IMS-koulutukset

IMS-auditointisparraus

Kysy lisää

Onko tärkeä auditointi (esim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001) lähestymässä, mutta organisaationne ei ole vielä auditointikunnossa? Aikaa auditointiin valmistautumiseen ei usein juuri ole, sillä operatiiviset asiat ajavat edelle. Auditointi, joka tehdään tyypillisesti sertifiointilaitoksen toimesta, on kuitenkin pakko päästä läpi. Tässä tilanteessa auditointisparraus voisi olla avuksi.

IMS-auditointisparrauksessa konsulttimme ohjaa auditointiinne valmistautumista. Asiantuntijamme selvittää tilanteen, priorisoi tehtävät työt ja tarvittaessa tuottaa itsekin materiaalia. Tämä onnistuu konsulttimme vankalla standardiosaamisella, sekä ymmärryksellä auditointien menetelmistä ja tarkoitusperistä.

Vaivattomampi auditointi organisaatiollenne

  • Käymme standardin vaatimukset yhdessä läpi ja käännämme ne selkeästi organsiaationne kielelle.
  • Konsultimme johdolla teette nykytila-analyysin, jossa arvioidaan mahdolliset tulevan auditoinnin poikkeamat. Yhdessä konsulttimme kanssa toteutatte kehitystoimenpiteitä, joilla havaitut poikkeamat ennaltaehkäistään.

Palvelun osa-alueet

  • Alkukartoitus (1pv): Konsulttimme tutustuu tilanteeseenne ja tekee alustavan arvion valmiuksistanne auditointiin. Työmäärä tarkentuu tässä vaiheessa.
  • Sparrauspäivät: Konsulttimme tulee organisaatioonne työstämään projektia eteenpäin erikseen sovittujen aiheiden osalta.
  • Konsultin taustatuki: konsulttimme voi tehdä osan työstä myös itsenäisesti, esim. dokumentoiden asioita IMS-ohjelmistoon tai tehden tarvittavia ohjeita ja prosesseja.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.