Onko tehokkuutenne mitattu?

Tiedättekö kuinka paljon prosesseissanne esiintyy hukkaa? Onko henkilöstönne saanut osallistua prosessikehitykseen? Onko prosessit rakennettu vastaamaan asiakkaan tarpeita?

Jos epäröit näihin kysymyksiin vastatessasi, niin voit myöntää, että parantamisen varaa olisi. Jos haluat tietää miten, jatka lukemista ja tutustu mitä me tarjoamme tueksenne prosessikehitystyöhön

Miksi hallita arvovirtoja?

Mutkikkaan prosessin hahmottaminen on usein vaikeaa. Se sisältää lukuisia työvaiheita, työntekijöitä ja tietojärjestelmiä, jotka yhdessä takaavat prosessin toimivuuden. Häiriöt ja hidasteet jossain osa-alueessa hidastavat prosessikulkua ja korostuvat usein vasta näkyvinä vaikutuksina. Ongelman juurisyyn löytäminen on avaintekijä luomaan kestäviä ratkaisuja.

Arvovirtojen hallinnassa mitataan, johdetaan ja kehitetään prosesseja lean-filosofian mukaisesti. Niistä tunnistetaan pullonkauloja ja muita virtauksen esteitä. Kuvauksessa mallinnetaan materiaalin ja tiedon virtaus sekä mitataan prosessin tehokkuutta. Se selkiyttää prosessikulkua, sen syy-seuraussuhteita ja nostaa esille kehityskohteita.

Onnistuneeseen arvovirtakuvaukseen osallistuvat prosessin keskeiset työntekijät, jolloin sen todellinen nykytila saadaan mallinnettua. Heidän mielipiteensä kuullaan ja huomioidaan kehityskohteita suunniteltaessa. Arvovirtakuvaus on stategiatason kehitysmenetelmä, joka osoittaa mihin prosessitason parannukset tulisi kohdentaa.

LEAN-TYÖKALUT

  • RCA-metodit tarjoavat tapoja ongelmien juurisyiden selvittämiseen, jota käytetään muun muassa oikeiden kehityskohteiden määrittelyssä.
  • Voice Of The Customer eli asiakkaan ääni on merkityksellinen määriteltäessä prosessin hukkatekijöitä.
  • VSM eli arvovirtakuvaus muuttaa prosessin vaiheet arvovirroiksi, joita analysoimalla voidaan tunnistaa hukkatekijöitä eli kehityskohteita.
  • Hukkakävelyjä toteutetaan kehityskohteita määriteltäessä. Prosessin tarkastelu paikanpäältä on paras keino ongelman luonteen ymmärtämiseksi.
Lean arvovirtakuvaus pikaopas

Projekti toteutetaan työpajojen mukaisesti asiantuntijan ohjaamana

Projektin aikana syntyy organisaation käyttöön dokumentaatio nykytilan arvovirtakuvauksista ja yhteenveto prosessianalyysistä.

Perehdytämme leaniin ja VSM-kuvauksiin, joilla varmistamme lähtötason onnistuneen projektin toteuttamiseksi. Lopuksi päätämme kohdeprosessin mittaamisesta.

Asiakas suorittaa datan keräämisen sovituin menetelmin. Asiantuntija tukee mittaamisessa ja tulokset validoidaan yhdessä ennen arvovirtakuvaukseen siirtymistä.

Kerätyn tiedon pohjalta laaditaan arvovirtakuvaus, jonka tarkoituksena on paljastaa tasaisen virtauksen esteenä olevat hukkatekijät ja pullonkaulat.

Arvioimme ryhmässä arvovirtakuvausta ja tunnistamme siitä kehityskohteita juurisyyanalyysien avulla. Ne arvioidaan ja tärkeimmät kehityskohteet nostetaan etusijalle.

Hahmottelemme yhdessä arvovirran tulevaisuuden tilaa ja toteutettavia muutoksia. Teille muodostuu selkeä visio, miten prosessia tulisi lähteä kehittämään.

Haluatko kuulla lisää Leanista ja prosessien virtaviivaistamisesta?

QF koulutuspäällikkö Tiina Riutta kertoo mielellään lisää puhelimitse +358 45 173 8212 tai sähköpostilla tiina.riutta@arter.fi.

Voit myös jättää viestin alla olevalla lomakkeella!