Blogi

Prosessien kehittämistekniikoita ja menetelmiä

Prosessien kehittämistekniikoita ja menetelmiä on olemassa useita, tässä niistä muutama esimerkki:

 • Prosessiarkkitehtuurien luominen ja prosessien kuvausmallit kuten BPMN eli Business Process Model and Notation
 • Prosessin työnkulun analysointimenetelmät (ajankäyttö, resurssit, kustannukset jne)
 • Prosessien auditointi
 • Prosessien itsearviointi
 • Tavoitteiden jalkautusmenetelmät prosesseille ja osaprosesseille aina henkilöille asti
 • Prosessien ennakoivat ja seurausmittarit
 • Prosessien OEE – tunnusluvut
 • Prosessien ennakoivan kunnossapidon menetelmät
 • Prosessien parannuskohteiden priorisointimenetelmät
 • Arvovirtakuvaus (data ja tuotannon ohjaus täydentävät prosessivaiheita)
 • Tahtiaika-analyysi (millä vauhdilla tuotteita tai palveluja pitää valmistua kysynnän tahdittamana)
 • Valvontapisteet, kriittiset kohdat, vaadittava valvonta
 • Turvallisuusvaatimukset eri prosessivaiheissa
 • Ympäristövaikutukset eri prosessin vaiheissa
 • Parhaat, yhdessä laaditut prosessivaiheiden käytännöt
 • Asioiden ja materiaalien virtauksen sujuvoittaminen
 • Automaation laajentaminen
 • Laadun tuottaminen kerralla oikein joka vaiheessa
 • Jatkuvan parantamisen mekanismit, PDCA, DMAIC
 • Juurisyyanalyysitekniikat
 • Ongelmanratkaisutaidot, tekniikat ja käytäntöön soveltaminen
 • Vaihtelun ja vaihtelun lähteiden ymmärtäminen  vaihtelun vähentäminen
 • Vika- ja vaikutusanalyysi
 • Tilastollinen prosessin valvonta
 • Tilastollisten laatutyökalujen käyttö
 • Tilastolliset analyysit syy – seurausmuuttujien kesken
 • QFD – asiakkaan äänen jalkauttaminen tuotteille, prosesseille
 • Valmistettavuuden suunnittelu
 • 5S työympäristön analyysi ja kohentaminen
 • Työympäristön visualisointi
 • 9 hukan tunnistaminen, syiden selvittäminen ja korjaavat toimenpiteet
 • Asetusten vaihtoaikojen lyhentäminen
 • Keskeneräisen työn vähentäminen
 • Asiakaspalautteen ja reklamaatioiden käsittely, korjaavat toimenpiteet

Prosessien kehittämisen työkaluja on siis useita, mutta soveltaminen on vieläkin melko niukkaa.

Ota yhteyttä niin laitetaan prosessien kehittämistyö liikkeelle!

Tutustu QF-prosessikoulutuksiin

Tutustu prosessikoulutuksiin ja varaa oma koulutus!

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit