Pikaopas

Kyberturvallisuuden pikaopas

Haluatko oppia ymmärtämään ja hallitsemaan tietoturvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä? Lataa itsellesi Arterin Kyberturvallisuuden pikaopas. 

Kyberturvallisuusuhista, kuten kalasteluviesteistä, palvelunestohyökkäyksistä, kiristyshaittaohjelmista ja tietovuodoista on tullut arkipäivää. Tämä haastaa organisaatiot kehittämään kyberturvallisuuskyvykkyyttään. Kyberturvallisuutta tulisi hallita johdetusti. Valittujen toimien on tuettava organisaation perustehtävää ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Kyberturvallisuus käsittääkin tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan sekä varautumisen.

Kyberturvallisuutta johdetaan kyberturvallisuuden hallintajärjestelmällä, joka ottaa huomioon nämä osa-alueet. Kyberturvallisuuden kehittämiseen on syytä valita riskienhallintaan perustuva lähestymistapa.

Täydellistä tieto- tai kyberturvallisuutta ei ole. Sen sijaan toimet tulisi mitoittaa riskienhallinnan avulla organisaation toimintaan nähden hyväksyttäväksi katsottavalle riskitasolle. Kyberturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttajan apuna ovat erilaiset viitekehykset, kuten kansainvälinen ISO 27001 standardi ja suomalainen KATAKRI auditointikriteeristö.

Lataa opas alla olevalla lomakkeella!

Kyberturvallisuuden pikaopas kertoo:

  • Mitä kyber- ja tietoturvallisuus on?
  • Mitä kyberturvallisuus tarkoittaa käytännössä yksilön ja organisaation kannalta?
  • Miten organisaation tai yrityksen tietoturvallisuutta voi kehittää?
  • Millaisia vaatimuksia ISO 27001 -standardi asettaa tietoturvalle?

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Kyberturvallisuuden pikaoppaan

* merkityt kohdat ovat pakollisia