Palautteet ja tehtävien hallinta kehittämisen tukena

Palautteet ja tehtävien hallinta kehittämisen tukena – Hyödynnä toimintajärjestelmän mahdollisuudet

Organisaation kannattaa kerätä monipuolisesti palautetietoa asiakkailta, henkilöstöltä, toimittajilta, yhteistyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä. Kerättävää palautetietoa syntyy mm. aloitetoiminnasta, poikkeamista, reklamaatioista, vaaratilanteista, auditoinneista, katselmuksista ja monesta muusta lähteestä. Hyvään palautteiden hallinnan prosessiin liittyy tietojen keräämisen lisäksi mm. niiden analysointia, mahdollisten juurisyiden selvittämistä, tehtävien ja toimenpiteiden määrittelyä. Onnistunut palautteiden hallinta lähtee liikkeelle palauteprosessien ja toimintamallien määrittelyllä, raporttipohjien suunnittelusta, rakentamisesta ja niiden toimivuuden testaamisesta, palautteisiin liittyvien mittareiden laatimisesta sekä raporttipohjien käyttöönotosta.

Asiat menevät eteenpäin sovittuja tehtäviä ja toimenpiteitä tekemällä. Tehtävät dokumentoidaan usein pöytäkirjoihin, muistioihin, raportteihin, sähköposteihin, muistikirjoihin ja kalentereihin. Haasteena on saada kokonaiskuva tehtävien tilanteesta ja niiden seuranta on vaikeaa. Tehtävien hallinnan tehostamisella ja systematisoimisella voidaan päästä nopeammin ja varmemmin asetettuihin tavoitteisiin.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustuksesta palautteiden ja tehtävien hallintaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS:iin. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Päivän aikana asiasisältöä käsitellään ja käytäntöjä luodaan organisaatioiden omiin järjestelmiin IMS:in raporttiosion ja tehtävien hallinnan näkökulmista. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

  • Tutustut kehittämiseen johtavan palautteiden hallinnan periaatteisiin
  • Opit suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia raporttipohjia, sekä laatimaan mittareita raporttipohjilta
  • Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston mahdollisuuksia palautteiden hallinnassa
  • Saat vinkkejä tehtävien tehokkaaseen hallintaan
  • Opit liittämään tehtäviä toimintajärjestelmän sisältöön, sekä käyttämään IMS-ohjelmistoa tehtävien systemaattiseen hallintaan

Kenelle?

  • Palautetietojen keräämisestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä vastaaville
  • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
  • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
  • Palautetietojen hyödyntämisestä ja tehtävien hallinnasta kiinnostuneille

Palautteet ja tehtävien hallinta kehittämisen tukena – hyödynnä toimintajärjestelmän mahdollisuudet

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Ohjelma ja tavoitteet

09:20 Palautteiden hallinta

* palautteiden hallinnan rakentamisen vaiheet

* palautteiden hallinnan periaatteita

* prosessit palautteiden hallinnan taustalla ja palautteiden hallinnan järjestelmät

* raporttipohjan suunnittelu ja laatiminen

* raporttipohjien testaaminen ennen käyttöönottoa

* mittareiden laatiminen raporttipohjalta

* raporttipohjien käyttöönotto

* tietojen koostaminen täytetyistä raporteista kyselyjen avulla

* toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen

* Tehtävät

* Harjoitellaan raporttipohjien laatimista, raporttien reititystä ja testaamista, tehtävien liittämistä raporteille, mittareiden rakentamista raporttipohjilta, tietojen koostamista kyselyjen avulla, toimintajärjestelmän asetusten muuttamista, raporttipohjien linkittämistä muuhun sisältöön sekä raportit-osion toiminnallisuuksia.

12:00 Lounas

13:00 Palautteiden hankinta jatkuu..

14:00 Tehtävien hallinta

* Systemaattisen tehtävien hallinnan merkitys

* Tehtävien hallinnan periaate

* Tehtävien lisäämisen vaihtoehdot

* Tehtävälistaukset seurannan välineenä

* Tehtävien suorittaminen ja kommentointi

* Tehtävän tilat

* Tehtävät -osion roolit ja oikeudet

* Tehtävät

o Harjoitellaan tehtävien lisäämistä, suorittamista ja kommentointia, tehtävälistausten käyttöä sekä Tehtävät -osion toiminnallisuuksia

15:30 Päivän yhteenveto ja keskustelua

* Opit ja oivallukset

* Miten jatkaa tästä?

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Aki Kärnä

Konsultti
Arter

Aki Kärnä on laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on toiminut IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja sen käyttöönottajana, ja häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt sertifikaatti.

Jari Saali

Kouluttaja, vanhempi konsultti
Arter

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Hinta

Osallistumismaksu on 350 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, ohjausta ja vertaistukea ryhmässä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa Arterin asiakaspalvelu numerossa 09 8683 3630 tai asiakaspalvelu@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.