Kokeneen auditoijan jatkokurssi

QF-koulutus Kokeneen auditoijan jatkokurssi - Syvennä auditointitaitojasi

Syvennä osaamistasi uudelle tasolle

Tarjoamme kokeneille auditoijille syventävää auditointikoulutusta. Tunnet sisäisten auditointien tarkoituksen, tavoitteet ja menettelyn. Osaat myös suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin. Nyt pääset syventämään osaamistasi uudelle tasolle.

Päivän aikana saat uutta syventävää näkökulmaa ja lisää tehoa auditointiprosessin eri vaiheisiin. Opiskelemme käyttämään kypsyysasteikkoja auditointipalautteen syventämisessä, ISO 31000:2011 riskienhallinnan periaatteiden soveltamista ja poimimme Leanista ideoita kehittävään auditointiin. Lisäksi opit suunnittelemaan ja ohjaamaan laajan prosessin tehokasta itsearviointia.

Teemme koulutuspäivän aikana paljon harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Miksi osallistua?

  • Saat uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
  • Opit hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
  • Saat eväitä auditoida ja kehittää jatkuvan parantamisen kulttuuria
  • Opit antamaan palautetta auditoitavan kohteen kypsyystasosta
  • Opit tehokkaan itsearvioinnin ohjaamisen
  • Saat työkaluja ja pohjia auditoinnin vaativaan työhön

Kenelle?

Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät.

Kokeneen auditoijan jatkokurssi

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

Syvennä auditointitaitojasi – täsmennyksiä ja näkökulmia auditointiprosessin vaiheisiin

* Painopisteiden tunnistustapoja

* Valmisteluvaiheen jippoja

* Syventämisteemojen käyttö, mm. Lean-teemojen hyödyntäminen

* Toteutuksen kriittisiä seikkoja

* Haastattelutekniikoita, faktojen todentaminen, tekniikan välineiden käyttö

* Havaintojen varmistusten tarve, missä tilanteissa

* Raportoinnin tärkeät painotukset

* Harjoitteita

11:45 Lounastauko

12:30 Kypsyysasteikkojen käyttäminen auditointipalautteen syventämisessä

* Tietoteknisten prosessien CMMI, ITIL asteikot soveltuvin osin

* Turvatekniikan keskuksen kypsyysastepalautteen periaatteet asiakkaille

* Prosessijohtamisen kypsyysasteikkoja

* EFQM laatupalkinnon erinomaisuusasteikkojen soveltaminen

* Harjoitteita

13:30 Riskienhallinnan periaatteiden soveltaminen auditointien tehostamisessa

* ISO 31000:2011 riskienhallintaperiaatteet, riskienhallintaprosessi ja olennaisia seikkoja

* Vinkkejä riskienhallinnan auditointiin

* Harjoitteita

14:00 Kahvitauko

14:15 Leanista ideoita kehittävään auditointiin

* Johtamiskulttuurin hyviä auditointiteemoja

* Prosessien konkreettisia auditointiteemoja

* Harjoitteita

14:45 Suunnittele ja ohjaa laajan prosessin tehokas itsearviointi

* Kokenut auditoija fasilitaattorin roolissa

* Itsearvioinnin pohjustus

* Keskustelut pienryhmissä

* Vahvuuksien ja parannuskohteiden kirjaaminen

* Vahvuuksien käsittely yhdessä

* Parannuskohteiden käsittely yhdessä

* Parannuskohteiden priorisointi

* 1-3 parannuskohteelle alustavien toimenpiteiden suunnittelu

Työkalupohjien käyttöä eri osioissa. Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua.

15:45 Miten jatkaa tästä?

* Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.