Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

QF Koulutus Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa

Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen on liiankin tuttua. Mikä on organisaation kannalta turhauttavampaa kuin selvitellä samoja ”sotkuja” kerrasta toiseen, menettää tehokasta työaikaa ja lykätä toimitusaikalupauksia? Miksi ongelman ratkaisussa ei päästä niskan päälle?

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään ratkomaan esimerkiksi tuote- tai palvelulaadun ongelmia, prosessihäiriöitä, asiakasvalituksia, sidosryhmien huolenaiheita, ympäristövahinkoja, tapaturmatilanteita, ”läheltä piti” -tilanteita ja leanin hukkailmiöitä.

Ongelmanratkaisuun on olemassa selkeät kentällä testatut toimintamallit, työkalut ja tekniikat, joita käyttämällä päästään kiinni juurisyihin, vaihtelun hallintaan ja tulosparannuksiin. Systemaattinen eteneminen sekä arkijärki riittävät kaikkeen tähän. Vaaditaan hieman opiskelua ja asennetta, ja tuloksena on vähemmän kiirettä ja stressiä, sekä helpompi tapaa työskennellä. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja sitä edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta.

Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

  • Hahmotat poikkeamien, vahinkojen, hukkailmiöiden jne. juurisyiden tunnistamisen merkityksen liiketoiminnalle ja toiminnan tuloksentekokyvylle
  • Opit juurisyiden tunnistamismenettelyn
  • Opit juurisyiden tunnistamisessa käytettävät olennaiset työkalut
  • Opit tietojen keruun ja analysoinnin
  • Opit juurisyiden analysoinnin, sekä innovatiivisen korjaavien toimenpiteiden tunnistuksen ja toteuttamisen

Kenelle?

Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita prosessin stabiloinnista, virhekustannusten vähentämisestä, paremmasta saannosta, toiminnan tehostamisesta ja tuottavuuden nostosta.

Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

TULEVAT TOTEUTUKSET

  • Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta - Lean
    29.05.2019, klo 08:30 – 16:00
    Helsinki

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:45 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:15 Päivän avaus

* esittäytyminen

* ohjelma

* tavoitteet

Mikä on juurisyyanalyysin merkitys tehokkaan ja lisäarvoa luovan toiminnan kannalta?

* Miten poikkeamat, vahingot, hukkailmiöt jne. putkahtavat esiin?

* ISO 9001/14001/ 45001 termistöä

* Mikä on juurisyy?

* Tyypillinen juurisyiden tunnistusmenettely

Millainen on systemaattinen juurisyiden tunnistamalli?

* Poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. ratkaisun toimintamalleja: PDCA, 8D, DMAIC

Määrittele ja kuvaa ongelma huolellisesti

* Määrittely -vaiheen tavoitteet

* Poikkeaman, ongelman, hukan huolellinen määrittely

* Tunnistus- ja ratkaisutiimin perustaminen

Mittaa, tutki lisää

* Mittaus -vaiheen tavoitteet

* Lisätietojen keräämisen merkitys

* Lisätietojen keräämisen suunnitelma ja työkaluja

Analysoi juurisyyt

* Analysointi -vaiheen tavoitteet

* Juurisyyanalyysissa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä

* Juurisyyanalyysin yhteenveto

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

12:00 Lounas

13:00 Paranna tilanne

* Paranna -vaiheen tavoitteet

* Parantamisvaiheessa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä

* Toteutussuunnitelman merkitys

Valvo toimiiko ratkaisu, levitä ja dokumentoi

* Valvo -vaiheen tavoitteet

* Valvonnassa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä

Miten luoda poikkeamien, ongelmien, hukan tunnistamisen ja eliminoinnin käytännöt ja ottaa ne käyttöön?

* Luo toimintamalli

* Opi tekniikat ja työkalut

Miten jatkaa tästä?

* Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00   Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.