Blogi

Kulttuuri – mitkä asiat vaikuttavat siihen Arterilla?

Arvot ja merkityksellisyys kulkevat käsikädessä

Moni meistä haluaisi olla parempi versio itsestämme, mutta toistamme kuitenkin usein tapoja, jotka kaipaisivat kehittämistä.

Miten olisi sitten on hyvä ajatella? Otaksun, että meistä jokainen on kokenut, miten positiiviset ajatukset tuottavat mielihyvää, kasvattavat luottamusta ja parantavat vuorovaikutusta. Kielteiset ajatukset myrkyttävät mielen, vaikuttavat ympärillä oleviin ihmisiin ja heikentävät mahdollisuuksiamme.

Arvojen kautta voimme vaikuttaa toimintaamme. Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä päivittäisessä toiminnassa ja ajattelussamme.

Arvot linkittyvät vahvasti merkitykseen. Koemme työmme merkitykselliseksi, kun sillä on positiivinen vaikutus johonkin itsellemme tärkeäksi kokemaamme tekijään, työ on haasteellista, työ on itsenäistä, työstä saa palautetta ja työhön liityen näemme kokonaisuuden. Tähän pyrimme Arterilla.

Henkilökohtaiset arvot ovat meille merkityksellisiä, riippuvat taustastamme ja kokemuksestamme. Parhaassa tapauksessa yrityksen, kuten Arterin, arvot sulahtavat luontevalla tavalla henkilökohtaisiin perusarvoihimme ja peilaavat identiteettiämme. Toki kritiikkiä voi ja saakin olla, sillä arvot kehittyvät ja muuttuvat ajan kanssa.

Lue lisää Arterin arvoista täältä. 

Vastuullisuus

Kestävä kehitys on yksi megatrendi, mutta se voi olla samalla hyvää liiketoimintaa.

Kestävän kehityksen näkökulmasta Arter on vahvasti vaikuttamassa ympäristöjärjestelmien, resurssien leanauksen ja toiminnan virtaviivaisen edistäjänä ohjelmistojemme ja asiantuntijuuden kautta.

Perinteisten, myös meillä käytössä olevien talouden mittareiden kuten liikevaihto, käyttökate, liikevoitto ja sijoitetun pääoman tuotto rinnalle yritykset ovat ottaneet kestävän kehityksen mittarit kuten hiilijalanjälki, uusiutuvien tai kierrätettävien materiaalien seuranta ja hyvä hallintotapa.

Yritykset ovat ottaneet vastuullisuuden ohjelmaan ilman lakisääteisiä vaatimuksia tai viranomaisvelvoitteita.

Meillä Arterilla vastuullisuus näkyy muun muassa siinä, että olemme taloudellisesti vakaa ja niin sanottu core on meillä kunnossa. Yksi konkreettinen ilmentymä vastuullisesta työnantajasta on Arterille tammikuussa 2021 myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti. Kesäkuussa 2021 meille myönnettiin ISO 27001 -sertifikaatti, joka on akkreditoidun sertifiointilaitoksen myöntämä todistus siitä, että toimintamme noudattaa hyviä tietoturvaperiaatteita ja toimimme vastuullisesti sekä järjestelmällisesti tietoturvan saralla.

Suoraselkäisyys, välittäminen ja eettinen toiminta

Asiat ovat usein sitä miltä ne näyttävät. Suoraselkäisyys on sitä, että kerromme asiat niin kuin ne ovat toisillemme, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Suoraselkäisyys lähtee pienistä päivittäisistä päätöksistä ja muuttuu elämäntavaksi.

Välittäminen on epäkohtien esiin nostamista, kannanottoja ja tekemistä. Emme katso sivusta, mikäli työntekijää, asiakasta tai liikekumppania kohdellaan epäasiallisesti. Epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi syyttelyä ja provosointia selän takana.

Suoraselkäisyyteen ja välittämiseen liittyen meillä Arterilla noudatetaan omistajatahomme Total Specific Solutionsin Code of Conduct -ohjenuoraa epäeettisen toiminnan tunnistamisen ja esiinnostamisen tukena.

Tyytyväinen työntekijä – menestyvä yritys

Useiden tutkimusten mukaan hyvinvoiva työntekijä tuottaa enemmän. Tuottavuus taas vaikuttaa yrityksen menestykseen.

Johdolla on suuri vastuu, mutta jokainen voi alaistaitojaan kehittämällä edistää työilmapiiriä ja vuorovaikutusta.

Vielä parempi Arter on taloudellisesti vahva, mutta se on myös inhimillinen ja tunteellinen. Sitä saat, mitä mittaat pitää paikkansa myös hyvinvoinnissa.

Arter sai tammikuussa 2021 Great Place To Work -sertifikaatin. Sertifikaatin myöntämistä edeltäneen henkilöstökyselyn tuloksien mukaan erityisen vahvoja olivat henkilöstön kokemukset:

  • tasa-arvon toteutumisesta,
  • johdon integriteetistä eli suoraselkäisyydestä, oikein toimimisesta ja rehellisyydestä sekä
  • työympäristön ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta.

Opittu neuvokkuus

Millainen mindset sinulla on? Pohditko asioita mahdollisuuksien vai uhkien näkökulmasta?

Missä on tahto, siinä on tie. Elämässä keinot löytyvät aina – ainakin ajan kuluessa.

Arterilla People Performance Management -menettelyn kautta pohdimme arjessa, mitä ovat sinun tavoitteesi ja mitä askeleita voit ottaa tavoitteita kohti.

Onnistuminen tuottaa tuloksia ja epäonnistuminen antaa mahdollisuuden oppia. Kun palaat matkaltasi samaan paikkaan, josta lähdit, ei tarkoita, että matka olisi ollut hyödytön. Huonoin vaihtoehto on olla tekemättä mitään.

Sopeutumiskyky

Arterin tulisi olla kuten korkki aallokossa. Pysyä pinnalla, seurata aikaa, muuntua ja mukautua.

Millaisia ovat Arterin tulevaisuuden haasteet? Entä selviytymiskeinot?

Arterin omistaa hollantilainen Total Specific Solutions. Olemme pystyneet hyödyntämään heidän kokemustietoaan sekä parhaita käytäntöjä, jotka ovat kattaneet organisaatiomallin sekä johtamis-, ohjaus- ja seurantakäytännöt.

Muuten Arter on vastuussa muun muassa omasta strategiasta, tuotteista ja henkilöstön kehittämisestä. Olemme olleet TSS:n suunnasta vastaanottavana osapuolena, mutta tulevaisuudessa voimme olla enenevässä määrin myös hyvien käytäntöjen jakaja.

Otetaan tähän loppuun vielä Taolainen tarina maanviljelijästä. Olette ehkä sen jo kuulleet:

Maanviljelijän hevonen karkasi. Naapurit tulivat lohduttamaan häntä. ”Kävipä sinulla huono tuuri”, johon maanviljelijä vastasi: ”Hyvä tuuri tai huono tuuri”. Seuraavana päivänä hevonen tuli takaisin mukanaan lauma villihevosia. ”Kävipä sinulla hyvä tuuri”, tulivat naapurit sanomaan. ”Hyvä tuuri tai huono tuuri”, maanviljelijä totesi. Kolmantena päivänä maanviljelijän poika mursi jalkansa pudotessaan villihevosen selästä. ”Kävipä sinulla huono tuuri”, sanoivat naapurit. ”Hyvä tuuri tai huono tuuri”, vastasi maanviljelijä. Neljäntenä päivänä armeijan kenraali tuli kylään värväämään nuoria miehiä sotaan. Rampaa poikaa ei mukaan huolittu. ”Kävipä sinulla hyvä tuuri”, sanoivat naapurit. ”Hyvä tuuri tai huono tuuri”, vastasi maanviljelijä.

Tulevaisuus ei mene lukujärjestyksen mukaan. Kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista. Millainen on arki tulevaisuudessa? Printtaamme ruokamme. Rakastumme virtuaalimaailmoihin. Kännykkä on viisaampi kuin me itse. Kukaan ei tiedä, mutta nopea oppiminen ja sopeutumiskyky vie meitä oikeaan suuntaan.

Lue lisää:

👉 Arterin arvot osana arkea | blogi
👉 Laadukkaiden taukojen tärkeys | blogi
👉 Paremman etätyökulttuurin tutkimusmatka | blogi

 

Kirjoittaja

Ossi on toinen Arter Oy:n perustajista, hän toimi Arter Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2023 asti. Työuransa aikana hän toimi yrittäjyyden lisäksi työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista.

Liittyvät materiaalit