Blogi

Lean ja IMS

IMS-ohjelmisto hankitaan organisaation käyttöön tyypillisesti toimintajärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa varten. Kun peruskäyttöönotto on tehty ja kokemusta kertynyt, alkavat asiakkaat seuraavaksi pohtimaan käytönlaajentamista ja mitä muuta IMS-ohjelmisto voisi meille tarjota.

Toimintajärjestelmä perustuu mm. asiakastyytyväisyyden ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tähän tarpeeseen sopii Lean-ajattelumalli ja -työkalujen sovittaminen omaan toimintaympäristöön.

Prosessit-osio

IMS-ohjelmiston piirtoeditoriin on valmiiksi tehty arvovirtakuvausta (VSM, Value Stream Mapping) tukeva Paketti. Se sisältää kaikki tarvittavat piirtosymbolit, joilla voidaan kuvata koko tieto- ja palvelu-/materiaaliketjun nykytila ja tulevaisuuden tahtotila. Tähän arvovirtakuvaukseen voidaan lisätä tarvittavat vaihekohtaiset mittarit sekä aikajana, josta selviää arvoa tuottavan ja tuottamattoman ajan suhde. Arvovirtakuvauksen avulla voidaan tunnistaa kehityskohteet (Kaizen) ja linkittää ne mm. projektiseurantaan, joka voi luoda Raportit-osioon.

Esimerkkikuva arvovirtakuvauksesta

Käsikirjat-osio

Lean-ajatusmaailma tulee aina sovittaa omaan organisaatioon huomioiden mm. historia, toimiala ja organisaatiokulttuuri. Viestinnän, perehdytyksen ja yhteisymmärryksen tehostamisen kannalta pohtia oman Lean-oppaan kirjoittamista ja julkaisemista IMS-järjestelmään. Käsikirjat osio soveltuu tähän tarpeeseen hyvin.

Lean-oppaassa on hyvä kertoa lyhyesti:

  • Miten ja mihin käytämme ja sovellamme Leaniä?
  • Millaisia Lean toimintatapoja käytämme?
  • Mitkä ovat Lean työkalumme ja kuinka niitä käytetään ja sovelletaan?
  • Saavutukset, joita olemme saavuttaneet Leanillä

Dokumentit-osio

Kaikki Leaniin liittyvä dokumentaatio voidaan tallentaa ja ylläpitää Dokumentit-osiossa. Tällaisia dokumentteja ovat mm. ohjeet, muutos- ja investointisuunnitelmat, päätökset ja pöytäkirjat. Kun kaikki tarvittava dokumentaatio löytyy IMS-järjestelmästä, niin ne ovat sieltä jaettavissa (sisällön jako -linkki) ja haettavissa sekä tarvittaessa versiohallinnan ja hyväksynnän piirissä.

Mittarit-osio

Vanha sanonta: ”Sitä saat, mitä mittaat” pätee Leanissäkin. Lean-työssä muutokset tapahtuvat pienin askelin. Muutosten seuranta ja arviointi on yksi tärkeimmistä Lean-tehtävistä. Kehitystyön kannalta on tärkeää valita toimivat mittarit, jotka näyttävät, että olemme kehityksessä oikealla polulla ja voimme jatkaa muutoksissa seuraaviin askeleihin.

Tapauskohtaisesti tulee valita Lean-projekteihin sopivat mittarit esim. tilankäyttö, läpimenoaika, ensisaanto%, korjauskustannukset, reklamaatiot, jotka toteutetaan Mittarit-osioon. Tällöin nykytila on kaikkien saatavilla, jaettavissa sekä liitettävissä osaksi verkkodokumenttien sisältöä.

Raportit-osio

IMS-ohjelmiston Raportit-osioon voi luoda organisaatiolle sopivat Lean-työtä edistävät lomakepohjat mm. kehitysehdotus, 5S-seuranta ja Kaizen-hallinta. Täytettyjen raporttien ja mittareiden välille voidaan määritellä yhteys, jolloin mittareiden päivitys tapahtuu automaattisesti raporttitietojen perusteella.

Mikäli organisaatiolla on käytössä Arterin uusi mobiiliapplikaatio (MOF) tällöin raporttien täyttö onnistuu suoraan puhelimellakin, niin voidaan mm. Lean-kävelyt ja 5S-havaintojen tekeminen raportoida suoraan IMS-järjestelmään reaaliajassa.

Haluatko oppia lisää IMS:n toiminnallisuuksien hyödyntämisestä?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan kuinka voin auttaa: jari.saali@arter.fi  |  +358 40 779 2682

 

IMS-ohjelmiston prosessieditori Leanin arvovirtakuvauksen mallintamisessa.

IMS-ohjelmiston prosessieditori Leanin arvovirtakuvauksen mallintamisessa.

Kirjoittaja

Kouluttaja Jari Saalilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisessä pörssiyhtiössä mm. laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtajana, pääauditoijana sekä valmistuksen johtoryhmän jäsenenä. Jari on menestyksellisesti johtanut kymmeniä toiminnankehittämisen, riskienhallinnan ja turvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen projekteja Suomessa ja ulkomailla.

Liittyvät materiaalit