Blogi

IMS-ohjelmiston prosessit osaksi kokonaiskuvaa

Yrityksen kaikki toiminta on prosessinomaista. Tekeminen tehostuu, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja prosessi toistetaan samalla tavoin. Tehokkaampaa toimintamallia voidaan lähteä etsimään vasta kun toimintaa ohjaava prosessi on tunnistettu ja toistettu riittävän monta kertaa. Jos toimintamalli vaihtelee, on vaikea löytää syitä siihen, että asiat välillä sujuvat hyvin ja välillä heikommin. Hyvin toimivan prosessin avulla voidaan onnistua ja keskittyä oleelliseen. Tämän takia asiakkaamme suunnittelevat, dokumentoivat, jalkauttavat ja kehittävät omia prosessejaan IMS-ohjelmistolla. IMS selkeyttää ja auttaa prosessien hallintaa ja asiakkaamme voivat keskittyä ydintoimintaansa.

IMS:llä kuvatut prosessit voidaan liittää myös osaksi yritysarkkitehtuuria. Arkkitehtuurilla emme tässä yhteydessä tarkoita rakennussuunnittelua, vaan kuvaustapaa, jolla yritys kuvaa tämän hetkistä ja tulevaa toimintaympäristöänsä. Toimintaympäristö pitää sisällään mm. yrityksen strategian, kehityshankkeet, palveluportfolion, roolit sekä IT-ympäristön. Eli kuvataan mitä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tapahtuu liiketoiminnassa.

Yhteyskaavio ARC-ohjelmisto
Yhteyskaavio ARC-ohjelmistossa

 

 

 

 

 

 

Tässä tuleekin monesti eräs suurimmista haasteista arkkitehtuurityössä.

Mikä on yrityksen tavoite ja miten sinne päästään?

Vuoden 2014 Talouselämän tutkimuksen mukaan vain 23% suomalaisista yrityksistä oli hyvin määritelty strategia (Talouselämä). Yrityksen strategia ja tavoitteet tulee olla tiedossa, jotta muutosta voidaan johtaa tehokkaasti ja onnistuneesti. Yritysarkkitehtuurin suunnitteluun ja muutoshallinnan tueksi julkaisimme vuonna 2014 ARC-ohjelmiston. Arkkitehtuurityöhön liittyy olennaisena osana työnohjaus, jossa autamme yrityksiä kirkastamaan strategiaansa ja viemään muutoshankkeet onnistuneesti maaliin.

ARC-työkalu: visuaalista muutoksen hallintaa

 

Blogin on kirjoittanut Timo Kumpulainen.

Heräsikö sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin selätetään haasteet yhdessä.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä.

Liittyvät materiaalit