Blogi

Kokonaisarkkitehtuuria kotiläksyksi

Arterin konsulteilla oli elokuun puolessavälissä koulutusviikko ja minultakin tilattiin sinne koko päivän koulutussessio kokonaisarkkitehtuurista. Päivän suunnittelu oli jo alun perin haastavaa, koska konsultit eivät olekaan enää ihan noviiseja, joten alkeilla ei nyt ollenkaan pärjätty. Toisaalta on aina haasteena pitää porukka hereillä, koska syvemmälle ja yksityiskohtiin vietynä miten ihanasta aiheesta tahansa tulee kohtuullisen puuduttavaa. Mutta konsulttimme eivät olisi meillä konsultteina, jolleivät he olisi ulospäinsuuntautuneita, joten keskustelun herättelyssä ei ollut juurikaan ongelmia. Jotta kaikki saivat äänensä kuuluville, teimme muutamia ryhmätöitä, joissa työstimme yhteistä tarinaamme siitä, mitä on kokonaisarkkitehtuuri Arterin parhaan näkemyksen mukaan, miksi sitä tehdään, miten sitä tehdään, kuka sitä tekee, miten sitä hyödynnetään.

Hallintamalli

Keskusteluissa esiin nousi hallintamallin tärkeys. Emme halua jättää asiakastamme yksin tilanteeseen, jossa jotakin on kuvattu, mutta ei ole käsitystä siitä, mitä se oli ja mihin sitä käytetään. Parhaissa tapauksissa luomme yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tavan, jolla johto saa tuotoksista syötettä strategiatyöhön, strategianmukaisia hankkeita johdetaan tiedostaen niiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin ja hyväksytyt tuotokset päivittävät kuvauksia. Näin seuraavalla strategiakierroksella on jälleen ajantasaista tietoa nykytilasta ja voidaan jälleen tarkentaa suuntaa tiedostaen omat kyvykkyytemme.

 

Strategiatyön, kokonaisarkkitehtuurityön ja hankkeistamisen pyhä kolmiyhteys
Strategiatyön, kokonaisarkkitehtuurityön ja hankkeistamisen pyhä kolmiyhteys

 

Strategia, kokonaisarkkitehtuuri ja hankkeistaminen

Mistä päästäänkin toiseen tärkeään huomioon, strategiatyön, kokonaisarkkitehtuurityön ja hankkeistamisen pyhään kolmiyhteyteen (kuvattu yllä). Kokonaisarkkitehtuurissa tunnistetaan organisaation kyvykkyyksiä, kuvataan niiden tilaa ja ehdotellaan strategianmukaisia tavoitetiloja. Hankkeistaminen puolestaan on strategiatyön jatkumo, jossa tunnistetaan tärkeimmät kehitettävät kyvykkyydet ja resurssoidaan niiden parantaminen tavoitetilojen saavuttamiseksi. Hankkeiden tuotoksena syntyy joko uusia kyvykkyyksiä tai ainakin vanhat kehittyvät, jolloin kokonaisarkkitehtuurinkin nykytilaa on päivitettävä. Jos hankkeella ei ole mitään vaikutusta kyvykkyyskarttaan, ei sitä kannata viedä loppuun.

Arterin parhaat käytännöt kotiläksyksi

Koulutuspäivästä jäi kotiläksyksi viimeistellä hyvin alulle laitetut parhaat käytännöt Arterin kokonaisarkkitehtuurin sisältökartaksi ja hallintamalliksi. Näin ollen tulemme jatkossa asiakkaita tavatessamme keskustelemaan entistä tarkemmin siitä, miten teidän yrityksessänne luodaan muutosta strategialähtöisesti, mitä roolia kokonaisarkkitehtuuri ja kyvykkyydet siinä näyttelevät ja miten näistä muodostetaan konkreettisesti hankkeita.

Jos haluat etumatkaa tässä keskustelussa, ota rohkeasti yhteyttä!

Opi lisää kokonaisarkkitehtuurista lataamalla maksuton Kokonaisarkkitehtuurin pikaopas:

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Kokonaisarkkitehtuurin pikaoppaan

* merkityt kohdat ovat pakollisia

Kirjoittaja

Salla vastaa Arterin tutkimus- ja kehitysyksiköstä. Hän on kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija, jolla on pitkä kokemus myös tietojärjestelmähankkeista, laatujohtamisesta ja mallintamisesta. Hän on kiinnostunut tuomaan Arterin ohjelmistoja ja palveluja rohkeasti digiaikakauden uusille kehittämisalueille. Vapaa-ajalla hänet tapaa marttailemasta tai matkustelemasta käsitöiden ja taiteen parissa.

Liittyvät materiaalit

{# GA Library #}