Palvelumuotoilusimulaattori

Palvelumuotoilusimulaattori johdattaa organisaationne askel kerrallaan kohti palvelumuotoilun osaamista. Valmis oppimispolku takaa kehitysprojektissa onnistumisen!

Tarjoamamme palvelumuotoilusimulaattori on koulutus, joka tutustuttaa organisaationne kattavasti palvelumuotoilun metodeihin ja perustyökaluihin neljän päivän tehotreenin aikana. Simulaattorissa opiskelette palvelumuotoiluajattelua case-ympäristössä, jonka avulla käymme yhdessä läpi muotoiluprosessin vaiheet aina ongelman määrittämisestä kehitysideoiden pilotointiin. Näin opitte konkreettisesti palvelumuotoilun hyödyt ja prosessin eri vaiheiden merkityksen.

Palvelun avulla vastaatte ajankohtaisiin kehityshaasteisiin

Tutkimuksen mukaan 80% yrityksistä kokee tarjoavansa erinomaisia asiakaskokemuksia ja vastaavasti vain 8% asiakkaista on heidän kanssaan samaa mieltä. Moni organisaatio perustaakin asiakaslähtöisyytensä olettamuksiin asiakkaan odotuksista ja tarpeista. Palvelumuotoilu auttaa vastaamaan ajankohtaisiin kehityshaasteisiin, sillä asiakaskokemuksen on arvioitu olevan organisaatioiden suurin kilpailuedun lähde jo vuonna 2020.

Palvelumuotoilu (service design) kehittää asiakaskokemusta ja liiketoimintaa. Sen avulla kumoatte pelkät olettamukset ja siirrytte kohti aidosti asiakaslähtöisempää ja -läheisempää kehittämistyötä asiakashaastattelujen, analysoinnin ja osallistamisen kautta. Voitte kehittää asiakkaille olennaisia palvelun kosketuspisteitä, joissa vaikutatte heidän mielikuvaansa palvelukokemuksesta. Tulokset näkyvät yksinkertaisesti parempana asiakaskokemuksena, palveluna ja kassavirtana.

Arterin palvelumuotoilusimulaattorissa opitte tehokkaalla tavalla muotoiluajattelun perusteet ja pääsette kokeilemaan palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä käytännössä. Neljän päivän aikana opitte syventämään asiakasymmärrystä, ideoimaan, innovoimaan ja ymmärtämään varhaisen vaiheen testauksen merkityksen. Saatte uutta osaamista palveluiden digitalisointiin sekä asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Lataa palvelumuotoilun pikaopas

Palvelumuotoilun pikaopas kertoo sinulle, mistä palvelumuotoilussa on kysymys ja miten sitä voidaan toteuttaa? Lataa itsellesi Arterin Palvelumuotoilun pikaopas.

Palvelumuotoilun työkalut ja asiantuntijan tuki varmistavat onnistumisenne

Muotoilusimulaattorissa palvelumuotoilun teoria herää henkiin esimerkkiprojektin avulla: kun kehittämisestä poistetaan riskit, ei teidän tarvitse pelätä epäonnistumista. Koulutuksessa opittuja menetelmiä ja työkaluja on tämän jälkeen helppo reflektoida ja soveltaa omaan työhön.

Tutki ja kartoita

Kartoitamme lähtötilanteen ja hahmotamme organisaation ydintoiminnot. Lisäksi käsittelemme erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja syvennymme asiakashaastatteluiden rakentamiseen. Tässä vaiheessa hankitte työkaluja kehittämisen lähtökohtien ymmärtämiseen ja opitte palvelumuotoilun perusperiaatteet.

Ymmärrä ja määrittele

Kumoamme yhdessä vääriä olettamuksia ja mielikuvia asiakkaiden kokemuksista. Perehdytte asiakaspersooniin ja opitte rakentamaan persoonia, joiden avulla ymmärrätte kenelle palvelua tuotetaan. Lisäksi visualisoitte asiakkaan kokemusta palvelupolkujen avulla.

Kehitä ja ideoi

Opitte innovoimaan erilaisten uusia ideoita tuottavien menetelmien ja työkalujen avulla. Lisäksi käymme läpi erilaisia tapoja prototypoida ja testata uusia ideoita. Ymmärrätte varhaisen vaiheen testauksen ja iteratiivisen kehittämisen merkityksen.

Toimita ratkaisu

Kuvaatte asiakkaan palvelukokemuksen tavoitetilaa ja tarkastelette asiakkaan kokemusta Service Blueprintin avulla, jolloin tunnistatte palvelun toisiinsa vaikuttavat tekijät, rajoitteet ja mahdollistajat. Ratkaisun vaiheessa ymmärrätte, miten arvo muodostuu asiakkaalle.

Haluatko nähdä miten asiakaskokemusta parannetaan palvelumuotoilun avulla?

Ota yhteyttä ja kerromme lisää palvelumuotoilusimulaattorista!

Ota yhteyttä

Haluaisitko saada lisätietoa? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!