Lean arkkitehtuurityön jatkeena

Lean ja arkkitehtuurityö - Webinaari

Lean ja yritysarkkitehtuuri, kaksi aihetta eri planeetoilta, jotka kuitenkin tukevat toisiaan. Millaisia apuja arkkitehtuurityö tarjoaa Leania harjoittavalle yritykselle tai toisinpäin? Katso webinaari ja kuulet, miksi juuri Lean toimii sopivana jatkumona arkkitehtuurityölle.

Arkkitehtuurityön jääminen vain nykytilan kuvausasteelle tuo harvoin lisäarvoa vaan vaatii tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Usein strategisena tavoitteena voi olla toiminnan tehostaminen eliminoimalla päällekkäisyyksiä. Vaikka ei suoranaisesti puhuttaisi Leanin soveltamisesta niin kyse on kuitenkin siitä. Arkkitehtuurityön kuvaukset auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa, josta on apua Lean työtä ajatellen. Vastaavasti Lean tarjoaa apukeinoja tehokkaamman tavoitetilan saavuttamiseksi. Taitava toiminnankehittäjä ei ryhdy kehitystoimiin ennen ongelman luonteen ymmärtämistä, jotta osaa suunnata kehitystoimet oikeaan kohteeseen. Näin ollen arkkitehtuuriosaaminen ei ole pahitteeksi kokeneemmallekaan Lean osaajalle.

Webinaarin tavoitteena on:

  • Tarjota katsaus arkkitehtuurityön ja Leanin maailmaan, sekä opettaa miten niitä voidaan tuloksellisesti soveltaa yhdessä
  • Tutustuttaa yritysarkkitehtuurin kehitysmalliin (Architecture Development Method)
  • Edistää tehokkaamman tavoitetilan saavuttamisessa Lean-menetelmiä soveltaen

Katso webinaaritallenne: