Liiketoiminnan mallintaminen ja kuvaaminen – uutta kasvua hakemassa

Jaa myös muille

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtajalla on apunaan edustajat myynnistä, markkinoinnista, tuotekehityksestä ja muista yrityksen osa-alueista. Miten varmistetaan, että jokainen ymmärtää mistä puhutaan? Miten varmistetaan, että me hyödynnämme sen valtavan datamäärän päätöksenteossa? Näihin kysymyksiin me pyrimme vastaamaan liiketoiminnan mallintamisella.

On useita tapoja ja menetelmiä mallintaa yrityksen liiketoimintaa. Perinteisimpiä menetelmiä ovat seuraavat:

 • Strategiakartta
 • Palvelukartta
 • Prosessikartta

Näillä kaikilla kuvauksilla pyritään selkeyttämään ja helpottamaan kehitettävän asian viestintää eri sidosryhmille.  Oman kokemukseni mukaan olen törmännyt käytännössä kolmeen eri strategiakarttaan yrityksessä. Tasapainoitettu mittaristo eli Balanced Scorecard on edelleen aika yleinen tapa kuvata organisaation strategia. BSC sisältää taloudellisen näkökulman, asiakasnäkökulman, sisäisten prosessien näkökulman ja oppimis- ja kasvunäkökulman. Yritykselle jonka liiketoiminta elää lyhyellä aikasyklillä voidaan näkökulmia muuttaa tai poistaa ne kokonaan, jolloin strategiakartta muuttaa visiokartaksi. Kolmas yleinen tapa kuvata strategia on tunnistaa kyvykkyydet ja yhdistää kyvykkyydet kehitysprojekteiksi ja osaksi strategisia linjauksia.

Kyvykkyysmallin yhdistävä strategiakartta

Uudempia tapoja mallintaa liiketoimintaa ja kehittää asiakaskokemuksen ymmärtämistä on hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä:

 • Asiakaspolku
 • Service Blueprint
 • Business Model Canvas
 • The five whys

Asiakaspolku jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen. Pre-Service-vaiheeseen, Service-vaiheeseen ja Post-Service-vaiheeseen. Eli mitä asiakkaan näkökulmasta tapahtuu ennen palvelutapahtumaa, palvelutapahtuman aikana ja palvelun jälkeinen vaihe. Asiakaspolun kuvaamisella tavoitellaan parempaa ymmärrystä siitä, että tuotammeko lisäarvoa asiakkaalle polun jokaisessa vaiheessa.

Service Blueprint kuvaa palvelutapahtumaa kokonaisuutena ja siihen otetaan mukaan koko organisaatio ja palvelun tukiprosessit.  Alla esimerkki Service Blueprint kuvauksesta, joka on kuvattu ARC-ohjelmistolla.

esimerkki Service Blueprint kuvauksesta

Business Model Canvas yksinkertaistaa palvelun yhteen selkeään näkymään, josta käy ilmi mm. palveluun liittyvät kumppanit, arvolupaus, resurssit ja kulurakenne.

Kun olemassa olevaa liiketoimintaa halutaan analysoida niin nopea ja näppärä keino löytää ongelma on  ”The Five Whys”-menetelmä. Menetelmässä tarkennetaan yksittäistä selville tullutta ongelmaa viiden lisäkysymyksen avulla, jolloin mahdollisen juurisyyn löytäminen selkiytyy.

Tässä esimerkki:

Esimerkki: Miksi liikevoitto ei kasvanut, vaikka liikevaihto kasvoi 30%

 1. Miksi liikevoitto ei kasvanut? ”Koska henkilöstömenot kasvoivat.”
 2. Miksi henkilöstömenot kasvoivat? ”Koska uudet projektit vaativat lisää tekijöitä.”
 3. Miksi uudet projektit vaativat lisää tekijöitä? ”Koska jokainen projekti vaatii yhden henkilöresurssin.”
 4. Miksi jokainen projekti vaatii yhden henkilöresurssin? ”Koska liiketoimintamallimme on sen mukainen.”
 5. Miksi liiketoimintamallimme on sen mukainen? ”Koska sitä ei ole suunniteltu suuremmalle projektimäärälle eikö se ole skaalautuvissa suuremmalle asiakasmäärälle.”

Eli liiketoiminnan kehittämiseen ja kuvaamiseen löytyy useita eri tapoja. Jos haluat löytää juuri omalle liiketoiminnallesi sopivan kuvaus- ja kehitysmenetelmän niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lyhyellä sparrauksellakin on saavutettu suuria parannuksia uuden kasvun uralle.

Tagged , , .

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!