Prosessikuvausten hyödyntäminen prosessiriskejä metsästettäessä

Riskienhallinta on olennainen osa laadukasta toimintajärjestelmää ja sen merkitys on korostunut laadukkaan toiminnan turvaajana. Riskienhallintaa voidaan tehdä monella eri tasolla ja organisaation prosessit ovat yksi looginen riskienhallinnan kohde. Riskienhallinnalla pyritään esimerkiksi varmistamaan prosessille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Hyvin laaditut prosessikuvaukset ovat oiva lähtökohta prosessien riskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Webinaarin tavoitteena on esitellä prosessien riskienhallinnan periaatteita, osoittaa prosessikuvausten hyödyllisyys riskien tunnistamisessa ja tutustua Arter Oy:n ratkaisuun riskienhallintaan liittyen.

Katso webinaaritallenne: