Visuaalista muutoksenhallintaa ja kokonaisarkkitehtuuria ARC-ohjelmistolla

Visuaalista muutoksenhallintaa ja kokonaisarkkitehtuuria ARC-ohjelmistolla

Moni organisaatio kokee kokonaisuudenhallinnan haastavaksi ja pirstaloituneeksi. Arter tarjoaa kokonaisarkkitehtuuriin erikoistuneena ohjelmistotalona visuaalisen ARC-työkalun, jolla mallintaa toiminnan eri alueita: strategiaa, tavoitteita, palveluja, prosesseja, tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa. ARC-ohjelmistossa tuotetaan kokonaiskuvaa, jotta saadaan näkyviin liiketoiminnan muutosvaikutukset. Kun muutosvaikutukset pystytään ennakoimaan, syntyy tiedostavampaa ja laadukkaampaa päätöksentekoa.

Tässä webinaarissa käymme läpi mitä on kokonaisarkkitehtuuri, ja miten Arterin ARC-työkalu auttaa organisaatioita hallitsemaan kokonaisuutta.

Katso webinaaritallenne: