Opi lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

QF Koulutus Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin.

Koulutuksessa esitellään keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöineen, tuodaan esille niihin liittyviä esimerkkejä ja tehdään soveltavia harjoitteita.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita.

Osallistujana saat runsaan koulutusmateriaalin, jota voit hyödyntää vielä koulutuksen jälkeen organisaatiokohtaisen kehittämisen tukena.

Miksi osallistua?

Saat perustiedot

  • 5S:stä tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
  • Prosessien ja arvovirtojen hukka-analyyseistä, hukan syiden tunnistamisesta ja eliminoinnista,
  • lisäarvokäsitteistä (VA, NVA, NNVA),
  • aikakäsitteistä (odotusaika, jaksoaika, arvoaika, läpimenoaika, tahtiaika),
  • resurssitehokkuudesta vs. virtaustehokkuusdesta
  • Littlen laista, vaihtelun laista ja pullonkaulojen laista,
  • Kanban-tauluista
  • Kaizen Burstien ideasta

Kenelle?

Koulutus sopii teollisuuden, palveluyritysten ja julkisen sektorin johdolle, kehittämisvastuullisille, tuotannosta tai palveluista vastaaville, laatuvastaaville ja auditoijille. Kaikki lean-ajattelusta ja kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi. Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutus. Voit myös ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen

  • Päivän ohjelma ja tavoitteet

Mitä on Lean

* Leanin lähtökohdat - Toyota Production System

* Näkökulmia Leaniin

* Leanin periaatteet

Leanilla kilpailukykyä

* Hukka, arvo ja arvovirta

* Virtaustehokuuden merkitys

* Prosessien toimintalait ja vaihtelu

* Vaihtelun ja hukan poistaminen Lean-menetelmin

11:30 Lounas

12:15 Katsaus Lean-työkaluihin ja käyttökohteisiin

* Arvovirtakuvaus ja kehityskohteiden löytäminen

* Juurisyyanalyysit ja ongelmien ratkaisu

* 5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa

* Kanban-taulut sujuvassa työn ohjauksessa

14:00 Kahvi

14:15 Ohjelma jatkuu

* Lean muutosjohtaminen

* Henkilöstön osallistaminen

* Kaizen-projektit

* Jatkuva parantaminen

Yhteenvetokeskustelu

Miten jatkaa tästä?

16:00 Koulutuspäivä päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Aki Kärnä

Konsultti
Arter

Aki Kärnä on laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on toiminut IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja sen käyttöönottajana, ja häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Green Belt sertifikaatti.