Blogi

Lean-kehittäminen ja IMS-ohjelmisto

IMS-ohjelmisto hankitaan organisaation käyttöön tyypillisesti toimintajärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa varten. Kun peruskäyttöönotto on tehty ja kokemusta kertynyt, alkavat asiakkaat seuraavaksi pohtimaan käytönlaajentamista ja mitä muuta IMS-ohjelmisto voisi meille tarjota.

Toimintajärjestelmä perustuu mm. asiakastyytyväisyyden ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tähän tarpeeseen sopii Lean-ajattelumalli ja leanin työkalujen sovittaminen omaan toimintaympäristöön.

Prosessit-osio

IMS-ohjelmiston piirtoeditoriin on valmiiksi tehty arvovirtakuvausta (VSM, Value Stream Mapping) tukeva paketti. Se sisältää kaikki tarvittavat piirtosymbolit, joilla voidaan kuvata koko tieto- ja palvelu-/materiaaliketjun nykytila ja tulevaisuuden tahtotila. Tähän arvovirtakuvaukseen voidaan lisätä tarvittavat vaihekohtaiset mittarit sekä aikajana, josta selviää arvoa tuottavan ja tuottamattoman ajan suhde. Arvovirtakuvauksen avulla voidaan tunnistaa kehityskohteet (Kaizen) ja linkittää ne mm. projektiseurantaan, joka voidaan luoda Raportit-osioon.

 

Esimerkki arvovirtakuvauksesta
Esimerkki arvovirtakuvauksesta (klikkaa kuva isommaksi)

 

Käsikirjat-osio

Lean-ajatusmaailma tulee aina sovittaa omaan organisaatioon huomioiden muun muassa oma historia, toimiala ja organisaatiokulttuuri. Viestinnän, perehdytyksen ja yhteisymmärryksen tehostamisen kannalta kannattaa pohtia oman Lean-oppaan kirjoittamista ja julkaisemista IMS-järjestelmään. Käsikirjat osio soveltuu tähän tarpeeseen hyvin.

Lean-oppaassa on hyvä kertoa lyhyesti:

  • Miten ja mihin käytämme ja sovellamme Leaniä?
  • Millaisia Lean toimintatapoja käytämme?
  • Mitkä ovat Lean työkalumme ja kuinka niitä käytetään ja sovelletaan?
  • Saavutukset, joita olemme saavuttaneet Leanillä?

Dokumentit-osio

Kaikki Leaniin liittyvä dokumentaatio voidaan tallentaa ja ylläpitää Dokumentit-osiossa. Tällaisia dokumentteja ovat mm. ohjeet, muutos- ja investointisuunnitelmat, päätökset ja pöytäkirjat. Kun kaikki tarvittava dokumentaatio löytyy IMS-järjestelmästä, ne ovat sieltä jaettavissa (sisällön jako -linkki) ja haettavissa, sekä tarvittaessa versiohallinnan ja hyväksynnän piirissä.

Mittarit-osio

Vanha sanonta: ”Sitä saat, mitä mittaat” pätee Leanissäkin. Lean-työssä muutokset tapahtuvat pienin askelin. Muutosten seuranta ja arviointi on yksi tärkeimmistä Lean-tehtävistä. Kehitystyön kannalta on tärkeää valita toimivat mittarit, jotka näyttävät, että olemme kehityksessä oikealla polulla ja voimme jatkaa muutoksissa seuraaviin askeleihin.

Tapauskohtaisesti tulee valita Lean-projekteihin sopivat mittarit esim. tilankäyttö, läpimenoaika, ensisaanto-%, korjauskustannukset ja reklamaatiot, jotka toteutetaan Mittarit-osioon. Tällöin nykytila on kaikkien saatavilla, jaettavissa sekä liitettävissä osaksi verkkodokumenttien sisältöä.

Raportit-osio

IMS-ohjelmiston Raportit-osioon voidaan luoda organisaatiolle sopivat Lean-työtä edistävät lomakepohjat mm. kehitysehdotus, 5S-seuranta ja Kaizen-hallinta. Täytettyjen raporttien ja mittareiden välille voidaan määritellä yhteys, jolloin mittareiden päivitys tapahtuu automaattisesti raporttitietojen perusteella.

Mikäli organisaatiolla on käytössä Arterin IMS Mobile -sovellus, raporttien täyttö onnistuu suoraan puhelimellakin. Näin voidaan mm. Lean-kävelyt ja 5S-havaintojen tekeminen raportoida suoraan IMS-järjestelmään reaaliajassa.

Tietopankki IMS-ohjelmiston käyttäjän apuna

Arterin IMS- ja ARC-ohjelmiston käyttäjän tukena toimii Tietopankki asiakaspalvelun ja teknisentuen lisäksi. Tietopankkiin on viety erilaisia käytännön ohjeistuksia ohjelmistojen eri toiminnallisuuksista.

👉 Tutustu Tietopankkiin tästä: TIETOPANKKI

Tietopankki, IMS- ja ARC-ohjelmistot, Arter Oy

Haluatko oppia lisää IMS:n toiminnallisuuksien hyödyntämisestä?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan kuinka voin auttaa: jari.saali@arter.fi  |  +358 40 779 2682

Suosittelen sinun tutustumaan myös näihin materiaaleihin:

👉 Lean perusteita – Opi leanaamaan verkkokurssin avulla! | blogi
👉 Onnistunut Lean-strategian tuominen johtajan näkökulmasta | blogi
👉 Toimintajärjestelmä tarpeeseen – IMS-ohjelmiston kehitys | blogi

Tutustu IMS-ohjelmiston prosessieditoriin Leanin arvovirtakuvauksen mallintamisessa.

Kirjoittaja

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Liittyvät materiaalit