IMS-koulutukset

Onnistumisesta kertova mittaristo ja systemaattinen tehtävien hallinta

Ilmoittaudu koulutukseen

Toimiva mittaristo on tärkeä lenkki organisaation toiminnan ohjauksessa ja onnistumisen seurannassa. Mittareita hyödynnetään mm. prosessien, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Mittariston käyttötarkoitus ohjaa mittariston rakentamista ja usein mittaristo rakennetaan tasapainotetun mittariston periaatteen mukaisesti (talous-, asiakas- prosessi- ja henkilöstömittarit) tai mittariston pääpaino voi olla esimerkiksi prosessien mittaamisessa. Pelkkä mittareiden valinta ja rakentaminen järjestelmään ei yksin riitä tavoiteltujen hyötyjen aikaansaamiseksi. Lisäksi tarvitaan tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden toteuttamista tavoitteiden saavuttamiseksi, jatkuvaa seurantaa ja tehokasta viestintää.

Asiat menevät eteenpäin sovittuja tehtäviä ja toimenpiteitä tekemällä. Tehtävät dokumentoidaan usein pöytäkirjoihin, muistioihin, raportteihin, sähköposteihin, muistikirjoihin ja kalentereihin. Haasteena on saada kokonaiskuva tehtävien tilanteesta ja niiden seuranta on vaikeaa. Tehtävien hallinnan tehostamisella ja systematisoimisella voidaan päästä nopeammin ja varmemmin asetettuihin tavoitteisiin.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksesta Mittaristoon ja Tehtävien hallintaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS:iin. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Päivän aikana aihetta käsitellään ja käytäntöjä luodaan organisaatioiden omiin järjestelmiin mittariston ja tehtävien hallinnan näkökulmista. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi. Päivän aikana tehdään harjoituksia osallistujien omilla kannettavilla tietokoneilla.

Miksi osallistua

 • Tutustut tasapainoisen mittaamisen ja prosessien mittaamisen periaatteisiin
 • Saat vinkkejä toimivan mittariston toteuttamiseen
 • Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston mahdollisuuksia mittariston rakentamisessa ja ylläpitämisessä
 • Opit liittämään tehtäviä toimintajärjestelmän sisältöön
 • Saat vinkkejä tehtävien tehokkaaseen hallintaan ja opit käyttämään IMS-ohjelmistoa tehtävien systemaattiseen hallintaan

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään lähempänä koulutusajankohtaa linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi pidempi lounastauko.

Kenelle?

 • Mittariston ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hyödyntämisestä vastaaville
 • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
 • Mittaamisesta ja tehtävien hallinnasta kiinnostuneille

Aikataulu

09:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
Mittariston rakentaminen ja ylläpitäminen
 • Mittariston rakentamisen vaiheet
 • Tasapainoisen mittaamisen periaatteita
 • Prosessien mittaamisen periaatteita
 • Mittareiden koostaminen mittaristoksi
 • Mittareiden hallintapaikkojen määrittely
 • Mittariston rakenteen luominen ja ylläpitäminen
 • Mittarin perustietojen määrittely
 • Erityyppisten mittareiden luonti ja päivittäminen
 • Tavoitteiden määrittely ja tehtävien asettaminen
 • Mittareiden seuraaminen
 •  Toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan mittariston rakenteen laatimista, käyttöoikeuksien määrittelyä, erityyppisten mittareiden laatimista ja ylläpitämistä, mittareiden tavoitteiden asettamista ja seurantakäytäntöjen määrittelyä, tehtävien määrittelyä mittareille, toimintajärjestelmän asetusten muuttamista, mittareiden linkittämistä muuhun sisältöön, sekä Mittaristo -osion toiminnallisuuksia.
12:00
Lounastauko
13:00
Mittariston rakentaminen ja ylläpitäminen jatkuu
14:00
Tehtävien hallinta
 • Systemaattisen tehtävien hallinnan merkitys
 • Tehtävien hallinnan periaate
 • Tehtävien lisäämisen vaihtoehdot
 • Tehtävälistaukset seurannan välineenä
 • Tehtävien suorittaminen ja kommentointi
 • Tehtävän tilat
 • Tehtävät -osion roolit ja oikeudet
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan tehtävien lisäämistä, suorittamista ja kommentointia, tehtävälistausten käyttöä sekä Tehtävät -osion toiminnallisuuksia
15:30
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Opit ja oivallukset
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

Hinta

Osallistumismaksu on 400 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, sekä ohjausta ja vertaistukea ryhmässä.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Ilmoittaudu

KE 13.10.2021 09:00 - 16:00 Online

Onnistumisesta kertova mittaristo ja systemaattinen tehtävien hallinta

Online 400 € + ALV

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.