Webinaari Tiedon hallintaa ja tietojohtamista tietoarkkitehtuurilla

Tiedolla johtaminen on terminä noussut kuumaksi puheenaiheeksi, jonka oppeja monet organisaatiot haluavat päästä hyödyntämään. Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ei kuitenkaan ole asia, joka lepää vain aloittamispäätöksen varassa. Jotta tietoa voidaan hyödyntää johtamisessa, on tietoa itsessään johdettava.

Tietojohtamisella viitataan tiedon kokonaisvaltaiseen johtamiseen organisaation tavoitteiden mukaisesti. Johtamiselle tyypillisesti johdettavasta kohteesta on oltava riittävät tiedot, jotta johtaminen on onnistunutta ja tehokasta. Tieto mielletään kuitenkin usein hankalaksi resurssiksi valjastaa sen abstraktin luonteen vuoksi.

Tätä ongelmaa me lähestymme kokonaisarkkitehtuurin keinoin. Mallintamalla organisaation keskeisin tieto ja tiedon liikkeet toiminnassa, on mahdollista saavuttaa tarkoituksenmukainen käsitys tietoon liittyvistä tekijöistä, joita johtamalla tieto on hallittua.

Miksi osallistua?

  • Tutustut tiedon hallintaan ja tietojohtamiseen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta
  • Saat ajatuksia siitä, minkälaisista asioista tiedon hallinta voisi koostua
  • Saat itsellesi kuvaa tietoarkkitehtuurin merkityksellisyydestä

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu kaikille tiedon hallinnasta ja kokonaisarkkitehtuurista kiinnostuneille.
ILMOITTAUDU WEBINAARIIN:

caret-down caret-up caret-left caret-right

Lassi Ropponen

Konsultti
Arter

Lassi auttaa työssään asiakkaita tietojohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin parissa. Hänen työpajoissaan asioita lähestytään konkretian kautta. Tärkeintä Lassille onkin asiakkaiden kokonaisvaltainen onnistuminen.

Miten osallistut?

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella. Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.

Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!