Leanista voimaa prosessien auditointeihin

Leanista voimaa prosessien auditointeihin

Jaa myös muille

Tästä blogitekstistä voit ladata itsellesi ilmaisen artikkelin: Leanista voimaa prosessien auditointeihin.

Leanin ydinajatus on virtauksen maksimointi ja hukan poistaminen, eli perimmiltään kyse on liiketoiminnan toteuttamisesta kannattavasti. Mutta kuinka voimme tietää varmasti, mikä organisaation nykytila on, ja kuinka organisaatio juuri nyt toimii? Tai vastaavasti, jos tiedämme auditoinnin tuloksena, mikä nykytila on, kuinka voisimme Leanin avulla tehostaa toimintaamme? Leanin avulla voidaan saada lisää voimaa auditointeihin, ja potkua prosessien kehittämiseen, kun asiaa aletaan purkamaan esimerkiksi alla olevin kysymysten avulla:

1. Mitkä ovat palvelun/toiminnan ongelmat asiakkaan tai oman organisaation kannalta?

2. Kuka on vastuussa palvelusta asiakkaan näkökulmasta päästä päähän?    

3. Miten työpyynnöt saadaan asiakkaalta?    

4. Kuka aikatauluttaa ja priorisoi toimintaa asiakastilausten perusteella? 

5. Kuinka sujuvaa työ on?

6. Miten työt siirretään priorisoinnin jälkeen tiimistä toiseen?    

7. Miten tarvittavat tiedot toimitetaan tähän työvaiheeseen?    

8. Miten kehittäisit tätä työvaihetta?   

Lataa Qualitas Fennican kouluttajan Jussi Moision laatima opas, jossa pureudutaan aiheeseen lisää, aina prosessien kehittämiskohteista, asiantuntijatyön sujuvoittamiseen.

Tagged , , , .

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista.