Blogi

IMS-ohjelmiston prosessit osaksi kokonaiskuvaa

Yrityksen kaikki toiminta on prosessinomaista. Tekeminen tehostuu, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja prosessi toistetaan samalla tavoin. Tehokkaampaa toimintamallia voidaan lähteä etsimään vasta kun toimintaa ohjaava prosessi on tunnistettu ja toistettu riittävän monta kertaa. Jos toimintamalli vaihtelee, on vaikea löytää syitä siihen, että asiat välillä sujuvat hyvin ja välillä heikommin. Hyvin toimivan prosessin avulla voidaan onnistua ja keskittyä oleelliseen. Tämän takia asiakkaamme suunnittelevat, dokumentoivat, jalkauttavat ja kehittävät omia prosessejaan IMS-ohjelmistolla. IMS selkeyttää ja auttaa prosessien hallintaa ja asiakkaamme voivat keskittyä ydintoimintaansa.

IMS:llä kuvatut prosessit voidaan liittää myös osaksi yritysarkkitehtuuria. Arkkitehtuurilla en tässä yhteydessä tarkoita rakennussuunnittelua, vaan kuvaustapaa, jolla yritys kuvaa tämän hetkistä ja tulevaa toimintaympäristöänsä. Toimintaympäristö pitää sisällään mm. yrityksen strategian, kehityshankkeet, palveluportfolion, roolit sekä IT-ympäristön. Eli kuvataan mitä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tapahtuu liiketoiminnassa.

ARC yhteyskaavio
ARC-työkalu: yhteyskaavio

Tässä tuleekin monesti eräs suurimmista haasteista arkkitehtuurityössä.

Mikä on yrityksen tavoite ja miten sinne päästään?

Vuoden 2014 Talouselämän tutkimuksen mukaan vain 23% suomalaisista yrityksistä oli hyvin määritelty strategia (Talouselämä). Yrityksen strategia ja tavoitteet tulee olla tiedossa, jotta muutosta voidaan johtaa tehokkaasti ja onnistuneesti. Yritysarkkitehtuurin suunnitteluun ja muutoshallinnan tueksi julkaisimme vuonna 2014 ARC-ohjelmiston. Arkkitehtuurityöhön liittyy olennaisena osana työnohjaus, jossa autamme yrityksiä kirkastamaan strategiaansa ja viemään muutoshankkeet onnistuneesti maaliin. Seuraavaksi esimerkki miten Keski-Uudenmaan ammattiopisto hyödyntää kumpaakin ohjelmistoamme.

Case Keuda

Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda (katso tästä videomme Keudasta) on käyttänyt IMS-ohjelmistoa toimintajärjestelmänä jo usean vuoden ajan. Prosessi-, laatukäsikirja- ja raportointi-osio on tehokkaassa käytössä. Keudan tietohallinto taas halusi saada selkeyttä IT-järjestelmien ja integraatioiden hallintaa sekä helpottaa keskustelua uusista kehityshankkeista liiketoiminnan kanssa. Tätä kokonaisuuden kuvaamista varten he hankkivat ARC-ohjelmiston. Puoli vuotta käyttöönoton jälkeen teimme IMS-ARC-integraation, jolloin IMS:llä kuvatut prosessit päivittyvät automaattisesti ARC-ohjelmistossa. Nyt ARC:ssa voidaan kytkeä toisiinsa prosesseihin liittyvät palvelut, roolit, järjestelmät, tietomallit ja muut prosessiin liittyvät oleelliset asiat. Kytköksiä tarkastellaan eri visuaalisten työkalujen avulla, kuten yhteyskaavio ja yhteysympyrä. IMS ja ARC ovatkin parhaat yhdessä, lue lisää täältä.

ARC-työkalu: yhteysympyrä
ARC-työkalu: elementtien yhteydet

Heräsikö sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin selätetään haasteet yhdessä.