Blogi

Palvelumuotoilu ARC-ohjelmistolla

ARC-ohjelmiston avulla muotoillaan palveluita ja palvellaan muotoilijoita. Me Arterilla olemme kehittäneet olemassa olevan ohjelmistomme ympärille täysin uudenlaisen tavan lähestyä yhtä tämän hetken yritysmaailman trendikkäimmistä termeistä: palvelumuotoilua.

Arterin vuosikymmenien kokemus asiakkaidemme prosessien, laadun ja toiminnan kehittämisestä auttaa ymmärtämään palveluiden tarjoajien toimikenttää. Ilman käsitystä prosesseista, on palveluiden muotoilu haastavaa. Palvelumuotoilun voidaankin katsoa olevan asiakaslähtöistä ja syvällistä prosessinkehitystä, jossa otetaan huomioon kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat positiivisen asiakaskokemuksen syntymiseen. Se on osa jatkuvaa organisaation toiminnan kehittämistä, jolle osallistava käynnistysprojekti antaa alkusysäyksen.

Paras mahdollinen asiakaskokemus

Pohjimmiltaan palvelumuotoilussa, niin kuin liiketoiminnassa yleensäkin, on kyse parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamisesta kustannustehokkaasti. Asiakkaan luottamus yritykseen ja sen toimintaan on yksi kriittisimmistä tekijöistä menestyksekkään yrityksen taustalla.

Asiakkaan luottamus yritykseen ja sen toimintaan on yksi kriittisimmistä tekijöistä menestyksekkään yrityksen taustalla!

Tämä luottamus synnytetään positiivisella ja jopa asiakkaan odotukset ylittävällä palvelulla. Erinomaiseen asiakaskokemukseen tähdätään Arterin ratkaisussa hahmottelemalla kaikki asiakaskokemukseen jonkin mutkan kautta vaikuttavat tekijät.

Ymmärtämällä laajoja yksittäiseen palveluhetkeen vaikuttavia kokonaisuuksia pääsemme myös tarkastelemaan perimmäisiä syitä epäonnistuneen asiakaskokemuksen takana. Voi olla, että asiakaskokemus pilataan jo ennen kuin asiakas on fyysisesti ollut missään tekemisissä organisaation kanssa.

Voi olla, että asiakaskokemus pilataan jo ennen kuin asiakas on fyysisesti ollut missään tekemisissä organisaation kanssa.

Hän ei esimerkiksi löydä suosituksia palvelusta vaivattomasti netistä, jolloin asiakas päätyy alun perinkin valitsemaan kilpailijan. Toisaalta kaikin puolin hyvä palvelukokemus miellyttävässä ympäristössä on mahdollista möhliä myös yhdellä huonosti harkitulla sanavalinnalla juuri ennen asiakkaan ostopäätöstä. Siksi on tärkeää kuvata palvelun kohtalon hetket eli kosketuspisteet, joissa asiakas on suoraan tekemisissä organisaation tai sen edustajan kanssa ja viilata nämä timanttikuntoon.

On myös tärkeää havaita ja tunnistaa miten eri asiakasryhmät kokevat palvelun. Siksi ARC:issa luodaan skenaarioita palvelupoluista erilaisille asiakastyypeille eli ”persoonille”. Asiakasymmärrystä kasvatetaan esimerkiksi haastatteluin ja hyödyntämällä mysteerishoppausta.  Näiden ja ohjelmiston työvälineiden avulla nähdään, miten asiakaskokemus rakentuu ja miten sitä tulisi kehittää. Organisaatiokohtainen palvelumuotoilun palvelumme vastaakin kysymykseen, mitä toimenpiteitä vaaditaan ideaalin asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Organisaatiokohtainen palvelumuotoilun palvelumme vastaakin kysymykseen, mitä toimenpiteitä vaaditaan ideaalin asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Olemme luoneet asiakkaidemme tarpeisiin valmiiksi jäsennellyn palvelukokonaisuuden, jolla annamme tukea uuden asiaan lähestymiseen, niille joille palvelumuotoilu ei vielä ole osa jokapäiväistä työtä.  Ohjelmiston sisään rakennetun palvelumuotoilu templaten avulla autamme teitä tunnistamaan, miten asiakkaanne saavat parhaan mahdollisen kokemuksen teidän tuotteistanne ja palveluistanne. Malli ottaa huomioon palvelun kohderyhmän, asiakaspolun ja asiakkaan kokemuksen tämänhetkisistä palveluista.

Ammattilaisen työkalupakki ohjelmiston sisällä

Tarjoamme ohjelmistoa toki myös palvelumuotoilun työkaluksi palveluiden kehittämisen ammattilaisille. Kevyellä käyttökoulutuksellakin voi hyvin sisäistää miten ohjelmisto toimii ja kuinka siitä saa parhaan mahdollisen hyödyn oman työn tueksi. Visuaalisella hahmottamisella pääsee pitkälle tässä ja ohjelmiston käyttökokemuksen karttuessa siitä on mahdollista löytää aina uusia sovelluskohteita organisaation toiminnan kehittämiseen.

ARC tuo koko palvelumuotoilun työkalupakin yhden ohjelmiston sisälle ja auttaa hahmottamaan eri osa-alueiden välisiä syy-seuraus-suhteita. Ohjelmiston sisältä löytyy valikoimia visuaalisia työkaluja, joiden avulla palvelumuotoilua voidaan toteuttaa.  Näin päästään eroon iän ikuisista Post-it-lapuista kokonaisuuksien hahmottamisessa (toki niitä edelleen hyödynnetään työpajoissamme).

Näin päästään eroon iän ikuisista Post-it-lapuista kokonaisuuksien hahmottamisessa

Blueprint-piirtoeditorin avulla kuvataan palvelupolut sekä Arterin edelleen kehittämä Businessa model canvas. Näitä syvennetään hyödyntämällä ohjelmiston uniikkia yhteyskaaviota, jonka avulla eri elementit sidotaan yhteen muodostamaan palvelunkokonaisuus visuaalisessa ja helposti päivitettävässä muodossa. Jos haluat nähdä, miten tämä käytännössä tapahtuu, niin ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, miten ARC sopii teidän palveluiden muotoilemisen tarpeisiin.

Katso aiheen webinaaritallenne:

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit