Kestävä kokonaisarkkitehtuuri

Tarjoamme avuksenne Kestävä kokonaisarkkitehtuuri -palvelun, jonka avulla organisaationne avaa oven kokonaisarkkitehtuurin maailmaan.

Palvelumme sisältää kattavan perehdytyksen kokonaisarkkitehtuurin teoriaan, sekä tehokkaan ja helppokäyttöisen ARC-ohjelmiston työkaluksi kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin. Ohjelmiston joustavat rakenteet on mahdollista räätälöidä tukemaan juuri teidän kuvauksianne. Säännöllinen konsultointi tarjoaa jatkuvan tuen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen, katselmointiin ja etenemiseen. Lisäksi monipuoliset koulutukset tukevat osaamisenne jatkuvaa kasvua ja ylläpitoa.

Suunnitelmallinen ja jatkuva kehitystyö auttaa tekemään kokonaisarkkitehtuurista mitattavaa ja tavoitteellista

Kokonaisarkkitehtuuri on käytännönläheistä työtä, jossa kuvataan organisaation rakenteita ja toimintaa sekä niiden välisiä yhteyksiä. Kun kokonaisarkkitehtuuri on organisaationne kehitystyön keskiössä, työtä tehdään jo alkujaan moneen tarkoitukseen, kaikki tarpeellinen huomioiden. Samalla valmiiksi mietityn menetelmän monipuoliset hyödyt tulevat esiin ja kokonaisarkkitehtuurista tulee mitattavaa ja tavoitteellista. Tavoitteena on, että kuvaaminen ei jää yhdeksi projektiksi, sillä käyttämättömiksi jääneet kokonaisarkkitehtuurikuvaukset eivät tuota arvoa.

Kokonaisarkkitehtuuri on myös keino mahdollistaa yhteistyötä organisaation eri toimintojen välillä. Palvelun aikana teemme yhteisen suunnitelman työn etenemisestä, sillä yhteisten käytäntöjen ja kuvaamistapojen sopiminen edesauttaa yhtenäisen sisällön luomista. Tällöin jokainen tietää, minkälaiset ehdot kuvaamiselle on yhdessä sovittu, mitä kuvataan ja mitä ei. Tarjoamamme jatkuva ja säännöllinen tuki mahdollistaa sen, että tarvittava aika kuvaamistyölle löytyy, mikä myös edesauttaa kokonaisarkkitehtuurityön jatkuvuutta.

Arter Framework -pohjan avulla voitte kuvata organisaationne toimintaa, tietojärjestelmiä, tietoa, teknologiaa ja strategiaa

Valmiin rakenteen avulla mallinnatte organisaationne kokonaisarkkitehtuurin tukemaan liiketoiminnan kasvua, kehitystä, muutosta ja päätöksentekoa. Aluksi hahmotatte oman lähtötilanteenne ja ymmärrätte, minkälaisin toimin organisaationne kypsyys kehittyy. ARC-ohjelmisto ja valmis mallipohja auttavat kuvaamaan visuaalisella tavalla, mitä kehitetään missäkin hankkeessa, ja mikä on muutosten yhteisvaikutus. Kun muutos saadaan tällä tavoin selkeästi näkyviin, vältytään yhteentörmäyksiltä ja päällekkäiskehitykseltä. Näin varmistatte. että organisaatiollanne on tarvittavat kyvykkyydet strategian toteuttamiseen ja menestymiseen.

Arter Framework sisältää seuraavat näkökulmat:

  • strategia ja hankkeet,
  • toiminta,
  • tietojärjestelmät,
  • tieto ja
  • teknologia.

 

Kestävää kokonaisarkkitehtuuria teidän organisaatiollenne?

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo, ja kokeile kestävän kokonaisarkkitehtuurin työkalua ilmaiseksi.

Asiakaskokemuksia

Veikkaus

Ymmärrys kokonaisuudesta heijastuu parempana asiakaskokemuksena - ARC-ohjelmisto ja Arterin asiantuntijat tukena.

Kaikki asiakastarinat

Perehdytyksen ja käyttöönoton aikana luotte organisaatiollenne keskeiset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Käyttöönotto

Perehdytämme organisaationne kokonaisarkkitehtuurin perusteisiin ja asetamme tavoitteet käyttönotolle. Käymme läpi ARC-ohjelmiston käyttöä käytännönläheisten harjoitusten avulla.

Lue lisää Sulje

Tietojärjestelmien nykytilan mallinnus

Tuomme tietojärjestelmäsalkun ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme arkkitehtuurin kerrosnäkymän ydinpalveluiden osalta.

Lue lisää Sulje

Prosessien nykytilan mallinnus

Tuomme organsiaationne prosessit ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme prosessikartan sen pohjalta.

Lue lisää Sulje

Palveluiden nykytilan mallinnus

Tuomme palvelusalkun ARC-ohjelmistoon ja kuvaamme palvelukartan sen pohjalta.

Lue lisää Sulje

Kestävä kokonaisarkkitehtuuri -palvelu tarjoaa jatkuvan tuen kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyyden kasvattamiseen vielä pitkään käyttöönoton jälkeen

Kun organisaationne palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien nykytila sekä niiden kerrosnäkymä on pikastartin avulla kuvattu, jatkuva konsultointi tarjoaa säännöllisen tuen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen, katselmointiin ja etenemiseen. Saavutettu osaaminen mahdollistaa pysyvämmän kokonaisarkkitehtuurin kehityksen.

Palvelupaketti: NELJÄ

Neljä päivää konsultointia vuodessa voivat sisältää esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurin rakenteiden ja työn suunnittelua.

Palvelupaketti: KUUSI

Kuusi päivää konsutlointia vuodessa voivat sisältää esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurin rakenteiden ja työn suunnittelua sekä asiantuntijan johdolla sisällön luontia.

Palvelupaketti: KYMPPI

Kymmenen päivää konsultointia vuodessa voivat sisältää esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurin rakenteiden ja työn suunnittelua, asiantuntijan johdolla sisällön luontia sekä kuvausten katselmointia.

Mahdollista pysyvämpi kokonaisarkkitehtuurin kehitys

Ota yhteyttä ja räätälöidään teidän organisaatiollenne sopiva ratkaisu!

ARC-ohjelmiston palveluratkaisut toimivat Arter Frameworkin avulla saumattomana kokonaisarkkitehtuuripohjana.

Tutustu tarkemmin ARC-ohjelmiston sisältämiin ratkaisuihin:

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti -palvelun avulla organisaationne pääsee helposti, kevyesti ja tehokkaasti liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä. Pikastartissa kuvaatte ARC-ohjelmistoon keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet valmiin viitekehyksen avulla.

Tiedonhallinta

Tiedonhallintapalvelun avulla kehitätte organisaationne tietojohtamisen kykyä ja ymmärrätte tiedon merkityksen menestystekijänä. ARC-ohjelmisto tukee kokonaiskuvan hahmottamista visuaalisella tavalla.

Tietosuoja-asetus – GDPR

Tietosuojapalvelumme auttaa teitä vastaamaan tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen, saavuttamaan GDPR-valmiuden, sekä ylläpitämään sitä ARC-ohjelmiston valmiin mallin avulla.

Kuvaa organisaationne kokonaisarkkitehtuuri kotimaisen ohjelmiston avulla!

Arterin ARC on muutosjohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin ykkösohjelmisto, jolla voit visuaalisesti hallita isoja kokonaisuuksia ja mallintaa toiminnan eri alueita. Tilaa demo ja kokeile itse.

Lataa kokonaisarkkitehtuurin pikaopas

Kiinnostaako kokonaisarkkitehtuuri? Lataa itsellesi Arterin kokonaisarkkitehtuurin pikaopas.