Prosessikoulu

QF-koulutus Prosessikoulu 2pv - Prosessityön ABC

Tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja

Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa. Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta. Prosessien mittaamisella, arvioinneilla sekä prosessiin liittyvällä ongelmanratkaisulla käynnistetään prosessien kehittäminen kohti tavoitetilaa.

Prosessityötä tehdään organisaatiossa usein hyvin eri tavoin eikä vakiintuneita käytäntöjä ole määritelty. Prosessityö vaatii osaamista ja valmiuksia niin, että työ edistyy ja prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta. Prosessikoulussa käydään lävitse koko prosessien kehityskaari prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta prosessien tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisesti annettuja välitehtäviä. Toisena koulutuspäivänä tulokset puretaan, vastataan kysymyksiin ja haetaan ratkaisu mahdollisiin ongelmiin. Osallistujilla ovat myös välittömät kouluttajan ohjaus- ja tukipalvelut käytettävissä koulutuspäivien välillä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten prosessien kuvaamisen ja kehittämisen tueksi. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa jo laadittua prosessiaineistoa, jota voidaan arvioida, kommentoida ja hyödyntää koulutuksen aikana.

Miksi osallistua?

 • Saat hyvät valmiudet prosessityölle aina prosessin kuvaamisesta prosessin kehittämiseen
 • Osaat tunnistaa organisaatiokohtaiset prosessit, sekä laatia prosessikartan ja prosessiarkkitehtuurin
 • Tunnistat prosessien kuvaamisessa kriittisiä seikkoja
 • Opit kuvausvaiheen jälkeiset prosessien kehittämis- ja tehostamistavat
 • Selvität prosessin omistajan, johdon ja linjan roolit prosessien toteuttamisessa
 • Saat käyttöösi mallipohjat ja työpohjat
 • Saat tukea prosessityöhön, sekä sen alkuun ja vauhtiin saamiseen
 • Kuulet ja voit jakaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja näkemyksiä

Kenelle?

Koulutus soveltuu niin prosessityön aloittaneille kuin kehitystyössä pidemmälle edenneille. Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat saada laajat perustiedot prosessien kuvaamisesta ja kehittämisestä. Toisaalta koulutus soveltuu niille, jotka haluavat hyödyntää prosessityötä toiminnan kehittämisessä.

Prosessikoulu 2pv

TULEVAT TOTEUTUKSET

  KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

  I PÄIVÄ – PROSESSIEN TUNNISTAMINEN JA KUVAAMINEN

  08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

  09:00   Koulutuspäivän avaus

  * esittäytyminen, ohjelma ja tavoitteet

  Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet

  * Organisaatio toimii systeeminä

  * Miten prosessi vaikuttaa toimintamallina?

  * Mitä prosessilla tarkoitetaan?

  Kuvausvälineet ja mallinnustapa

  * Kuvausvälineiden valinta

  * Kuvaukseen liittyvät suositukset

  Prosessin tunnistaminen ja prosessikäsitteet

  * Prosessin tunnistamisen lähtökohtia

  * Prosessikäsitteet: ydin- ja tukiprosessit, johtamisen prosessit

  * Prosessikartta kuvaa kokonaisuutta

  * Prosessihierarkia jakaa prosessit hierarkiassa alemman tason prosesseiksi

  Prosessien kuvaaminen, yhteenveto

  * Yhteenveto -matriisin tiedot

  * Keskeisiä huomioita yhteenvedon laadinnassa

  Prosessien kuvaaminen, prosessikaavio

  * Eri symbolien merkitys

  * Keskeisiä huomioita prosessikaavion laadinnassa

  Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

  12:00   Lounastauko

  13:00   Prosessien kuvaaminen, vaiheiden kuvaukset

  * Vaiheiden kuvaus -matriisin tiedot

  * Keskeisiä huomioita vaiheiden kuvausten laadinnassa

  Prosessien kuvaamisen sisällöstä

  * Kuvausten valmistelu ja hahmottaminen

  * Yhteisen näkemyksen aikaansaaminen

  * Nykytila vs. hieman kehitetty prosessi vs. tavoitetila

  Ohjeistus ja tiedonhallinta

  * Prosessiin liittyvien asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

  * Dokumentaation lisääminen kuvauksiin

  Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

  Välitehtävän pohjustus

  16:00   Koulutuspäivä päättyy

  II PÄIVÄ – PROSESSIEN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

  09:00  Päivän avaus

  Välitehtävän purku, kertaus ja organisaatiokohtaiset kysymykset

  * Prosessikartta, prosessipuu ja prosessien kuvaus

  Prosessin omistajuudesta

  * Mitä prosessiajattelu edellyttää?

  * Organisaation kehitysvaiheet

  * Funktionaalinen, matriisi- ja prosessiorganisaatio rakenteina

  * Prosessijohtamisen rakenteita

  * Prosessin omistajan rooli

  Prosessien mittaaminen

  * Toiminnan parantaminen tavoite- ja tulosvetoisesti

  * Strategiset ja operatiiviset mittarit

  * Tasapainoinen mittaaminen, strategiakartta ja tuloskortti

  * Prosessien mittaamisen periaatteita

  Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

  12:00  Lounastauko

  13:00  Ongelman ratkaisu

  * Ongelmien putkahtaminen

  * Ongelman ratkaisu DMAIC -menetelmällä

  * Ongelman ratkaisun dokumentointi

  Arvioinnit ja auditoinnit

  * Arviointien vauhtipyörä

  * Arvioinnin toteutusmalli

  * Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen

  Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

  Miten jatkaa tästä?

  * Päivän yhteenveto ja keskustelua

  16:00  Koulutus päättyy

   

  caret-down caret-up caret-left caret-right

  Jussi Moisio

  Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
  Arter

  Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

   

  Kysy lisää

  Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

  Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.