ISO 45001:2017 keskeiset muutokset

ISO 45001:2017 Keskeiset muutokset: OHSAS 18001 viimeisimmästä päivityksestä on ehtinyt jo kulua 10 vuotta. Työterveys- ja -turvallisuusajattelussa on sinä aikana tapahtunut merkittävää kehitystä. Kansainvälisissä organisaatioissa TTT-asiat ovat hyvin vahvasti osana johtamista ja Suomessakin on vahvaa turvallisuuskulttuurin kehittymistä. Suomessa on lehtien palstoja myöten keskusteltu erityisesti työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja nyt viime kuukausina myöskin TTT:n roolista tuottavuuden vaikuttajana.

OHSAS 18001 ei ole tähän asti ollut ISO-järjestön julkaisema kansainvälinen standardi, mutta nyt tilanne on muuttumassa. DIS 1.2 -versio julkaistiin 2017 huhtikuussa. Vastaaviin ISO 9001 ja ISO 14001 kehitysvaiheisiin verrattuna ei ole kovin dramaattisia muutoksia odotettavissa, mutta tarkka ajankohta vahvistetun ISO 45001 standardin julkaisemiselle on vielä auki. ISO 45001:2017 DIS 1.2 rakentuu samalla ylätason yhteiselle rakenteelle kuin ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001 johtamisjärjestelmästandardit (Organisaation toimintaympäristö, johtajuus, suunnittelu, tukitoiminnot, toiminta, suorituskyvyn arviointi ja parantaminen). Yhteinen ylätason rakenne on erinomainen eri johtamisnäkökulmien yhteen integrointia ajatellen. Tässä webinaarissa käydään läpi keskeisimmät muutokset OHSAS 18001 verraten.

Webinaarin tavoitteena on tarkastella Työterveys- ja -turvallisuusajattelun nykytilaa, ISO 45001:2017 DIS 1.2 keskeisimpiä muutoksia sekä eri johtamisnäkökulmien yhteen integrointia johtamisjärjestelmästandardien näkökulmasta.

Katso webinaaritallenne: