Blogi

IMS-ohjelmiston kehittäminen ja sen uudet ominaisuudet

Toimin Arter Oy:n tuotekehityspäällikkönä, ja vuosien varrella olen tehnyt käytännössä kaikkea ohjelmistokehitykseen liittyvää työtä niin IMS– kuin ARC-ohjelmiston parissa. Toimin myös aiemmin IMS-ohjelmiston tuoteomistajana. Nykyään minä vastaan ohjelmistokehityksestämme, ja hoidan muun muassa rekrytointeja sekä ohjaan kehitystyötä. Tuoteomistajana toimii pitkäaikainen kouluttajamme Ari Laitinen.

Lähisoftaa

Arter Oy:n ohjelmistot kehitetään itse talon sisällä, ja teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että ohjelmistomme kehittyvät asiakastarpeen mukaiseen suuntaan. Tämän varmistamiseksi ohjelmistoille on nimetty myös tuoteomistajat.

Tuoteomistaja edustaa ohjelmistokehittäjille asiakasta. Hänen työtään on seurata liiketoiminnan tarpeita ja kuunnella aktiivisesti asiakastoiveita.

Suosituimpia ja merkittävimpiä toiveita nostetaan kehitykseen, jolloin näitä ideoita analysoidaan yhdessä kehitystiimin kanssa ja suunnitellaan, kuinka ominaisuus kannattaisi ohjelmistoon tehdä ja miten työläs sen tekeminen olisi. Suunnittelun jälkeen ominaisuudet ohjelmoidaan osaksi ohjelman tulevia julkaisuversioita. Laadunvarmistuksena käytetään erilaisia automatisoituja testejä, vertaisarviointia ja tietenkin ihan rehellistä manuaalista testaustakin tehdään jatkuvasti.

Johtamisjärjestelmäalusta

IMS-ohjelmisto on johtamisjärjestelmäalusta, johon organisaatiot voivat rakentaa oman laatujärjestelmänsä. Sillä voi esimerkiksi mallintaa organisaation prosessit ja kytkeä ne osaksi toimintaohjeita. IMS-ohjelmisto tukee monia eri laatustandardeja. Järjestelmän voi rakentaa noudattamaan esimerkiksi jotakin näistä standardeista: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EFQM, SHQS ja CAF. Järjestelmään kirjattu tieto on erityisen helposti saatavilla, jos IMS-ohjelmiston ottaa pilvipalveluna. Käytettävälle koneelle ei tarvitse asentaa mitään ylimääräisiä ohjelmistoja, vaan käyttöön tarvitaan vain tietokoneen oma verkkoselain.

IMS-ohjelmistoon pystyy luomaan monipuolista erilaista sisältöä. Prosessiosioon voi luoda hierarkisen askel askeleelta syvemmälle porautuvan rakenteen. Itse prosessikuvan lisäksi ohjelma mahdollistaa tarkemman dokumentoinnin prosessin tarkoituksesta ja käytöstä sekä prosessivaiheiden yksityiskohtaisen kuvaamisen. Ohjelmistoon voi luoda myös käsikirjoja, joita voi käyttää monipuolisesti laatukäsikirjan, perehdytysoppaan tai muiden opaskirjojen tekemiseen. Dokumentit-osioon voi tuoda tiedostoja tai luoda verkkopohjaisella tekstieditorilla esimerkiksi muistioita. Mittarit-osioon on mahdollista rakentaa esimerkiksi tarvittavat kuvaajat strategisen ja operatiivisen toiminnan seuraamiseen. IMS-ohjelmistoa voi käyttää myös palautteen keräämiseen raportit-osion avulla. Riskienhallintaan on myös tarjolla oma työkalunsa.

Tämä osio on uusin osa IMS-ohjelmistoa, koska uuden ISO 9001 -standardin vaatimuksesta organisaatioiden tulisi dokumentoida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä.

IMS-ohjelmistosta julkaistaan 1-2 isoa julkaisua vuosittain. Pienempiä päivityspaketteja tehdään kuukausittain tai tarpeen mukaan. Viimeisin iso julkaisu (IMS 2017) julkaistiin huhti-toukokuun vaihteessa. Seuraava iso julkaisu on tulossa ihan lähikuukausina. IMS-ohjelmistoa on jo vuosia kehitetty, joten tässä vaiheessa kehityksen pääpaino on parantaa ohjelmiston käyttökokemusta sekä laajentaa käyttöä helpottavia ominaisuuksia järjestelmän laajuisiksi.

Uudistuksia 

Viimeisen vuoden aikana IMS-ohjelmistoon on kehitetty riskienhallintaosio. Tätä jatkokehitetään jatkuvasti ja tulevassa julkaisussa tullaankin tarjoamaan työkaluja riskien elinkaaren hallintaan ja muutosten seurantaan. Toinen iso kehityskohde ja kokonaisuus on ollut luokittelutiedot. Niillä voi jatkossa kategorisoida tietoa itse määritellyn sisällön avulla. Tietoa voi tietenkin myös hakea näiden tietojen avulla. Arkistointimahdollisuutta on laajennettu koskemaan uusia osioita, kuten prosessit ja mittarit. Tämä on hyvä toiminto siihen, että historiatiedon voi säilöä järjestelmään, mutta se ei ole enää aktiivisesti esillä tai käytettävissä. Monia muitakin uudistuksia on tuotu ohjelmistoon, esimerkiksi prosessieditori on saanut uuden nimen “Blueprint” ja sen visuaalinen ilme on modernisoitunut. Office-dokumenttien muokkaaminen on myös huomattavasti helpottunut toukokuussa julkaistun suoratallennuksen myötä.

Music: purple-planet.com

Liittyvät materiaalit