttaa uusia passeja omaksuu tämän tavoitteen hymyilemälle jokaiselle asiakkaalle. Ja niin edespäin. Voisin todeta näin lyhyehköllä ajattelulla ’hyvä strategia’.

Strategian jalkauttaminen

Moni muu strategia hakusanalla löytämäni sivuston takaa paljastui usean sadan sanan dokumentti. Kävisitkö itse kiireessä tarkastamassa tällaista linjausta, kun pohdit omaa toimintaasi tai sen suuntaa? Luultavasti et. Strategian muodostamisen yhteydessä olisi ehkä syytä kysyä niitä aiemmin määritettyjä kysymyksiä organisaation muilta portailta, varmistaen kysymysten oikeellisuuden. Jos kysymykset ovat ymmärrettäviä, löytää jokainen toimija sen oikean vastauksen omassa toiminnassaan ja omalle toiminnalleen. Lopputuloksena on strategianjalkautus onnistunut: strategia ohjaa toimintaa, ja toiminta tukee strategiaa, eikä toisinpäin.

Määrittelisin strategian jalkauttamisen kulmakiviksi täten seuraavat ohjenuora:

Tiivistä, selkeytä, kysy, kommunikoi innostavasti ja anna jokaisen itse löytää se oikea ratkaisu omassa toiminnassaan.

 

Tagged .

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!