Prosessien merkitys osana arkea

Prosessien merkitys osana arkea

Prosessit ja palvelut toimivat lähtökohtana monen asian ratkaisulle ja kehittämiselle. Prosesseja käytetään organisaation ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä tai muutosjohtamisen välineenä. Prosessit toimivat yhteistyön mallina niin johdolle, kehittäjille, palveluista vastaaville kuin tietohallinnolle. Koska yhteistyö usein ylittää organisaatio- ja toimialarajat, on tärkeää, että prosessit ja palvelut kuvataan yhteisellä ja sovitulla tavalla.

Webinaarin tavoitteena on osoittaa, miten tunnistetaan prosessit ja palvelut; oppia rakentamaan prosessi- ja palvelukartta sekä prosessiarkkitehtuuri; oppia BPMN-notaation mukainen prosessien kuvaustapa; oppia palvelukuvauksen kuvaustapa; kertoa IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksista ja hyödyistä; kannustaa toiminnan ja tulosten jatkuvaan parantamiseen.

Katso webinaaritallenne: