Kokeneen auditoijan jatkokurssi

QF-koulutus Kokeneen auditoijan jatkokurssi - Syvennä auditointitaitojasi

Syvennä osaamistasi uudelle tasolle

Tarjoamme kokeneille auditoijille syventävää auditointikoulutusta. Tunnet sisäisten auditointien tarkoituksen, tavoitteet ja menettelyn. Osaat myös suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin. Nyt pääset syventämään osaamistasi uudelle tasolle.

Päivän aikana saat uutta syventävää näkökulmaa ja lisää tehoa auditointiprosessin eri vaiheisiin. Opiskelemme käyttämään kypsyysasteikkoja auditointipalautteen syventämisessä, ISO 31000:2011 riskienhallinnan periaatteiden soveltamista ja poimimme Leanista ideoita kehittävään auditointiin. Lisäksi opit suunnittelemaan ja ohjaamaan laajan prosessin tehokasta itsearviointia.

Teemme koulutuspäivän aikana paljon harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Miksi osallistua?

  • Saat uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
  • Opit hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
  • Saat eväitä auditoida ja kehittää jatkuvan parantamisen kulttuuria
  • Opit antamaan palautetta auditoitavan kohteen kypsyystasosta
  • Opit tehokkaan itsearvioinnin ohjaamisen
  • Saat työkaluja ja pohjia auditoinnin vaativaan työhön

Kenelle?

Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät.

Kokeneen auditoijan jatkokurssi

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

* Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

Syvennä auditointitaitojasi – täsmennyksiä ja näkökulmia auditointiprosessin vaiheisiin

* auditointien tavoitteita ja erityisiä painopisteitä
* vuosiohjelman laajuuden määrittely, resurssointi ja riskien hallinta
* auditointikohteiden valinta vuosiohjelmaan
* auditointimenetelmistä
* toiminta tilanteessa, jossa auditointikohteesta on niukasti dokumentaatiota
* auditoijien osaamis- ja taitovaatimuksia
* laatuperiaatteista auditointikysymyksiä
* mittaritietojen, palautteiden, datan hyödyntäminen auditoinnissa
* vakuuttavaa faktaa auditoinnissa
* haastattelutaitojen kehittäminen
* auditointiprosessien itsensä riskejä ja miten välttää niitä
* auditointiprosessin auditointi
* auditointien syventämiskeinoja

11:30 Lounastauko

Edellinen jatkuu

Kypsyysasteikkojen käyttäminen auditointipalautteen syventämisessä

Riskienhallinnan periaatteiden soveltaminen auditointien tehostamisessa

Leanista ja laatukulttuurin piirteistä ideoita kehittävään auditointiin

Suunnittele ja ohjaa laajan prosessin tehokas itsearviointi

Miten jatkaa tästä?

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.