Blogi

IMS ja ARC – Arjen työ ja sen kehittäminen

Arterin tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä kaksi eri ohjelmistoa, joilla ratkaistaan erilaisia kehittämisen tarpeita organisaatioissa. IMS on ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. ARC puolestaan on kokonaisarkkitehtuurin työkalu, jolla pystytään visuaalisesti mallintamaan organisaation eri alueita kuten prosesseja, tietojärjestelmiä ja palveluja.

Hetkinen. Eikö prosessien kuvaaminen ole olennainen osa myös laatu ja johtamisjärjestelmää? Miten ohjelmistot eroavat toisistaan? Jos käytössäsi on sekä IMS ja ARC on tärkeää ymmärtää mitä sisältöä tulisi kuvata kumpaan järjestelmään ja miten kuvaukset eroavat toisistaan. Käydään yksinkertaisen esimerkin kautta läpi, mitä eri tietoa yksittäisen prosessin näkökulmasta näihin kahteen järjestelmään kuvataan.

Prosessin tiedot IMS-järjestelmässä

IMS on mukana koko organisaation arjen tekemisessä ja kuvaa sen operatiivista toimintaa. Prosessien hierarkkinen kuvaaminen IMSillä on vaivatonta ja kolmisivu-tekniikka mahdollistaa helposti ymmärrettävän prosessin kuvaamisen. Eli prosessi pitää sisällään yhteenvedon, prosessikaavion ja yksityiskohtaisen prosessin vaiheiden kuvauksen. Kun tarkastellaan näitä kolmea välilehteä, saadaan yksittäisestä prosessista tarkkaa kuva aina työohjeiden tasolle asti.

Vaiheiden kuvaukset IMS ja ARC
IMS-järjestelmän prosessin vaiheiden kuvaus, johon on liitetty työohje

Yksittäinen prosessi ARC-ohjelmistossa

ARC puolestaan kuvaa strategiaa ja operatiivisen toiminnan suhteita, eli pilkkoo jokapäiväisen työn rakennuspalikoiksi, joista voidaan kasata organisaation nyky- ja tavoitetila. Tieto ja kuvaus samasta prosessista on ARCissa hieman erilainen. Prosessikaavio toki näyttää samalta uimaratoineen ja eri vaiheineen, mutta yhteenveto ja vaiheiden kuvaus loistavat poissaolollaan. Prosessi-elementin liitteeksi voidaan tuoda linkkejä ja tekstikenttiä, mutta kannattaa pohtia tarkkaan mille tasolla tietoa halutaan syventää. ARCissa on tarkoituksena osoittaa muutoksen kannalta keskeisimmät suhteet. Näin pystytään näyttämään esimerkiksi mitä eri tietoa prosessissa kulkee, mitä järjestelmiä se tarvitsee ja miten se liittyy organisaation kyvykkyyksien kautta strategisiin tavoitteisiin.

ARC yhteyskaavion kautta nähdään visuaalisesti miten yksittäinen prosessi ”tapahtuman järjestelyt” liittyy organisaation kyvykkyyteen ”toteuttaa ja järjestää monipuolisia tapahtumia” ja sen kautta strategiaan ja sen tarkennettuihin tavoitteisiin
ARC yhteyskaavion kautta nähdään visuaalisesti miten yksittäinen prosessi ”tapahtuman järjestelyt” liittyy organisaation kyvykkyyteen ”toteuttaa ja järjestää monipuolisia tapahtumia” ja sen kautta strategiaan ja sen tarkennettuihin tavoitteisiin

Näin yksittäinen prosessi näyttäytyy eri tavalla, kun sitä katsotaan johtamisjärjestelmän (IMS) näkökulmasta ja kokonaisarkkitehtuurin (ARC) näkökulmasta. Prosessin vieminen IMSistä ARCiin helpottuu huomattavasti IMS-ARC prosessi-integraation avulla (lisätietoa prosessi-integraatiosta tästä blogitekstistä). Tämä on kuitenkin pintaraapaisu IMSin ja ARCin ominaisuuksiin ja siitä kertyviin kuvauksiin yksittäisen prosessin näkökulmasta. Kerronkin mielelläni lisää siitä, miten voit tehostaa ohjelmistojen käyttöä sinun organisaatiossasi.

Tietopankki ARC- ja IMS-ohjelmiston käyttäjän apuna

Arterin ARC- ja IMS-ohjelmiston käyttäjän tukena toimii Tietopankki asiakaspalvelun ja teknisentuen lisäksi. Tietopankkiin on viety erilaisia käytännön ohjeistuksia ohjelmistojen eri toiminnallisuuksista.

👉 Tutustu Tietopankkiin tästä: TIETOPANKKI

Tietopankki, IMS- ja ARC-ohjelmistot, Arter Oy

Haluatko enemmän tietoa ARCin ja IMSin yhteiskäytöstä?

Kerron mielelläni lisää!

Kirjoittaja

Ville Lukkaroinen toimii Arterilla Customer Success Specialistina ja hän on tehnyt yhteistyötä Arterin ohjelmistoasiakkaiden kanssa jo usean vuoden ajan. Hänet olet voinut tavata Arter asiakaspäivien juontajana tai Teams-kokousten vetäjänä. Villellä on rutkasti näkemystä IMS- sekä ARC-ohjelmistojen hyödyntämisestä erilaisissa organisaatioissa ja hän taklaa mielellään niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Liittyvät materiaalit