Lean Six Sigma Yellow Belt

QF-koulutus Lean Six Sigma Yellow Belt

Jatkuva parantaminen rakentuu yrityskulttuurille, työtavoille ja työkaluille. Tiedämmekö, mistä ongelmat johtuvat? Yleensä emme, koska muuten ne olisi jo korjattu. Tässä koulutuksessa rakennamme sillan tunnistetun ongelman ja sen ratkaisun välille. Työssä tarvitaan käytännöllistä lean-menetelmää, ongelmanratkaisu- ja tiimityökaluja sekä tilastollista tietoa. Arkijärki riittää kaikkeen tähän. Välineitä on ja ne ovat yksinkertaisia - hieman opiskelua ja asennetta vaaditaan. Tuloksena vähemmän kiirettä ja stressiä, sekä helpompi tapa työskennellä. Lopetetaan yhdessä tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä sekä organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuspäivien aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.

Miksi osallistua?

Koulutuksessa opit:
▪ ongelman ratkaisun ja tiimityön perustyökalut
▪ juurisyiden selvittämisen
▪ keräämään ja analysoimaan dataa
▪ kokeilun kautta löytämään ja poistamaan hukkaa
▪ kerralla oikein lean six sigman merkityksen

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kehitystyötä tukeville esimiehille ja operoijille. Koulutuksen jälkeen esimiehet ja tukihenkilöt voivat tehokkaasti ratkaista tuotannon ongelmia ja pystyvät tarjoamaan merkittävän panoksen suurempien hankkeiden tärkeänä tiimin jäsenenä.

Lean Six Sigma Yellow Belt

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

I PÄIVÄ

09:00 Päivän avaus

▪ esittäytyminen
▪ ohjelma
▪ tavoitteet

Ennakkotehtävän purku

▪ Osallistujien ennakkotehtävän 5S & Hukka-analyysihavainnot
▪ Toimenpiteet

Lean Six Sigma käsitteet

▪ Taustaa ja historiaa
▪ Kulttuurin ja henkilöstön rooli Leanissa
▪ Toyotan 14 periaatetta
▪ Johdon ja asiantuntijoiden rooli Leanissa ja Six Sigmassa

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Lounastauko

Leanin perustyökalut ja menetelmät

▪ 5S ja 9 hukkaa
▪ VA, NVA ja NNVA eli lisäarvoa, ei lisäarvoa ja tarpeelliset mutta ei lisäarvoa luovat prosessivaiheet
▪ Arvovirta-ajattelu ja arvovirran kehittäminen
▪ Tiivistelmänä muut Leanin virtausta tukevat menetelmät

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Lean Six Sigman viisiportainen kehittämismalli

▪ DMAIC ; Define Määritä – Measure Mittaa- Analyse Analysoi - Improve Paranna – Control Valvo
▪ Ongelman määrittely, Mittaaminen ja lisätietojen hankinta, juurisyiden analysointi, parantavat toimenpiteet ja tehoamisen valvonta
▪ Kehitysprojektin asettaminen

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

16:00 Koulutuksen päätös 1. päivä

II PÄIVÄ

09:00 Ongelman huolellinen määrittely (Define)

▪ Asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuleminen
▪ Ongelmien priorisointi
▪ Ongelman kuvaus
▪ Tavoitetila
▪ Ratkaisutiimi
▪ Viestintä
▪ Lean näkökulma

Mittaaminen ja lisätietojen keruu (Measure)

▪ Mahdolliset syyt
▪ Lisätietojen kerääminen tai mittaaminen mahdollisista syistä
▪ Mittaus- ja tiedonkeruun menetelmiä
▪ Mittausjärjestelyiden luotettavuus (MSA)
▪ Datan havainnollinen visuaalinen esittäminen
▪ Laatutyökalut apuna
▪ Lean ”Go to Gemba” – tutki prosessia paikan päällä

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Lounastauko

Juurisyiden analysointi (Analyse)

▪ 5x Miksi?
▪ Kalanruotokaavio
▪ Vika- ja vaikutusanalyysi
▪ Tapahtumapuu, JA, TAI operaattorit
▪ Soveltuvat tilastolliset työkalut

o yleiset syyt ja erityissyyt
o korrelaatiot
o regressiot
o hypoteesien testaukset

Ratkaisun määrittely (Improve)

▪ Aivoriihi, tuplatiimi
▪ Kalanruotokaavio
▪ Luovat menetelmät
▪ Ratkaisun riskien hallinta
▪ Lean näkökulma – arvovirran kehittäminen / virtauksen parantaminen
▪ Kaizen – 5 päivän kehityspurskeet
▪ Poka Yoke – hullun varmat ratkaisut

Soveltavia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Tehoamisen valvonta (Control)

▪ Ratkaisun vaikutusten seuranta
▪ Soveltuvat mittarit
▪ Laadunvalvontasuunnitelma tarvittaessa
▪ Ratkaisun dokumentointi esim. A3-periaatetta soveltaen
▪ Ratkaisun juurruttaminen ml. muutosvastarinta
▪ Ratkaisun levittäminen muualle soveltuviin kohteisiin
Miten jatkaa tästä?
▪ päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuksen päätös

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.