Onnistumisesta kertova mittaristo ja systemaattinen tehtävien hallinta

Onnistumisesta kertova mittaristo

Toimiva mittaristo on tärkeä lenkki organisaation toiminnan ohjauksessa ja onnistumisen seurannassa. Mittareita hyödynnetään mm. prosessien, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Mittariston käyttötarkoitus ohjaa mittariston rakentamista ja usein mittaristo rakennetaan tasapainotetun mittariston periaatteen mukaisesti (talous-, asiakas- prosessi- ja henkilöstömittarit) tai mittariston pääpaino voi olla esimerkiksi prosessien mittaamisessa. Pelkkä mittareiden valinta ja rakentaminen järjestelmään ei yksin riitä tavoiteltujen hyötyjen aikaansaamiseksi. Lisäksi tarvitaan tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden toteuttamista tavoitteiden saavuttamiseksi, jatkuvaa seurantaa ja tehokasta viestintää.

Asiat menevät eteenpäin sovittuja tehtäviä ja toimenpiteitä tekemällä. Tehtävät dokumentoidaan usein pöytäkirjoihin, muistioihin, raportteihin, sähköposteihin, muistikirjoihin ja kalentereihin. Haasteena on saada kokonaiskuva tehtävien tilanteesta ja niiden seuranta on vaikeaa. Tehtävien hallinnan tehostamisella ja systematisoimisella voidaan päästä nopeammin ja varmemmin asetettuihin tavoitteisiin.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustuksesta Mittaristoon ja Tehtävien hallintaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS:iin. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Päivän aikana aihetta käsitellään ja käytäntöjä luodaan organisaatioiden omiin järjestelmiin mittariston ja tehtävien hallinnan näkökulmista. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi. Päivän aikana tehdään harjoituksia osallistujien omilla kannettavilla tietokoneilla.

Miksi osallistua?

  • Tutustut tasapainoisen mittaamisen ja prosessien mittaamisen periaatteisiin
  • Saat vinkkejä toimivan mittariston toteuttamiseen
  • Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston mahdollisuuksia mittariston rakentamisessa ja ylläpitämisessä
  • Opit liittämään tehtäviä toimintajärjestelmän sisältöön
  • Saat vinkkejä tehtävien tehokkaaseen hallintaan ja opit käyttämään IMS-ohjelmistoa tehtävien systemaattiseen hallintaan

Kenelle?

  • Mittariston ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hyödyntämisestä vastaaville
  • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
  • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
  • Mittaamisesta ja tehtävien hallinnasta kiinnostuneille

Onnistumisesta kertova mittaristo ja systemaattinen tehtävien hallinta
- työkalut tehokkaaseen johtamiseen

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:45 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:15 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Ohjelma ja tavoitteet

09:20 Mittariston rakentaminen ja ylläpitäminen

* Mittariston rakentamisen vaiheet

* Tasapainoisen mittaamisen periaatteita

* Prosessien mittaamisen periaatteita

* Mittareiden koostaminen mittaristoksi

* Mittareiden hallintapaikkojen määrittely

* Mittariston rakenteen luominen ja ylläpitäminen

* Mittarin perustietojen määrittely

* Erityyppisten mittareiden luonti ja päivittäminen

* Tavoitteiden määrittely ja tehtävien asettaminen

* Mittareiden seuraaminen

* Toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen

* Tehtävät

* Harjoitellaan mittariston rakenteen laatimista, käyttöoikeuksien määrittelyä, erityyppisten mittareiden laatimista ja ylläpitämistä, mittareiden tavoitteiden asettamista ja seurantakäytäntöjen määrittelyä, tehtävien määrittelyä mittareille, toimintajärjestelmän asetusten muuttamista, mittareiden linkittämistä muuhun sisältöön, sekä Mittaristo -osion toiminnallisuuksia.

12:00 Lounas

13:00 Mittariston rakentaminen ja ylläpitäminen jatkuu

14:00 Tehtävien hallinta

* Systemaattisen tehtävien hallinnan merkitys

* Tehtävien hallinnan periaate

* Tehtävien lisäämisen vaihtoehdot

* Tehtävälistaukset seurannan välineenä

* Tehtävien suorittaminen ja kommentointi

* Tehtävän tilat

* Tehtävät -osion roolit ja oikeudet

* Tehtävät

o Harjoitellaan tehtävien lisäämistä, suorittamista ja kommentointia, tehtävälistausten käyttöä sekä Tehtävät -osion toiminnallisuuksia

15:30 Päivän yhteenveto ja keskustelua

* Opit ja oivallukset

* Miten jatkaa tästä?

15:45 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Aki Kärnä

Konsultti
Arter

Aki Kärnä on laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on toiminut IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja sen käyttöönottajana, ja häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt sertifikaatti.

Hinta

Osallistumismaksu on 350 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, ohjausta ja vertaistukea ryhmässä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa Arterin asiakaspalvelu numerossa 09 8683 3630 tai asiakaspalvelu@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.