Kiitos kuluneesta vuodesta

Kiitos kuluneesta vuodesta 2018 – Toimitusjohtajan terveiset

Jaa myös muille

Joulupukki on taas tänäkin jouluna vastaanottanut säkillisen kirjeitä. Toivetontut ovat niitä lukeneet ja kääntyneet muutamassa kirjeessä puoleemme. Tiedustelureissuillaan tontut ovat huomanneet, että me Arterilla voisimme auttaa heitä Korvatunturin kiireessä. EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR hengestä johtuen puhumme vain etunimillä kirjeiden kirjoittajista.

Ensimmäisessä kirjeessä Ari Varsinais-Suomesta aloittaa kiittämällä hyvin vedetystä tietosuojaprojektista ja siitä, että heillä on nyt mahdollisuus jatkaa kehitystyötä omin voimin ARC -ympäristössä. Samalla Ari toivoo pukilta, että kehittäisimme lisää vastaavia pilvipalveluja, jotka tekevät vaikeista asioista selkeitä, ymmärrettäviä ja tehokkaasti toteutettavia. Todellisia digiloikkia nykytilasta tavoitetilaan. Iloksemme voimme jo ennen joulua avata Arin pakettia sen verran ja kertoa, että olemme kehittäneet palveluja kuten toimintajärjestelmän rakentaminen, kokonaisarkkitehtuurin pikastartti, palvelumuotoilu, kyberturvallisuuden hallinta ja Lean arvovirtakuvaus. Näitä kaikkia on saatavilla heti joulun jälkeen ja palvelujen kehittäminen jatkuu.

Toinen kirje tulee kumppanilta Pohjois-Karjalasta. Siinä yhteistyökumppanimme Riku toivoo vielä läheisempää yhteistyötä edustamansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Aiomme toteuttaa tämän toiveen. Se edellyttää, että tekeminen on molemmin puolin aktiivista ja tuottavaa. Siinä Arter Oy:n tehtävänä on kehittää ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja, tarjota kehitysalusta ja tekninen tuki sekä valtakunnallinen markkinointi. Kumppani edustaa ja myy ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja sekä vetää organisaatiokohtaisia kehitysprojekteja. Aiomme nostaa kumppaneiden osaamisen samalle tasolle kuin omien konsulttiemme.

Kolmannessa kirjeessä Laura meidän henkilöstöstämme esittää toiveen koko henkilöstön puolesta pukille. Hän toivoo tukea ja rohkaisua elinikäiseen oppimiseen ja omien kykyjen löytämiseen. Tämä onkin aika kinkkinen toive. Työelämä vaatii itseohjautuvuutta ja Arter yrityksenä tulee antamaan siihen tukea ja ohjausta. Pakettiin tulee laittaa myös osaamiskartoitukset, toimintokohtaiset budjetit osaamisen kehittämiseen, palkitsemiseen ja virkistykseen. Kuluvana vuonna konsultit ovat toimivat tästä hyvänä esimerkkinä. He ovat lyhyessä ajassa monipuolistaneet osaamistaan ja kehittyneet uusien palvelujen asiantuntijoiksi. Sovelluskehittäjät puolestaan ovat opiskelleet uusia teknologioita.

Neljäs kirje onkin sitten Arter Oy toimitusjohtajalta eli allekirjoittaneelta. Toivon pukilta Arterin myötätuulen ja kasvun jatkuvan. Kasvu tuo mukanaan kannattavuuden ja muuta hyvää, kuten uusia asiakkuuksia, henkilöstöä, osaamista, tuotteita, palveluja ja yhteiskuntavastuuta. Vaikka esitän toiveeni pukille menestyksen saavuttamiseen, tiedän, että tarvitaan suuria unelmia, rohkeutta, luotettavia kumppaneita ja oikeanlaisia päätöksiä. Olemme tehneet strategiatyötä ja sen tuloksena laatineet liiketoimintastrategian, toimintokohtaiset tavoitteet, mittarit ja keinot. Otamme askeleet sen mukaan.

Kuluvana vuonna liikevaihto kasvoi 25 %, joka oli enemmän kuin osasimme edes odottaa. Olemme pystyneet vastaamaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin uusilla teknologiatuotteilla ja asiantuntijapalveluilla. Kuljemme jatkossakin asiakkaiden kanssa aina sinne, minne menestys vaatii.

Toivotan kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019!

Ossi Ritola
Toimitusjohtaja

Tagged .

Ossi Ritola on toinen Arterin perustajajäsenistä ja yrityksen toimitusjohtaja. Hän on ohjannut menestyksellisesti kymmenien yritysten laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamista ja jatkokehittämistä niin yksityisellä sektorilla kuin julkisella alalla.