ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

QF-koulutus ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

Nolla-tapaturmaa on jo pitkään ollut kansainvälinen tavoite ja monet organisaatiot ovat Suomessakin sitoutuneet siihen. Kokemukset osoittavat, että tavoite ei ole mahdoton saavuttaa. Tapaturmat ja niistä johtuvat sairaspoissaolot ovat olleet 2004 jälkeen nousussa. Työturvallisuuden ja työterveyden kehittäminen vaatii sitoutumista, turvallisuusasenteiden parantamista ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Uusi ISO 45001:2018 korvaa OHSAS 18001:2007 standardin ja mahdollistaa tehokkaan ja entistä systemaattisemman turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen ja integroinnin muihin johtamisjärjestelmäelementteihin. Järjestelmä tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen ja kustannuksiin. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Päivän tavoitteena on käydä vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Koulutuspäivän päätteeksi kouluttaja osoittaa osallistujille, miten he voivat jatkaa tästä. Materiaaliin sisältyy työkalupohjia TTT-järjestelmän päivittämiseen.

 

Miksi osallistua?

 • Saat konkreettiset ja maanläheiset työkalut uuden ISO 45001:2018 mukaisen organisaation työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmän rakentamiseen
 • Opit keskeiset muutokset ja sen miten muuttuneet vaatimukset liitetään osaksi muita järjestelmiä ja muuta toimintaa sekä johtamista

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta vastaaville, johdolle, esimiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuusjärjestelmän auditoijille, prosessinomistajille ja toimintajärjestelmien kehittäjille.

Koulutuksesta sanottua:

Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Monipuolinen luentomateriaali tehtävineen tekivät standardin läpikäynnistä sujuvaa. Kouluttajan asiantuntemus ja laaja kokemus eri asiakkaiden kanssa toimimisesta.

ISO 45001:2018 muutokset ja päivittäminen

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00  Päivän avaus, esittäytyminen ja ohjelma

9:10 Mitä etuja uusi ISO 45001:2018 antaa OHSAS 18001 verrattuna?

 • Päivitetyn ISO 45001 standardin etuja
 •  integrointi liiketoimintaprosesseihin

Mitä ovat ISO 45001:2018 muutokset / lisäykset ja niiden soveltaminen käytäntöön?

 • rakenne, avaintermit ja määritelmät
 • toimintaympäristön sisäiset ja ulkoiset haasteet
 • työntekijöiden ja sidosryhmien tarpeet
 • johdon sitoutumisen osoittaminen
 • turvallisuuskulttuuri
 • strategia ja TTT-tavoitteet
 • TTT-politiikka ja riskienhallinnan hierarkia
 • työntekijöiden laaja osallistuttaminen TTT-toimintaan
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • erillinen parannusmahdollisuuksien tunnistamisprosessi
 • vaarojen tunnistamisen keinot
 • parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen tavoiteasetannassa
 • tiedottaminen ja kommunikaatio
 • muutoksen hallinta
 • TTT-järjestelmän kuvaaminen, tietojen hallinta
 • muutosten hallinta
 • ulkoistus, hankinta, urakoitsijat
 • TTT-indikaattorit ja niiden analysointi
 • johdon katselmus
 • tapahtumien, tapaturmien, ”läheltä piti” -tilanteiden käsittely
 • jatkuva parantamisen prosessi
 • sisäisen TTT-auditoinnin kysymyslista

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia soveltaen

11:30  Lounas

12:30 Läpikäynti ja soveltamisen pohtiminen jatkuu

14:00 Kahvi

14:15 Läpikäynti ja soveltamisen pohtiminen jatkuu

Miten toteuttaa päivitysprojekti?

 • projektisuunnitelma
 • kuiluanalyysi mitä on, mitä puuttuu
 • kriittiset kohdat päivittämisessä

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua työkalupohjia
soveltaen

Päivän yhteenveto ja keskustelua

16.00 Koulutuksen päätös

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.