PROSESSITUTKIMUS 2019:

Prosessijohtaminen on edelleen ajankohtaista ja tuo tuloksia

---------- Lehdistötiedote 14.11.2019 ----------


Ensimmäistä kertaa toteutetun kansallisen prosessitutkimuksen tulokset julkaistiin maailman laatupäivänä LAATU 2019 -tapahtumassa. Tutkimuksen kyselyyn vastasi 78 suomalaista laatu- ja kehityspäällikköä, jotka jakoivat asiantuntemustaan prosessijohtamisen tilasta.

Prosessitutkimuksella kartoitettiin prosessijohtamisen tilaa suomalaisissa organisaatioissa ja sen koettua vaikuttavuutta organisaatioiden suorituskykyyn.

”Jos prosessijohtamisella halutaan tuloksia aikaiseksi, sitä pitää tehdä sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti. Pelkkä harrastelu ei riitä. Eikä saa luovuttaa ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen”, kertoo toinen tutkimuksen laatijoista, Markus Meurman. Tuloksilla tutkimuksessa viitataan taloudellisten tulosten lisäksi myös sidosryhmätyytyväisyyteen sekä sosiaaliseen ja ympäristövastuullisuuteen.

Tutkimuksessa tunnistettiin myös, että ne organisaatiot, jotka ovat tehneet prosessijohtamista pitkään ja laaja-alaisesti, myös kokevat saaneensa siitä enemmän hyötyjä, kuin muut vastaajat.

Tutkimuksen toteuttivat Arter Oy ja sen prosessijohtamisen asiantuntijat Markus Meurman ja Aki Kärnä.  Arter on suomalainen ohjelmistotalo, jonka juuret ovat laadunhallinnan koulutuksissa, ja jossa prosessit ovat lähellä sydäntä. Tästä syystä heräsi mielenkiinto tutkia laajemmin, uskovatko suomalaiset organisaatiot prosessijohtamisella olevan vaikutusta heidän tuloksiinsa.

LATAA TUTKIMUS / PDF

LATAA TIEDOTE / PDF

KUVIA MEDIALLE

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 

Markus Meurman
Head of Professional Services
+358 50 568 7719
markus.meurman@arter.fi

Arter Oy on suomalainen ratkaisutalo, jolla on 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä, konsultaatiosta sekä standardien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin vastaamisesta. Arter on kasvanut Suomessa johtavaksi ohjelmistokehitystaloksi laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin alalla. Lisätietoja verkkosivuilta: https://www.arter.fi

JAA LEHDISTÖTIEDOTE