Arter Framework

Tarjoamme avuksenne kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen, jonka avulla organisaationne laajentaa kokonaisarkkitehtuurityötä nykytilan staattisesta kuvaamisesta kohti tulevaisuuden tavoitetilan suunnittelua hankkeiden avulla.

Arter Framework on ARC-ohjelmistoon luotu joustava kokonaiskehittämisen alusta, joka sisältää valmiit rakenteet ja pohjat organisaationne kokonaisuuden hallintaan. Frameworkin avulla hahmotatte selkeästi organisaationne kyvykkyydet ja niiden kokonaisarkkitehtuurin.

Organisaation kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen tukee liiketoiminnan muutoksissa

Framework auttaa tuomaan kokonaisarkkitehtuurin kehitystyön keskiöön. Näin voitte keskittyä siihen, että työtä tehdään jo alkujaan moneen tarkoitukseen, ja samalla valmiiksi mietityn menetelmän monipuoliset hyödyt tulevat esiin. Palvelussa luotte ARC-ohjelmistoon strategialähtöiset hankkeet, joissa tunnistettuja kyvykkyyksiä kehitetään ja kasvatetaan. Näin saadaan näkyviin myös organisaationne tavoitetila.

Valmiin rakenteen avulla mallinnatte organisaationne kokonaisarkkitehtuurin tukemaan liiketoiminnan muutosta. Arter Framework auttaa hahmottamaan visuaalisella tavalla, mitä kehitetään missäkin hankkeessa, ja mikä on muutosten yhteisvaikutus. Kun muutos saadaan tällä tavoin selkeästi näkyviin, vältytään yhteentörmäyksiltä ja päällekkäiskehitykseltä.

Arter Frameworkin avulla voidaan kuvata organisaation toimintaa, tietojärjestelmiä, tietoa, teknologiaa ja strategiaa.

Arter Framework kokoaa yhteen kokonaisarkkitehtuurityön osat yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi

Palvelumme sisältää:
  • Helppokäyttöisen ja visuaalisen ARC-ohjelmiston työkaluksi kokonaisarkkitehtuuriin
  • Kokonaisarkkitehtuurin JHS 179 -mukaisen valmiin viitekehyksen, joka sisältää sekä strategia-, toiminta-, tietojärjestelmä-, tieto-, hanke-, että teknologianäkökulman
  • Tiedonhallintamallin
  • Tietosuojan hallintamallin

Opi hyödyntämään kokonaisarkkitehtuuria täydellä teholla!

Tilaa ilmainen ARC-demo ja näe itse mistä elementeistä Arter Framework koostuu.

Asiakaskokemuksia

Kaikki asiakastarinat

ARC-ohjelmiston palveluratkaisut toimivat Arter Frameworkin avulla saumattomana kokonaisarkkitehtuuripohjana.

Tutustu tarkemmin ARC-ohjelmiston sisältämiin ratkaisuihin:

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte ARC-ohjelmistoon keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet.

Tiedonhallinta

Tiedonhallintapalvelun avulla kehitätte organisaationne tietojohtamisen kykyä ja ymmärrätte tiedon merkityksen menestystekijänä. ARC-ohjelmisto tukee kokonaiskuvan hahmottamista visuaalisella tavalla.

Tietosuoja-asetus – GDPR

Tietosuojapalvelumme auttaa teitä vastaamaan tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen, saavuttamaan GDPR-valmiuden, sekä ylläpitämään sitä ARC-ohjelmiston valmiin mallin avulla.