Kuvataanko organisaatiossanne kokonaiskuvaa?

Hahmotatteko mistä elementeistä organisaationne koostuu? 
Tuntuuko kokonaisarkkitehtuurityön aloittaminen massiiviselta projektilta? 
Haluaisitko kevyemmän lähestymistavan kokonaisuuden kuvaamiseen yritysarkkitehtuurin avulla?

 

Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Liiketoiminnan kasvava riippuvuus IT-järjestelmistä, tuotteiden ja palveluiden monimuotoistuminen, eri valvovien tahojen vaatimukset kiivas kansainvälinen kilpailu vaativat organisaatiolta tehokasta menetelmää kokonaisuuksien hallintaan. Organisaation on kyettävä muutoksiin liiketoiminnassaan nopealla aikataululla – eikä näitä muutoksia voida toteuttaa liiketoiminnan osa-alueita tuntematta.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaatio kykenee tekemään sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja, joiden avulla liiketoiminnan tarpeet saadaan tyydytettyä. Ilman yritysarkkitehtuuria joudutaan usein tilanteeseen, jossa toimintaa suunnitellaan alhaalta ylöspäin päätyen usein lyhyen aikavälin ratkaisuihin, joiden hinta joudutaan maksamaan myöhemmin korkojen kera.

Mallinna hiljainen tieto edistämään liiketoimintaa 

Viidessä päivässä:

  • hallitset kokonaisarkkitehtuurin perusteet
  • opit käyttämään ARC-ohjelmistoa
  • pystyt mallintamaan oman organisaatiosi nykytilaa

Saavutettu osaaminen mahdollistaa pysyvämmänkin kokonaisarkkitehtuurin itsenäisen kehityksen.

Pikastartilla keskeiset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Viiden päivän tuloksena saat konsultin tuella mallinnettua ARC-ohjelmistoon organisaatiosi palvelusalkun, palvelukartan, prosessisalkun, prosessikartan, tietojärjestelmäsalkun, tietojärjestelmäkartan sekä ydinpalveluiden kerrosnäkymän. Valmis kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -metamalli ohjaa kuvausten tekemistä ja luotavien elementtien linkittämistä toisiinsa. Nopeaa, yksinkertaista ja visuaalista.

Projekti toteutetaan työpajojen mukaisesti Arterin asiantuntijan ohjaamana

Palvelu tarjoaa tavoitteellisen, mutta kevyen lähestymistavan kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen ja sen kehittämiseen.

Perehdytämme kokonais-arkkitehtuurin perusteisiin ja ARC-ohjelmiston käyttöön sen mallintamisessa.

Opetamme ARC-ohjelmiston käyttöä konkreettisten tehtävä-kokonaisuuksien avulla.

Tuomme palvelunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme palvelusalkun ja palvelukartan sen pohjalta.

Tuomme prosessinne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme ydintoiminnan prosessikartan sen pohjalta.

Tuomme järjestelmäsalkunne ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme arkkitehtuurin kerrosnäkymän ydinpalveluiden osalta.

Näe itse miten kokonaisarkkitehtuurityö aloitetaan pikastartilla!

Toni Vehmaanperä kertoo mielellään lisää puhelimitse +358 50 359 0701 ja sähköpostilla toni.vehmaanpera@arter.fi.

Voit myös jättää viestin alla olevalla lomakkeella!