Osaavan palvelutoimittajan toimintajärjestelmä

Osaavan palvelutoimittajan toimintajärjestelmä | Arter webinaari
Prosessit ja palvelut toimivat lähtökohtana monen asian ratkaisulle ja kehittämiselle. Prosessi on tekemistä – ei hallintoa. Kun kehitämme prosessia niin, edistämme toimintaa ja asiakkaan saamaa lisäarvoa. Prosesseja kuvataan, koska tekemistä halutaan ohjata. Lisäksi prosesseille määritetään vastuut, asetetaan tavoitteet ja mittarit sekä tarkemmat ohjeet.

Aikaa myöten toimintajärjestelmästä on tullut yhä luonnollisempi osa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavalle organisaatiolle. Toiminnan kuvaamiseen ja kehittämiseen käytetty työ nähdäänkin panoksena organisaation tulevaisuuteen. Sähköisen alustan avulla voidaan kuvata ehkäisevät, korjaavat, hoitavat ja kuntouttavat palvelut, joiden tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Prosesseja käytetään organisaation ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä tai muutosjohtamisen välineenä. Prosessit toimivat yhteistyön mallina niin johdolle, kehittäjille, palveluista vastaaville kuin tietohallinnolle. Koska yhteistyö usein ylittää organisaatio- ja toimialarajat niin on tärkeää, että prosessit ja palvelut kuvataan yhteisellä ja sovitulla tavalla.

Webinaarin tavoitteena on:

  • kerrata prosessilähtöisen toimintatavan hyödyt ja mahdollisuudet,
  • vaihtaa parhaita prosessikäytäntöjä,
  • kertoa IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksista ja hyödyistä
  • kannustaa toiminnan ja tulosten jatkuvaan parantamiseen.

Katso webinaaritallenne: