ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen

ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden täyttäminen, jopa ylittäminen on keskeinen osa organisaatioiden perustehtävää. Laadunhallinta on uuden standardin myötä konkretisoitunut ja muuttunut kohti ”normaalia” johtamista. Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen vaatii liiketoimintaympäristön muutosten analysointia, järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, resursseja kuormittavan hukan vähentämistä, oikeaa asennetta ja kehittämisen kulttuuria. ISO 9001:2015 standardissa on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän johdon laajentunut rooli, toimintaympäristön muutosten analysointi, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate osaksi prosessien johtamista. Järjestelmälliset laadunhallintakäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

ISO 9001:2015 mukaisen toimintajärjestelmän kehittäminen

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 9001:2015 -standardin mukainen toimintajärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla muihin järjestelmiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Samalla esitellään keskeiset laatutyökalut. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluista. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

Miksi osallistua?

 • Oivallat miten ISO 9001:2015 voi toimia kilpailuetuna
 • Saat tietoa liiketoimintaympäristön analysoinnin kytkennästä laadunhallintaan
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 9004:2018 standardia
 • Saat tietoa jatkuvan parantamisen kulttuurin merkityksestä
 • Hankit tietoa laatutyökaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta
 • Osaat yhdistää järjestelmiä johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen

Kenelle?

Koulutus on kohdistettu toimintajärjestelmän rakentamisesta vastaaville, laatupäälliköille, laatuvastaaville, sisäisille auditoijille sekä yleisesti laadunhallinnasta kiinnostuneille.

ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

09:10 Millaista kilpailuetua ISO 9001:2015 antaa organisaatiolle?

 • miten laadunhallinta parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • miten jatkuvan parantamisen kulttuuri tukee asiakaskokemusta ja tuloskuntoa?
 • miten laatutyökalut liittyvät toimintajärjestelmän kehittämiseen?
 • miten perustella laadunhallinnan tarvetta omalle organisaatiolle?

10:00 Mistä vaiheista ISO 9001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?

 • mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • mistä vaiheista ISO 9001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 9001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon?
 • ISO 9001:2015 -projektin sudenkuoppia.

11:30 Lounastauko

12:15 Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia

 • ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, hallintatoimenpiteiden määrittely ja vaikutusten seuranta
 • kulttuurinäkökulman merkityksen tiedostaminen
 • tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän
 • toimittajien laatuvaatimusten hallinta
 • koulutuksen rooli
 • mittarien tunnistaminen ja analysointitulosten hyödyntäminen
 • ISO 9001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • toimintajärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • harjoitteita

14:30 Iltapäiväkahvi

Edellinen aihe jatkuu

 • tiivistelmä ISO 9001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 9004 ja EFQM laatupalkintokriteerit tukimateriaalina
 • projektisuunnitelman runko
 • osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot

Miten jatkan tästä

 • päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.