Blogi

Mitä ISO 9001:2015 edellyttää dokumentoinnilta?

Toimintajärjestelmän dokumentointi ISO 9001:2015 version mukaan

ISO 9001:2015 dokumentointi edellyttää ISO 9001-järjestelmältä erinäisiä dokumentteja. Järjestelmän dokumentoinnissa keskeisessä roolissa on edelleen organisaation prosessimalli ja siihen linkitettävät dokumentit. Osa on ylläpidettäviä itse tarpeelliseksi koettuja ohjeita ja ISO 9001 -standardin edellyttämiä näyttödokumentteja.

Pakollinen dokumentointi

  • Ylläpitää / säilyttää dokumentoitua tietoa
  • Ylläpitää / säilyttää dokumentoitua tietoa prosesseista

Yrityskohtainen muu valvottava dokumentointi

  • Yritys itse päättää, mitä yleis- ja työohjeita se katsoo tarpeelliseksi toimintajärjestelmän tuloksekkaan toiminnan tukena.

Prosessien on edelleen löydyttävä järkevästi dokumentoituna

  • Organisaation on tarvittavissa määrin ylläpidettävä dokumentoitua tietoa, joka tukee prosessien toimintaa.
  • Dokumentoitua tietoa on säilytettävä tarpeellisessa määrin. Näin voidaan luottaa siihen, että prosessit toteutetaan suunnitelmien mukaan.

Itse tärkeäksi koetut yleis- ja työohjeet

Organisaation on määriteltävä muu tarvittava dokumentoitava tieto laadunhallintajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi.

  • Yritys itse määrittelee, mitä yleisohjeita ja työohjeita toiminnassa tarvitaan tuote- ja palveluvaatimusten täyttämisessä ja riskien ennaltaehkäisemisessä (= olemassa olevien ohjeiden ja työohjeiden perkaus, mitä päivitettävä ja mitä poistettava).

Lataa työn tueksi ilmainen aiheen artikkeli:

Täytä alla oleva lomake ja lataa itsellesi Mitä ISO 9001:2015 edellyttää dokumentoinnilta -artikkeli:

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit