Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

QF-koulutus Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas niin esimiehen valmennustaitoja, kuin henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel askeleelta kohti prosessille asetettua haastetta kohti. Henkilöstö suunnittelee miten edetä seuraava askel kohti välitavoitetilaa, toteuttaa sen, arvioi yhdessä esimiehen kanssa, miten onnistuttiin ja mitä opittiin ja esimies haastaa miettimään seuraava kokeilevaa askelta.

Toyota Kaizen -työpajat toimivat kehityspurskeina, joissa suunnitellaan ratkaisuja prosessin tai arvovirtakuvauksessa tunnistettujen ongelmien poistamiseksi. Kaizen-työpajat koostuvat ratkaistavien ongelmien tai kehitystarpeiden tunnistamisesta, ratkaisutiimien valinnasta, ennakkovalmistautumisesta, ratkaisun luovista työpajapäivistä, toteuttamisesta ja tulosten varmentamisesta.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Saat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi. Lisäksi saat oppimasi asiat heti hyötykäyttöön ja osaat toteuttaa tulevat projektit itsenäisesti

Miksi osallistua?

 • Opit valmennus- ja parannuskatan periaatteet, esimiehen valmentavan roolin avaintehtävät, henkilöstöä tehokkaasti osallistavan kokeilevan parannuskatan vaiheet ja kehitysaskelten A3-kirjaamisen, harjoitteita ja esimerkkejä soveltaen
 • Opit Kaizen-työpajojen suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheiden olennaiset seikat, sekä työpajojen eri vaiheissa käytettävät työpohjat
 • Hahmotat Katan ja Kaizeneiden kompastuskohdat, kun onnistumisen edellytykset käydään läpi omaan organisaatioon peilaten
 • Saat ajankohtaisen luettelon tuoreimmista Kata ja Kaizen kirjallisuusviitteistä

Kenelle?

Päälliköt, prosessin omistajat, kehittäjät. Koulutus soveltuu niin Lean periaatteita tunteville kuin prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista kiinnostuneille.

Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien lean-kehittämistekniikkoina

TULEVAT TOTEUTUKSET

  KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

  08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

  09:00 Päivän avaus

  * Esittäytyminen

  * Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

  Valmentava ja parantava (Toyota) Kata

  * Jatkuvan parantamisen periaatteita

  * Johtamis- ja osallistamisen kulttuuri Katan tukena

  * Esimiehen rooli ja henkilöstön rooli Katassa

  * Katan rooli parantamisessa

  * Prosessin kehityshaasteen asettaminen ja ymmärtäminen

  * Prosessin nykytilan ymmärtäminen

  * Prosessin haasteeseen liittyvien välitavoitteiden asettaminen

  * Kokeilujen kautta kohti välitavoitetilaa ja edelleen uutta tavoitetilaa

  * Esimies ja valmennuskata tukemassa ihmisten oppimista, kasvamista ja kehittymistä

  * Ongelmanratkaisutekniikat kokeilujen toteuttamisessa

  * Katan käytön onnistumistekijöitä ja sudenkuoppia

  * Esimerkkejä

  * Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen

  Auditoinnin suunnittelu

  * Vuosisuunnitelma

  * Arviointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä

  * Ryhmän tehokas toiminta

  * Painopistealueet ja lähestymistavan valinta (tuote-, prosessi-, järjestelmä-, kipupiste-, kilpailukyky-, horisontaali- tai vertikaaliauditointi)

  Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

  12:00 Lounastauko

  Kaizen työpajat prosessiongelmien ja kehitystarpeiden toteuttamisessa

  * Kaizen Event, Burst, Blitz, Rullaava Kaizen, Web-Kaizen käsitteet

  * Johtamis- ja jatkuvan parantamisen kulttuuri työpajojen tukena

  * Kaizen työpajan periaate tiivistetysti

  * Plan Do Study Act työpajan ytimessä

  * Prosessiongelmia ja kehitystarpeita, joissa Kaizenia tyypillisesti sovelletaan

  * Kaizen kehityskohteen valinta

  * Tiimin nimeäminen ja tehtävän anto

  * Ennakkotehtävät

  * Kaizen työpajapäivät ja niiden tyypillinen sisältö

  * Kehityssuunnitelman toteutus ja seuranta

  * Työpajan jälkipuinti

  * Kaizen työpajan eri vaiheiden työkalupohjat

  * Kaizenien menestystekijät ja sudenkuopat

  * Esimerkkejä

  * Soveltavia harjoitteita omaan organisaatioon liittyen

  14:00 Kahvitauko

  14:15 Kaizen-työpajat jatkuu

  15:45 Yhteenveto ja keskustelu

  16:00 Koulutuspäivä päättyy

  caret-down caret-up caret-left caret-right

  Jussi Moisio

  Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
  Arter

  Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

   

  Kysy lisää

  Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

  Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.