Blogi

Näistä syistä strategia epäonnistuu

Strategian merkityksestä puhutaan paljon, mutta minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu?

Neljä viidestä johtajasta kertoo strategian jalkauttamisen olevan työnsä suurin haaste. Haasteena onkin se, ettei strategiasta ole hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ole sitouduttu koko organisaatiossa. Liian usein johdon ja henkilöstön näkemys strategian tilasta poikkeaa toisistaan.

Johtuuko strategian epäonnistuminen itse strategiasta – vai sittenkin heikosta johtamisesta?

Tässä ovat strategiatyön yleisimmät virheet:

Ei uskalleta unelmoida

Johtaessa on mietittävä ”mitä voisi olla”, eikä ”mitä nyt on”. Nykyisten resurssien ja haasteiden ei tule koskaan hämärtää visiota. Unelmia ei tule karsia. Sen sijaan nykyisiin toimintoihin on tehtävä sellaisia muutoksia, jotka vievät organisaatiota toivottua tulevaisuutta kohti.

Ei osata nähdä kokonaisuutta

Ihmiset, prosessit ja teknologia yhdessä ovat se moottori, joka vie organisaatiota eteenpäin. Strategioita on helppo tehdä liiketoiminnoille, mutta kokonaisuus ei etene yhteiseen suuntaan, jos ei ole kokonaisuutta kattavaa strategiaa.

Ei linkitetä strategista suunnitelmaa päivittäisiin toimintoihin

Strategian suunnittelu on vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen kaikki organisatoriset ja liiketoiminnalliset suunnitelmat tulee tehdä strategian mukaisesti. Niiden tulee olla yhdensuuntaisia ja integroituja yrityksen liiketoimintastrategiaan. Vasta silloin ne ohjaavat päivittäistä toimintaa.

Ei osallisteta henkilöstöä

Sanotaan, että strategiatyön onnistuminen vaatii ihmisten johtamista 90 % ja asioiden johtamista 10 %, sillä ihmiset ovat ne, jotka saavat muutoksen aikaan. Ihmiset sitoutuvat mieluiten strategiaan, jota he ovat olleet mukana luomassa. Osallistamisen kautta ei myöskään pelkästään vahvisteta strategian jalkautusta, vaan saadaan myös ensikäden tietoa ja päätöksentekoa rikastuttavaa näkemystä organisaation eri toiminta-alueilta.

Ei ymmärretä viestiä

Viestiminen on kaiken A ja O. Johdossa helposti kuvitellaan organisaation muiden jäsenten olevan samassa kohdassa muutoskäyrää heidän kanssaan. On kuitenkin muistettava, että strategia pitää myydä sisäisesti ennen kuin minkäänlaista muutosta voi tapahtua.

Ei luoteta dataan

Elämme datan valtakaudella ja siitä huolimatta liian usein päätöksiä tehdään mututuntumalla. Strategiaan on helpompi sitoutua, kun se perustuu tutkittuun tietoon. On siis laitettava kaikki tarjolla oleva data töihin ja käytettävä sitä kaiken päätöksenteon tukena.

Ei mitata vision mukaisia toimintoja

Mittarit ohjaavat toimintaa. Kun on päätetty, mihin suuntaan organisaation halutaan kasvavan, on mittarit asetettava sen strategian mukaisesti. Dataa ei tule kerätä vain keräämisen vuoksi, sitä on tehtävä strategian jalkautuksen vahvistamiseksi.

Ei tehdä minkäänlaista strategiaa

Tämä on pahin virhe – ja loppujen lopuksi yllättävän yleistä. Jos strategia siis ylipäänsä tehdään ja parhaan mukaan jalkautetaan, ollaan jo plussan puolella.

Näistä syistä strategia epäonnistuu
Näistä syistä strategia epäonnistuu -infograafi

Lataa työn tueksi ilmainen pikaopas:

Kirjoittaja

Greete vastaa Arterilla asiakastuesta ja asiakassuhteiden kehittämisestä. Toiminnan kehittäminen, haasteiden ratkaisu juurisyitä myöten ja aidot kohtaamiset ovat hänen sydäntään lähellä. Toisin sanoin asiakkaiden menestys on Greetelle työn suola! Hän on myös innokas asiantuntijatyön leanaaja, ja puhuu tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon, systemaattisen työskentelyn ja jatkuvan parantamisen puolesta. Työn ulkopuolella Greeteen voi törmätä niin laavulla kuin konserttilavallakin.

Liittyvät materiaalit