Blogi

IMS-toimintajärjestelmä pilvipalveluna – hyödyt ja mahdollisuudet

Elämme aikaa, jossa yhä useammat palvelut ja tuotteet on mahdollista saada pilvipalveluna. Me Arterilla tarjoamme asiakkaillemme IMS-ohjelmiston SaaS-palveluna, joka tarjoaa useita mahdollisuuksia OnSite -palveluihin verrattuna. Ensinnäkin pilvipalvelu on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Tarvittaessa palvelu on saman tien käytettävissä tilauksesta, ja työ voi alkaa. Palvelu on joustavaa ja skaalautuu käytön mukaan. Jatkossa laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset tehdään toimittajan toimesta ja pääsääntöisesti työajan (8:00 – 16:00) ulkopuolella. Koska toimittaja vastaa palvelun saatavuudesta ja käytettävyydestä, niin asiakkaan IT-tuen tarve vastaavasti vähenee ja tältä osin rahaa säästyy. Pilvipalvelu on myös päätelaitteesta riippumaton ja mahdollistaa työn liikkuvuuden, kun tiedot ovat kaikkialla netin alueella saatavilla.

Tuotekehityksen näkökulmasta ohjelmistosta on kaikkien asiakkaiden käytettävissä yksi ja sama ohjelmistoversio. Ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen ovat toimittajan vastuulla, ja tehdään näin yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi toimittajan hallinnoimassa pilvipalvelussa tiedot ovat turvassa väärinkäytöksiltä ja varmuuskopioituna. Tiedot ovat turvassa silloinkin, vaikka laitteet rikkoutuisivat tai ne varastettaisiin. Palvelulle voidaan myös asettaa konkreettiset palvelutasovaatimukset, joita voidaan seurata. Pilvipalveluilla on yleensä korkea käytettävyys. Vaatimukset liittyvät usein juuri palvelun saatavuuteen . Yrityksen omalle IT-tuelle palveluvaatimukset jäävät sen sijaan yleensä määrittämättä eikä niitä seurata.

Mitä ovat IMS-toimintajärjestelmän liiketoimintahyödyt?

Pilvipalvelussa yrityksen toimintajärjestelmä ei ole yrityksen omalla tietokoneella tai palvelimella, vaan Arter Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Toimintajärjestelmään pääsee tietokoneella internetin kautta paikasta tai ajasta riippumatta, kunhan tunnukset ja salasanat ovat tiedossa. Toimintajärjestelmä pilvipalveluna on yleensä myös paljon toimintavarmempi kuin perinteinen yhdessä laitteessa tai IT-ympäristössä oleva ratkaisu.

Kun toimintajärjestelmä on pilvipalvelussa, tietoja voivat katsoa ja käyttää oman henkilöstön lisäksi myös sidosryhmät, kuten toimittajat ja asiakkaat, mikäli heille on annettu käyttöoikeus. Pilvipalvelussa tieto voi olla julkisesti nähtävillä tai salasanan taakse suojattuna. Laadunvarmistuksen näkökulmasta IMS-palvelu varmentaa, vakioi ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja kitkee näin turhaa tekijästä, asiakkaasta tai olosuhteista aiheutuvaa hajontaa.

Käyttöliittymässä löytyy toimintajärjestelmän ja viitekehysten kuten ISO 9001 ja EFQM olennaiset toiminnallisuudet, joten IMS-palvelu opastaa järjestelmän rakentamisessa. Järjestelmään on kätevä luoda valmiit mallit ja työpohjat esimerkiksi prosesseille, dokumenteille ja palautteille. Näin voidaan varmentaa yhtenäinen lopputulos. IMS-palvelu toimiikin loistavasti organisaation kehittämis-, julkaisu ja ylläpitoalustana. Samalla järjestelmä korostaa kokonaisuuksien tarkastelua ja muutosten hallintaa. IMS-palvelussa toimintatavat ja ohjeet saatetaan henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuuteen, joka auttaa näin tiedon ja dokumenttien hallinnassa. Kun kuvaukset on kerran luotu, niin ne voidaan jatkossa päivittää suoraan IMS-palveluun. Näin voidaan edistää oppimista ja tiedonkulkua organisaatiossa, sekä vastata nopeammin asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin.

Toimintajärjestelmän tarkoitus on linjata ja kehittää toimintaa tavoitteiden mukaisesti, joka vaikuttaa prosesseihin, palveluihin, tiedonhallintaan ja mittareihin. IMS-palvelun yksi liiketoimintahyöty on, että sillä voidaan ohjata, viestiä ja tehostaa toimintaa mittareiden kautta – aseta tavoitteet, päätä toimenpiteet, analysoi tulokset ja vedä johtopäätökset. Riskien hallinta on yksi IMS-palvelun mahdollisuus. Palvelussa tunnistetut riskit kirjataan, arvioidaan, laitetaan merkittävyysjärjestykseen ja päätetään toimenpiteistä sekä seurataan niiden edistymistä. IMS-palvelussa voidaan myös lähettää kyselyjä, kerätä palautteita ja kirjata arviointien havaintoja, joka nopeuttaa käsittelyä sekä auttaa ongelmien ratkaisussa ja juurisyiden eliminoinnissa. Järjestelmästä löytyy myös apuja tehtävien, projektien ja markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin.

Toimintajärjestelmä pilvipalveluna sopisi varmasti teidänkin organisaatiolle, miksi et kokeilisi itse?

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella ja kertoa tarkemmin liiketoiminnan kehittämisen tarpeistasi. Ratkaistaan haasteenne yhdessä.

Kirjoittaja

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.

Liittyvät materiaalit