Qualitas Fennica Jatkuva Parantaminen

 

Jatkuvan parantamisen menetelmät ja tekniikat

Qualitas Fennica -koulutus

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen on toistuvaa kehitystyötä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Kehityskohteita voidaan tunnistaa havainnoimalla organisaatiota ja sen toimintaympäristöä esimerkiksi sidosryhmäajattelun kautta. Jatkuvan parantamisen kohteet kannattaakin kytkeä organisaation tärkeisiin sidosryhmiin ja organisaation strategisiin päämääriin. Tärkeää on myös tunnistaa ja linkittää jatkuvan parantamisen kohteet organisaation avainprosesseihin, joilla täytetään keskeisiä asiakas- ja sidosryhmätarpeita.

Parantaminen voi kohdistua esimerkiksi ohjeistuksen kehittämiseen, johdon sitouttamisen kehittämiseen, ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen tai mittaus- ja palautejärjestelmien kehittämiseen.

Miksi QF Jatkuvan parantamisen koulutus?

  • Syventää ymmärrystä ongelmanratkaisun ja juurisyiden merkityksestä sekä oppia ongelmanratkaisun menettelyjä.
  • Osoittaa johdon vastuu organisaation kehittämisen kulmakivenä ja sen rooli tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina.
  • Jakaa kokemuksia ja näkemyksiä ammattilaisten kesken.

Tutustu QF Jatkuvan parantamisen koulutuksiin

Startti Kokonaisarkkitehtuuriin

  QF Koulutus Startti Kokonaisarkkitehtuuriin Kuinka hyvä käsitys teillä on siitä, miten organisaationne kokonaisuus rakenneosineen tukee strategisen tavoitetilanne saavuttamista? Tunnistatteko digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet? Miten varmistatte, että teette oikeita asioita ja että pystytte vastaamaan kustannustehokkaasti muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin? Kokonaisarkkitehtuuri auttaa […]

Lue koko teksti

Tuottavuutta tietohallintoon

QF-koulutus Tuottavuutta tietohallintoon Organisaation keskitetyt resurssit, ennen kaikkea tietotekniikkaan liittyvät, voivat oikein johdettuna olla se menestystekijä, jolla organisaatio raivaa tiensä menestyneimpien joukkoon. Eri organisaatiot voivat saada samankaltaisista lähtökohdista huolimatta hyvin erilaisia tuloksia aikaan resursseillaan. Toiset onnistuvat tekemään keskitetyistä palveluistaan organisaation strategian […]

Lue koko teksti

Laadunhallinnan perusteet (online-koulutus)

QF-koulutus Laadunhallinnan perusteet Laadunhallinta- ja toimintajärjestelmillä kuvataan organisaation toimintaa kokonaisuutena. Laadunhallinnan päätarkoitus on asiakkaan vaatimuksien täyttäminen sekä pyrkimys ylittämään odotukset. Tämä onnistuu vain oman toimintaympäristön ymmärtämisen ja jatkuvan parantamisen kautta, jolloin voidaan luoda pohja kestäville asiakas- ja kumppanisuhteille, sekä saavutetaan kaikkien […]

Lue koko teksti

Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteita

QF Koulutus Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) periaatteita Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä. Standardien käyttötarkoitus […]

Lue koko teksti

Asiantuntijatyön Lean-työkaluja

QF Koulutus Asiantuntijatyön Lean-työkaluja Asiantuntijatyön ”liinaus” on vahvassa nousussa tänä päivänä. Asiantuntijatyö eroaa merkittävästi tuotantolaitosten fyysisen tuotteen prosessista. Informaatio, ihmiset, kommunikaatio, tehtävien valinnan satunnaisuus, tehtävien kulun näkymättömyys, osaamisen vaihtelu, IT-puitteiden häiriöt, suorittajia kuormittava piilokuorma jne. ovat se toimintaympäristö, jota liiankin usein […]

Lue koko teksti

Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

QF Koulutus Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen on liiankin […]

Lue koko teksti

Kanban taulujen käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa

QF-koulutus Kanban taulujen (Kanban Board) käyttö asiantuntijatyön ohjauksessa Syventävää lean-koulutusta Asiantuntijatyö on tänä päivänä hyvin pirstaleista, varsinaista “multitaskingia” ja usein on hyvin vaikea ennustaa asiakkaalle koska hänen toimeksiantonsa valmistuu tarkalleen. Asiantuntijatyötä kuormittaa vielä piiloon jäävä “sivuvirta” eli lukuisat sähköpostit, kollegoiden kyselyt, […]

Lue koko teksti

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina Lisää kehittämisosaamista Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään […]

Lue koko teksti

Johdon katselmus

QF-koulutus Johdon katselmus Lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia johdon katselmuksesta Ovatko johdon katselmukset istuntoja, jossa vain todetaan tulokset? Tuntuuko siltä, että katselmukset toimivat kuin ”kumileimasin”? Johdon katselmukset ovat usein kiireellä toteutettuja ja pelkästään toteavia, jolloin asioiden sekä juurisyiden analysointi puuttuvat. Katselmuksen […]

Lue koko teksti

Laatu- ja kehityspäällikön työkalupakki (3 pv)

QF-koulutus Laatu- ja kehityspäällikön työkalupakki Kehitystyö vaatii ideoita, taustatietoja ja tavoitteita. Innostava ja kannustava ote on suureksi hyödyksi niin, että henkilöstö pääsee kiinni laadunhallintaan ja menestyksen tekijöihin. Kun toiminta on suunnitelmallista, asiat tehdään kerralla oikein, hyvällä asiakaspalvelulla ja ammattinsa osaavan […]

Lue koko teksti

Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen

QF-koulutus Lean arvovirran (VSM) kuvaus ja kehittäminen Opi kuvaamaan prosessin arvovirta Leanin yhtenä työkaluna arvovirtakuvausta käytetään prosessien nykytilan ongelmien tunnistamisessa, parannuskohteiden priorisoinnissa ja tavoitetilan suunnittelussa. Arvovirtakuvaus (VSM; Value Stream Mapping) on prosessien mallintamistekniikka, jossa prosessin vaiheiden lisäksi esitetään yhteydet, tapahtumien taajuudet, […]

Lue koko teksti

Sisäisten auditointien koulutus

QF-koulutus Sisäinen auditointi Auditointi on palautteen hankkimista Johtamisjärjestelmästandardien perusrakenteeseen sisältyy Demingin periaate Suunnittele -Tee – Arvioi/Mittaa – Paranna. Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä ja missä auditointikohteella on vielä […]

Lue koko teksti

Ketteryyttä projekteihin

QF-koulutus Ketteryyttä projekteihin Lisää tuottavuutta ketterästi Ketterät menetelmät ja toimintatavat sopivat nopeaa reagointikykyä vaativiin tilanteisiin. Ketterän projektityön perusperiaate on, että koko projektia ei yritetä suunnitella valmiiksi asti ennakkoon, vaan matkan varrella syntyviin muutoksiin varaudutaan työmallilla, jossa edetään helpommin hahmotettavina miniprojekteina […]

Lue koko teksti
Johtamisen jalanjälki

Johtamisen jalanjälki -valmennus

Johtamisen jalanjälki® on ajattelumalli, jonka tavoitteena on auttaa johtajia ja esimiehiä keskittymään työssään osa-alueisiin, joiden avulla he pystyvät jättämään mahdollisimman positiivista jälkeä.

Lue koko teksti