Olli Hyppönen ja Ossi Ritola

Mitä ISO 9001:2015 edellyttää dokumentoinnilta?

Jaa myös muille

Toimintajärjestelmän dokumentointi ISO 9001:2015 version mukaan

ISO 9001:2015 dokumentointi edellyttää ISO 9001-järjestelmältä erinäisiä dokumentteja. Järjestelmän dokumentoinnissa keskeisessä roolissa on edelleen organisaation prosessimalli ja siihen linkitettävät dokumentit. Osa on ylläpidettäviä itse tarpeelliseksi koettuja ohjeita ja ISO 9001 -standardin edellyttämiä näyttödokumentteja.

Pakollinen dokumentointi
  • Ylläpitää / säilyttää dokumentoitua tietoa
  • Ylläpitää / säilyttää dokumentoitua tietoa prosesseista
Yrityskohtainen muu valvottava dokumentointi
  • Yritys itse päättää, mitä yleis- ja työohjeita se katsoo tarpeelliseksi toimintajärjestelmän tuloksekkaan toiminnan tukena.
Prosessit on edelleen löydyttävä järkevästi dokumentoituna
  • Organisaation on tarvittavissa määrin ylläpidettävä dokumentoitua tietoa, joka tukee prosessien toimintaa.
  • Dokumentoitua tietoa on säilytettävä tarpeellisessa määrin. Näin voidaan luottaa siihen, että prosessit toteutetaan suunnitelmien mukaan.
Itse tärkeäksi koetut yleis- ja työohjeet

Organisaation on määriteltävä muu tarvittava dokumentoitava tieto laadunhallintajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi.

  • Yritys itse määrittelee, mitä yleisohjeita ja työohjeita toiminnassa tarvitaan tuote- ja palveluvaatimusten täyttämisessä ja riskien ennaltaehkäisemisessä (= olemassa olevien ohjeiden ja työohjeiden perkaus, mitä päivitettävä ja mitä poistettava).

Artikkelin on kirjoittanut Arterin perustaja ja QF-kouluttaja Jussi Moisio.

Lue lisää ISO 9001:2015 edellytyksistä dokumentoinnissa lataamalla ilmainen artikkeli alta!
Tagged , , , .

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista.