IMS-koulutukset

IMS sidosryhmien käytössä

Kysy lisää

Onko teillä sidosryhmä (esim. alihankkija tai hallitus), jolle haluaisitte antaa pääsyn IMS-ohjelmistoonne? Ette ehkä kuitenkaan tiedä, saako näin tehdä tai miten se tehdään tietoturvallisesti.

IMS sidosryhmien käytössä -koulutuksessa opitte konsulttimme ohjaamana, miten sidosryhmän jäsenet voidaan parhaalla mahdollisella tavalla päästää IMS-ohjelmistoonne. Asiantuntijamme ottaa huomioon niin tietoturvan kuin IMS-ohjelmiston lisenssiin liittyvät asiat, ja opastaa organisaatiollenne hyviä käytäntöjä.

Syvyyttä sidosryhmäyhteistyöhön

  • Luotte tiiviimmän ja systemaattisemman yhteistyön sidosryhmien kanssa
  • Ylläpidätte tietoturvallista ja lisenssien mukaista tapaa käyttää IMS-ohjelmistoa
  • Opitte entistä paremmat toimintamallit sidosryhmien hallintaan

Palvelu toteutetaan tyypillisesti yhden konsulttipäivän aikana.

Palvelun osa-alueet:

  • Alkukartoitus: sidosryhmän määrittely, tavoitteet, riskit
  • Toimintamallien määrittely: Miten sidosryhmät käytännössä käyttävät IMS-ohjelmistoa? Viestintä sidosryhmälle/sidosryhmille.
  • Oikeuksien asettaminen: käyttäjäryhmien / käyttäjien luominen, oikeuksien asettaminen

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.