IMS-koulutukset

Tavoitteena sertifioitu toimintajärjestelmä – etäkoulutus

Kysy lisää

Toimintajärjestelmän tarkoituksena on vakiinnuttaa organisaation toiminta sovittujen toimintatapojen mukaiseksi, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvin laadittu toimintajärjestelmä on rakennettu PDCA (Plan-Do-Check-Act) periaatetta noudattavaksi, eli toiminta suunnitellaan, toimintamallit otetaan käyttöön, toimintaa mitataan ja arvioidaan, tuloksia analysoidaan, sekä toimintaa kehitetään.

Toimintajärjestelmä voidaan rakentaa eri viitekehysten (esim. ISO 9001, ISO 14001, EFQM, CAF) mukaisesti, jolloin siinä huomioidaan ja täytetään kyseisten viitekehysten vaatimukset. Viitekehysten käytön etuna on se, että ne kiinnittävät organisaation huomion toiminnan ja kehittämisen kannalta oleellisiin asioihin. Osa viitekehyksistä (esim. ISO 9001) on sertifioitavissa. Sertifiointi on näyttö laadukkaasti rakennetusta toimintajärjestelmästä. Sertifioitu toimintajärjestelmä ei ole itsetarkoitus, mutta parhaimmillaan se mahdollistaa kilpailussa mukana pysymisen ja organisaation tavoitteiden saavuttamisen.

Oppimismenetelmä

Koulutus toteutetaan 1,5h etäkoulutuksena, jolloin osallistut koulutukseen kätevästi tietokoneen ja verkkoyhteyden kautta.

Miksi osallistua

  • Opit huomioimaan ISO 9001:2015 vaatimuksia toimintajärjestelmässä
  • Saat valmiuksia sertifioidun järjestelmän rakentamiseen
  • Opit hyödyntämään IMS-ohjelmiston sertifiointia tukevia toiminnallisuuksia

Kenelle?

  • Henkilöille, joilla on tarve kehittää toimintajärjestelmää kohti ISO 9001 -sertifiointia tai jotka haluavat kehittää toimintajärjestelmää tietyn viitekehyksen perusteella
  • Organisaatioille, jotka aikovat uudistaa toimintajärjestelmän ISO 9001:2015 -standardia vastaavaksi ja soveltaa vaatimuksia käytännön arkitoimintaan
  • Toimintajärjestelmästä vastaaville, laatu-, kehitys-, ympäristö- ja turvallisuuspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille sekä kaikille toimintajärjestelmästä ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Lisätietoja koulutuksesta antaa asiakasvastaava Liisamari Seppälä.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.