Blogi

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Lean on 1980-luvun puolivälissä amerikkalaisten tutkijoiden antama termi japanilaisen autoteollisuuden tehokkaille tuotantomenetelmille. Kokonaisarkkitehtuuri taas juontaa juurensa vuoden 1987 J.A. Zachmanin kirjoitukseen “A Framework for Information Systems Architecture”.

Molemmat koulukunnat syntyivät suunnilleen samaan aikaan, mutta onko niillä mitään yhteistä?

Lean voidaan tiivistää arvon tuottamiseksi asiakkaalle, virtaustehokkuuden edistämiseksi ja systemaattiseksi organisaation oppimiseksi. Lean voidaan nähdä niin filosofiana, pohjana erilaisille johtamis- ja laatujärjestelmille sekä joukkona erilaisia toiminnan kehittämisen työkaluja ja menetelmiä.

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation elementtien sekä niiden välisten yhteyksien kuvaamista. Kokonaisarkkitehtuuria voidaan tehdä holistisesti (kuvataan kaikki), jonkun standardin mukaan (kuvataan mitä vaaditaan) tai soveltaen (kuvataan mitä tarvitaan). Kuvaustapoja ja standardeja on melkoinen joukko, mainitaan esimerkkeinä vaikka OpenGroupin TOGAF® -standardi sekä ArchiMate® -kuvauskieli. Kuvaaminen onnistuu kyllä ilman standardiakin.

Leania ja kokonaisarkkitehtuuria verratessa voidaan löytää joukko yhtäläisyyksiä ja joukko eroavaisuuksia.

Merkittävimmät yhtäläisyydet

  • Molempien juuret ovat systeemiajattelussa ja prosessijohtamisessa. Organisaation toiminta on mallinnettavissa systeeminä tai joukkona systeemejä.
  • Molemmat edistävät ymmärrystä organisaation toiminnasta.
  • Molemmat toimivat muutosten johtamisen välineinä.
  • Molemmat voidaan nähdä ismeinä tai muotivillityksinä.
  • Molemmat vaativat johdon tuen onnistuakseen.

Merkittävimmät erot

  • Lean painottaa enemmän ihmisten johtamista ja osallistumista, kun taas kokonaisarkkitehtuuri teknologiaa ja järjestelmiä.
  • Lean ottaa kantaa johtamiseen (miten johdetaan), kun taas kokonaisarkkitehtuurissa se on tyypillisesti yksi kuvattava elementti.
  • Kokonaisarkkitehtuurin työkalut keskittyvät ylätason kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, kun taas lean-työkalut menevät enemmän prosessitasolle.
  • Leanissa käsitellään usein prosessien rajapintoja, mutta kokonaisarkkitehtuurissa asioiden välisten yhteyksien kuvaaminen on syvällisempää.

Ei ole syytä epäillä, etteikö lean ja kokonaisarkkitehtuuri sopisi molemmat sopuisasti saman katon alla.

Kokonaisarkkitehtuuri luo sitä yhteistä ymmärrystä organisaation toiminnasta ja tuloksista jota lean edellyttää tehokkaan prosessien parantamisen onnistumiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri selkeyttää prosessien rajapintoja ja muutenkin elementtien välisiä yhteyksiä ja pitää yhä tärkeämmät tietojärjestelmät ja teknologian mukana kehitystyössä ja asiakaskokemuksen parantamisessa.

Leaniä voi hyödyntää myös kokonaisarkkitehtuurityössä. Soveltavalla kokonaisarkkitehtuurilla päästään kuvaamaan niitä asioita, joista on eniten hyötyä asiakkaalle luotavan arvon parantamiseksi tai virtaustehokkuuden kehittämiseksi. Kuvaamistyötä voi myös tehdä iteratiivisina sprintteinä, joilla vältytään ainakin osittain mammuttiprojektin aiheuttamilta paineilta.

Lean tuo organisaatioon tavan ajatella ja työskennellä. Kokonaisarkkitehtuuri luo ymmärrystä toiminnasta, sen elementeistä ja niiden riippuvuuksista. Molempiin on tarjolla runsaasti palveluita ja valmiita malleja, mutta onnistuakseen molemmat vaativat organisaation omaa ajatustyötä: mitä tämä tarkoittaa meillä?

Kuten laatutyössä yleensä, vapaamatkoja ei ole tarjolla leanin eikä kokonaisarkkitehtuurin osaltakaan

Kuten laatutyössä yleensä, vapaamatkoja ei ole tarjolla leanin eikä kokonaisarkkitehtuurin osaltakaan. Organisaation oma ajatustyö täytyy tehdä, mutta siitä seuraa aikaisempaa laajempaa ymmärrystä organisaation rakenteista sekä entistä parempaa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Kuulostaa aika hyvältä, vai mitä?

Tämän blogin on kirjoittanut Markus Meurman. 

Katso aiheen webinaaritallenne:

Täytä tietosi ja lataa webinaaritallenne

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit