Tuoretta tietotaitoa opiskelijoilta - liiketoiminnan kehittäminen

Tuoretta tietotaitoa opiskelijoilta

Jaa myös muille

Me Arterilla haluamme tukea henkilöstömme kehitystä, ja tarjota mahdollisuuksia opiskeluun työn ohella. Opiskelijoilla on alan tuorein tieto hallussaan, ja laadukkaan tutkimuksen tekemiselle tarvittava verkosto tukenaan. Kun työntekijä toteuttaa opinnäytetyönsä tai gradunsa yritykselle, avautuu loistava tilaisuus uuden ja ajankohtaisen tiedon hankinnalle. Samalla päästään kehittämään liiketoimintaa, kun opiskelija tekee tutkimusta, ja esittelee lopuksi saamansa tulokset. Tässä yhteistyössä opiskelija pääsee käytännönläheisesti kiinni työelämään jo opintojensa aikana, sillä mm. yritysmaailmassa vallitsevat säännöt, aikataulut ja tavat kommunikoida tulevat tutuksi.

Meillä on juuri nyt käynnissä kolme opintoihin liittyvää projektia, joista jokaisessa asiantuntijamme pääsevät kehittämään sekä omaa osaamistaan, että Arterin liiketoimintaa tutkintonsa lopputyön muodossa. Opiskelijamme kirjoittivat kaikki pienen esittelyn meneillään olevista projekteista, ja tulevat vielä myöhemmin kertomaan tarkemmin siitä, mitä oikein ovat tekemässä, ja minkälaisia lopputuloksia tutkimuksilla saatiin aikaiseksi.

Uuden asiantuntijapalvelun tuotteistaminen

Nuorempi konsulttimme Oscar Fagerudd toteuttaa parhaillaan Metropolian tuotantotalouden koulutusohjelman insinöörityötä Arterille. Oscar suunnittee uuden asiantuntijapalvelun tuotteistamista. Palvelu kulkee nimellä Lean – Hukkatekijät hallintaan, jossa tehostetaan asiakkaan toimintaa Lean-menetelmin, samalla valmentaen asiakasta Leanin ajatusmallin ja työkalujen pariin.

Tässä vaiheessa Oscar on toteuttanut haastatteluja asiakkaillemme ja selvittänyt heidän aiempaa kokemustaan Leanista. Pyrkimyksenä on haastattelujen perusteella luoda selkeä palvelun sisältö, joka palvelee parhaiten asiakkaan tarpeita ja hyödyntää Arterin asiantuntijoiden monen vuosikymmenen Lean-osaamista. Opinnäytetyön ohjaajana toimii palvelujohtajamme Emilia Hobin ja Lean-mentorina toimii vanhempi konsulttimme Jari Saali.

Palveluratkaisu kyberturvan/tietoturvallisuuden mallintamiseen

Tomi Turunen toimii Arterilla ARC-ohjelmiston tietoturvavastaavana, ja opiskelee XAMK:ssa Insinööri (YAMK)-tutkintoa linjalla Teknologiaosaamisen johtaminen. Tomi on tekemässä opinnäytetyötä aiheesta: ”Yrityksen kokonaisvaltaisen tietoturvallisuusmallin kehittäminen”. Projektissa toteutetaan yrityksille räätälöity palveluratkaisu kyberturvan/tietoturvallisuuden mallintamiseen.

Brändäyksestä kilpailuetu

Arterin markkinointianalyytikko Venla Tulppala opiskelee parhaillaan Turun kauppakorkeakoulussa brändäystä. Venla tekee Pro Gradua Arterille, ja aiheena on narratiivien käyttö brändin rakentamisessa ja viestinnässä B2B-liiketoiminnassa. Tutkimuksessaan Venla kartoittaa Arterin brändi-identiteettiä, sisäistä ja ulkoista viestintää sekä sitä, miten narratiiveja voitaisiin hyödyntää näissä osa-alueissa.

Kilpailun kiristyessä brändäys B2B-liiketoiminnassa on entistäkin tärkeämpää ja tässä onnistuminen saattaa tuoda suurtakin kilpailuetua yrityksille. Brändäys tulisi aloittaa selkeän ja helposti ymmärrettävän brändi-identitteetin luomisella - ”keitä olemme?”, ”mitä edustamme?”, ”mikä on ydintarkoituksemme?” sekä ”mitä tarkoittaa olla mukana tämän yrityksen toiminnassa?”. Yksi tärkeimmistä tekijöistä brändi-identiteetissä on henkilöstö; jos työntekijät eivät usko ja ilmaise yrityksen yhteisiä arvoja päivittäisessä kanssakäymisessään sidosryhmien kanssa, on brändiä vaikea kokea aitona eikä ulkoinen viestitä ole johdonmukaista. Tutkimustaan varten Venla on järjestänyt kolme fokusryhmähaastattelua Arterin sisällä, ja nyt edessä on tutkimuksen tulosten analysointi. Jos aihe kiinnostaa, pysythän kuulolla tulevista teksteistä aiheeseen liittyen!


Kiinnostaako ura Arterilla?

Arter on vahva asiantuntijaorganisaatio, jonka juuret ovat ohjelmistokehityksessä. Meille tärkeitä arvoja ovat asiakkaan kuuntelu, joustavuus, inhimillisyys sekä laadukas työnjälki. Kasvamme vauhdilla ja näemme kirkkaan tulevaisuuden. Sopisitko sinä joukkoomme?

[rns_reactions]
Tagged , , .

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!