Blogi

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit ovat jälleen ”IN”

Muutama vuosi sitten julkaistiin uudet versiot standardeista ISO 9001 ja ISO 14001. Toivotimme uudet versiot tervetulleiksi. Omalla urallani tämä oli jo viides ISO 9001 -versio (1988, 1994, 2000, 2008 ja 2015). Viimeisin ja nyt tehty versiointi oli suuri ja sisälsi merkittäviä muutoksia. Pöhinä kentällä on ollut sen mukaista.

Ensimmäisen kerran tutustuin ISO 9001 standardiin 80-luvun lopussa Äänekosken paperitehdasprojektissa. Siellä viittasimme kunnossapidon hankinta-asiakirjoissa ISO 9001 mukaiseen laadunhallinnan tasoon. Noihin aikoihin standardi oli vasta julkaistu ja vahva tulkinta ja soveltaminen vielä puuttui. Vaatimuksilla ei siis ollut paljon painoa, koska toimittajien arviointia, valintaa tai valvontaa ei tehty noita vaatimuksia vasten. Myöhemmin hakeuduin ja pääsin töihin SFS Sertifiointiin (myöh. Inspecta sertifiointi), jossa ISO 9001 tulkinta ja soveltaminen lähtivät aukeamaan ja syventymään. Toimin siellä yhtenä pääarvioijista seitsemän vuotta. Se oli opettavaista aikaa se.

Mitä ovat ISO 9001:2015 merkittävimmät muutokset?

  • rakenteen uudistus
  • organisaation toimintaympäristön avaus
  • johtajuuteen uudet painotukset
  • riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • organisaation strategian huomiointi
  • muutosten hallinta
  • dokumentoitu tieto näyttönä

ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeja on aina viety eteenpäin niin, että uudet vaatimukset eivät ole ristiriidassa aikaisempien vaatimusten kanssa tai, että aikaisemmissa versioissa vaaditut asiat eivät vaikuta myöhemmin turhilta. Tulokulmaa on laajennettu. Esimerkkinä vielä edellisessä versiossa ollut ehkäisevät toimenpiteet ovat nyt vaihtuneet riskien ja mahdollisuuksien hallinnaksi. Toimintakäsikirja ja asiakirjat ovat nyt korvattu dokumentoidulla tiedolla.

ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien tarkoituksena ei ole harmonisoida yritysten toimintaa vaan kunkin organisaation tulisi soveltaa niitä omalla innovatiivisella tavalla ja löytää niiden kautta omat kilpailukykytekijänsä. Standardien tarkoituksena ei ole edes samankaltaistaa organisaatioiden laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmien rakennetta. ISO 9001:2015 päivittää laadunhallinnan periaatteet ja avaa käytetyt termit. Organisaatiot voivat kuitenkin jatkossakin valita ja käyttää toiminnassaan parhaiten sopivaa terminologiaa.

Muutos ja kehitys

ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien tulee siis muuttua ja kehittyä. Näin ne pysyvät mukana arjessa ja hengessä. Standardiin ”ismit” tulevat mukaan kuitenkin viiveellä, koska ensin halutaan nähdä, että ne osoittautuvat toimiviksi myös käytännössä. Tästä on osoituksena riskienhallinta, joka on tunnettu liikkeenjohdossa jo vuosikymmeniä. Nyt se oli kypsynyt standardoiduksi vaatimukseksi – kova juttu. Vaivihkaa standardissa on painettu taaemmaksi otsikoita kuten ”Tarkastus- ja testaustila”, ”Ehkäisevät toimenpiteet” tai ”Tilastolliset menetelmät”. Vaatimukset näihin liittyen ovat edelleen olemassa, mutta niiden suhteellinen painoarvo on pudonnut. Huomataan myös, että edelliseen ISO 9001:2008 -versioon verrattuna sanaa prosessi on käytetty huomattavasti niukemmin.

Palautetaan vielä mieleen, mihin tarkoitukseen ISO 9001 -standardi on luotu. Kyse on toiminnan kehittämisestä ja se voidaan tehdä monesta eri näkökulmasta – asiakas, talous, henkilöstö, ICT tai vaikka kokonaisarkkitehtuuri. ISO 9001:2015 on edelleen laadunhallinnan standardi. Se ei ole yleisjohtamisen standardi.

Kyse on perimmiltään siitä, että tuotteita, palveluja ja toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ohjaamana. Tuotteet ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan valvotusti. Asiakkaiden kokemukset ja tyytyväisyys selvitetään ja palautteista otetaan opiksi. ISO 9001 ei aseta vaatimuksia sille, mitä se saa maksaa, mutta se varmentaa monella tapaa sitä, että asiakkaat saavat, mitä on luvattu. Strategista johtamista, riskienhallintaa tai laajemmin henkilöstön kehittämistä voisi käsitellä huomattavasti laajemmin kuin laadunhallinnan näkökulmasta, mutta huomataan, että ISO 9001 ja ISO 14001 eivät myöskään estä laajempaa näkökulmaa. ISO 9001:2015 ja ISO 14001 ovat erinomainen talon perusta, josta voi lähteä rakentamaan ylöspäin.

Mikäli tarvitsette ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 soveltavaa avointa tai yrityskohtaista koulutusta, Qualitas Fennican laadunhallinnan kehittämisen koulutukset ovat apunasi. Tutustu koulutuksiin täällä!

Haluatko kuulla lisää QF-koulutuksista?

Haluaisitko saada lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön Qualitas Fennica -koulutuksista? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Kirjoittaja

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.

Liittyvät materiaalit