Johdon katselmus

QF-koulutus Johdon katselmus

Lisää virtaa, ohjausta ja vauhtia johdon katselmuksesta

Ovatko johdon katselmukset istuntoja, jossa vain todetaan tulokset? Tuntuuko siltä, että katselmukset toimivat kuin ”kumileimasin”?

Johdon katselmukset ovat usein kiireellä toteutettuja ja pelkästään toteavia, jolloin asioiden sekä juurisyiden analysointi puuttuvat. Katselmuksen rooli muiden johdon kokousten joukossa on vakiintumaton ja niiden työjärjestys on usein puutteellinen. Valmistelu jää usein viime tippaan ja seurannan kannalta katselmusten päätökset kirjataan huonosti. Katselmuksia voidaan pitää jopa ylimääräisenä ja tuottamattomana työnä.

Parhaimmillaan katselmukset antavat virtaa kehittämiseen ja koko organisaatioon, kun niissä saadaan analysoitua ennakolta jalostettua tietoa ja päätettyä koko toimintajärjestelmää kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi katselmuksissa asetetaan tavoitteet, mitataan ja ohjataan toimintaa sekä käsitellään avaininformaatio asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstöön ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Pääset perehtymään uusimpaan toimintahallintajärjestelmään ja johdon katselmuksiin toiminnan varmentamisen, yhtenäistämisen, vakioinnin, ohjauksen ja johtamisen välineenä
 • Ymmärrät johdon vastuun organisaation kehittämisen kulmakivenä
 • Ymmärrät johdon katselmusten roolin tavoitteellisen toiminnan, suorituskyvyn mittaamisen ja jatkuvan parantamisen prosessien generaattorina
 • Pääset luomaan tehokkaan johdon katselmusten toimintamallin, jossa otetaan kantaa tarkoitukseen, työjärjestykseen, valmistautumiseen, toteutukseen, kirjauksiin ja toimenpiteiden seurantaan
 • Perehdyt tehokkaaseen johdon katselmus- ja kokouskäytäntöön
 • Voit vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä muiden osallistujien kanssa

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, kokouskäytäntöjen tehostamisesta ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Johdon katselmus 

TULEVAT TOTEUTUKSET

  KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

  08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

  09:00 Päivän avaus

  * Esittäytyminen

  * Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

  Laadunhallinnan merkityksestä

  * Kenelle organisaatio työskentelee?

  * Mitä voisi olla erinomaisuus?

  * ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 lyhyesti

  Johdon katselmuksen toimintamalli

  * Johdon katselmus ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 mukaan

  * Johdon katselmuksen tunnuspiirteet

  * Johdon katselmuksen toimintamalli

  * Johdon katselmuksen asema organisaatiossa

  * Johdon katselmusten rytmitys

  Johdon katselmuksen valmistelu ja suunnittelu sekä lähtötietojen koostaminen

  * Johtamisen kulmakivet

  * Strategia ja toimeenpano

  * Prosessit ja tulokset

  * Resurssit

  * Palautteet ja jatkuva parantaminen

  * Toimintajärjestelmä (ml. riskien ja mahdollisuuksien hallinta)

  * Parantamismahdollisuudet

  * Tietojen kokoaminen, analysointi ja tiivistäminen katselmusta varten

  * Päätösehdotusten ehdottaminen johdolle

  Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

  12:00 Lounas

  13:00 Johdon katselmuksen suorittaminen, toimenpiteiden määrittely ja raportointi

  * Jatkuvan parantamisen käynnistäminen ja toimenpiteiden määrittely

  * Kehityskohteiden valinta

  * Johdon katselmuksen dokumentointi

  Toimenpiteiden seuranta

  * Toimenpiteiden seurannan merkitys ja menettelyt

  * Johdon katselmusten sudenkuopat

  * Johdon katselmuksen arviointi

  Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

  Miten jatkaa tästä?

  * Päivän yhteenveto ja keskustelua

  16:00 Koulutuspäivä päättyy

  caret-down caret-up caret-left caret-right

  Jussi Moisio

  Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
  Arter

  Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

   

  Kysy lisää

  Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

  Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.