IMS-koulutukset

Palautteet ja tehtävien hallinta kehittämisen tukena

Ilmoittaudu koulutukseen

Organisaation kannattaa kerätä monipuolisesti palautetietoa asiakkailta, henkilöstöltä, toimittajilta, yhteistyökumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä. Kerättävää palautetietoa syntyy mm. aloitetoiminnasta, poikkeamista, reklamaatioista, vaaratilanteista, auditoinneista, katselmuksista ja monesta muusta lähteestä. Hyvään palautteiden hallinnan prosessiin liittyy tietojen keräämisen lisäksi mm. niiden analysointia, mahdollisten juurisyiden selvittämistä, tehtävien ja toimenpiteiden määrittelyä. Onnistunut palautteiden hallinta lähtee liikkeelle palauteprosessien ja toimintamallien määrittelyllä, raporttipohjien suunnittelusta, rakentamisesta ja niiden toimivuuden testaamisesta, palautteisiin liittyvien mittareiden laatimisesta sekä raporttipohjien käyttöönotosta.

Asiat menevät eteenpäin sovittuja tehtäviä ja toimenpiteitä tekemällä. Tehtävät dokumentoidaan usein pöytäkirjoihin, muistioihin, raportteihin, sähköposteihin, muistikirjoihin ja kalentereihin. Haasteena on saada kokonaiskuva tehtävien tilanteesta ja niiden seuranta on vaikeaa. Tehtävien hallinnan tehostamisella ja systematisoimisella voidaan päästä nopeammin ja varmemmin asetettuihin tavoitteisiin.

Oppimismenetelmä

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustuksesta palautteiden ja tehtävien hallintaan, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisesta tekemisestä IMS:iin. Koulutusta edeltää kouluttajan laatima orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Päivän aikana asiasisältöä käsitellään ja käytäntöjä luodaan organisaatioiden omiin järjestelmiin IMS:in raporttiosion ja tehtävien hallinnan näkökulmista. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten organisaatiokohtaista työtä voidaan jatkaa. Osallistujat saavat tuhdin tietopaketin organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.

Miksi osallistua

 • Tutustut kehittämiseen johtavan palautteiden hallinnan periaatteisiin
 • Opit suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia raporttipohjia, sekä laatimaan mittareita raporttipohjilta
 • Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston mahdollisuuksia palautteiden hallinnassa
 • Saat vinkkejä tehtävien tehokkaaseen hallintaan
 • Opit liittämään tehtäviä toimintajärjestelmän sisältöön, sekä käyttämään IMS-ohjelmistoa tehtävien systemaattiseen hallintaan

Kenelle?

 • Palautetietojen keräämisestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä vastaaville
 • Toimintajärjestelmän pääkäyttäjille
 • Laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista vastaaville
 • Palautetietojen hyödyntämisestä ja tehtävien hallinnasta kiinnostuneille

Aikataulu

09:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma ja tavoitteet
09:20
Palautteiden hallinta
 • palautteiden hallinnan rakentamisen vaiheet
 • palautteiden hallinnan periaatteita
 • prosessit palautteiden hallinnan taustalla ja palautteiden hallinnan järjestelmät
 • raporttipohjan suunnittelu ja laatiminen
 • raporttipohjien testaaminen ennen käyttöönottoa
 • mittareiden laatiminen raporttipohjalta
 • raporttipohjien käyttöönotto
 • tietojen koostaminen täytetyistä raporteista kyselyjen avulla
 • toimintajärjestelmän asetusten muuttaminen
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan raporttipohjien laatimista, raporttien reititystä ja testaamista, tehtävien liittämistä raporteille, mittareiden rakentamista raporttipohjilta, tietojen koostamista kyselyjen avulla, toimintajärjestelmän asetusten muuttamista, raporttipohjien linkittämistä muuhun sisältöön sekä raportit-osion toiminnallisuuksia
12:00
Lounas
13:00
Palautteiden hankinta jatkuu..
14:00
Tehtävien hallinta
 • Systemaattisen tehtävien hallinnan merkitys
 • Tehtävien hallinnan periaate
 • Tehtävien lisäämisen vaihtoehdot
 • Tehtävälistaukset seurannan välineenä
 • Tehtävien suorittaminen ja kommentointi
 • Tehtävän tilat
 • Tehtävät -osion roolit ja oikeudet
 • Tehtävät
  • Harjoitellaan tehtävien lisäämistä, suorittamista ja kommentointia, tehtävälistausten käyttöä sekä Tehtävät -osion toiminnallisuuksia
15:30
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Opit ja oivallukset
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Sammeli on Arterin liiketoimintakonsultti, joka on erityisesti mukana auttamassa organisaatioita palveluiden kehittämisessä ja kuvaamisessa. Sammeli taitaa myös Leanin salat ja auttaa organisaatioita sekä ARCin että IMSin onnistuneissa käyttöönotoissa.  Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on tehnyt töitä markkinoinnin sekä digipalveluiden parissa niin suurissa kansainvälisissä kuin pienemmissä kotimaisissa yrityksissä. Liiketoimintakonsultilta vaaditaan Sammelin mielestä kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tämän jälkeen voidaan yhdessä etsiä sopivat toimintatavat ja ratkaisut.

Hinta

Osallistumismaksu on 400 € + alv/henkilö. Hinta sisältää päivän aineistot, yhden päivän koulutusta, sekä ohjausta ja vertaistukea ryhmässä.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Ilmoittaudu

TI 08.12.2020 09:00 - 16:00 Online

Palautteet ja tehtävien hallinta kehittämisen tukena

Online 400 € + ALV

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.