Blogi

Ongelmissa piilee mahdollisuuksien siemen – Miten keksiä kestäviä ratkaisuja vaikeisiinkin ongelmiin?

 Ongelmia kannattaa lähteä etsimään tarpeesta: kenellä on ongelma, mitä pitää parantaa? 

Ongelmien keksiminen ja löytäminen nähdään yleensä negatiivisena asiana, vaikka jokaisessa ongelmassa on mahdollisuus jonkin asian parantamiselle. Ongelmia kannattaa lähteä etsimään tarpeesta: kenellä on ongelma, mitä pitää parantaa?

Jos esimerkiksi asiakas huomauttaa jostakin, ongelma on kieltämättä olemassa, mutta valituksen aihe ei välttämättä ole ongelman juurisyy, eikä asiakkaan ehdottama ratkaisu oikea. Moni ratkaisu on myös kehitetty omaan tarpeeseen. Jos jokin haittaa minua, ongelma voi olla monella muullakin.

Ongelmat mahdollisuuksiksi – miten keksit kestäviä ratkaisuja?

Kyseenalaista: meillä on tapana tehdä asioita tottumuksen mukaan.

Tarkkaile ja seuraa: miten työskelen, miten muut työskentelevät, miten asiakas käyttää tuotetta?

Puhu, kysele: miten ihmiset kokevat eri asioita, mikä heitä ärsyttää?

Iske oman alasi ulkopuolelle: riko sen alan normit ja kiveen hakatut säännöt. Yllätä.

Päästä irti ennakkoluuloista, myös ongelmiin liittyen: ongelman ei aina tarvitse olla iso,. Riittää että se toistuu tarpeeksi monta kertaa, ehkä päivittäin, ehkä tuhansia kertoja päivässä.

Varmista ettei ongelman takana ole muita: etsi juurisyyt. Miksi työntekijä on myöhässä? Myöhästyi junasta. Miksi myöhästyi junasta? Koska ei herännyt aikaisin. Miksi ei herännyt? Oli valvonut. Miksi oli valvonut? Viime yönä tuli pelattua pitkään. Miksi tuli pelattua pitkään? Yleensä iltaisin tulee pelattua pitkään.

Luovuus ja systemaattisuus

Luovuus on kykyä nähdä asioita eri tavalla: halua etsiä uusia ratkaisuja. Se kestää epävarmuutta ja epäonnistumista. Luovuus ja systemaattisuus nähdäänkin usein vastakohtina, mutta ne tarvitsevat kuitenkin toisiaan. Jotta luovuuteen päästään kiinni, pitää avata aivojen lukot. Tähän tarvitaan menetelmiä, jotka auttavat ihmistä olemaan systemaattinen ammattilainen. Ammattimaisuus onkin enemmän mielentila, jossa ihminen tekee asioita johdonmukaisesti ja tuottaa tuloksia säännöllisesti. Myös ongelmaratkaisussa kannattaa pyrkiä ammattimaisuuteen.

 Ammattimaisuus onkin enemmän mielentila, jossa ihminen tekee asioita johdonmukaisesti ja tuottaa tuloksia säännöllisesti

Ole siis systemaattinen, päästä irti täydellisyydestä, priorisoi, ole realistinen ja seuraa saavutuksiasi sekä työsi tuloksiaPysähdy välillä ja katso taaksesi. Teemmekö asioita oikein? Mitä voisi parantaa? Puhu ihmisten kanssa. Uskalla pyytää mielipiteitä ja palautetta. Tämä antaa uusia näkökulmia ja paremman kokonaiskuvan ongelmasta.

Kartoita lisäksi mitä tiedät ongelmasta ja mitä et. Miten täytät sen mitä et tiedä? Pidä rakentavia pausseja. Siirry eri tilaan, tee jotain muuta, mutta pidä ongelma yhä takaraivossa. Älä siirrä huomiota muualle, kuten someen tai videoihin.

Lopuksi, kun muutos tai ratkaisu on vietävä läpi, muista Kotterin muutosjohtamismalli:

  • Osoita muutoksen kiirellisyys
  • Kokoa muutosta ohjaava tiimi
  • Luo visio
  • Kommunikoi visio
  • Valtuuta toimenpiteet ja poista muutoksen esteet
  • Luo nopeita onnistumisia
  • Vakiinnuta parannukset ja vie muutostoimet loppuun
  • Tee muutoksesta pysyvä

Katso myös aiheen webinaaritallenne:

Kirjoittaja